2017-12-07 08:00:30

Systemair AB delårsrapport Q2 2017/18 - Stabil organisk tillväxt

Related content
09 aug - 
Systemair publicerar årsredovisningen för 2017/18
01 aug - 
Systemair håller årsstämma den 30 augusti 2018
14 jun - 
Systemair AB bokslutskommuniké 2017/18 - En svag avslut..

Pressmeddelande 7 december 2017 

Andra kvartalet, augusti - oktober 2017

Roland Kasper, VD & koncernchef kommenterar:

"Under det andra kvartalet uppgick den organiska tillväxten till 4,2 procent. Flera regioner visade bra tillväxt, i synnerhet Östeuropa med Ryssland i spetsen och Nordamerika. Marginalerna har påverkats av höjda råmaterialpriser samt lägre volymer vid några av koncernens fabriker. Prishöjningar pågår för att kompensera för

råmaterialpriserna samtidigt som vi ser en fortsatt stark marknad och många intressanta projekt." 

För ytterligare information kontakta:

Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13, +46 222 440 13

Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09, +46 222 440 09

Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com

Notera: Informationen är sådan som Systemair AB själv valt att offentliggöra eller är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen publicerades kl. 08:00 (CET) den 7 december 2017.

Systemair i korthet

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 50 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Sydafrika.  Bolaget omsatte 6,9 miljarder kronor räkenskapsåret 2016/17 och har för närvarande cirka 5 200 anställda Sedan grundandet av Systemair 1974 har bolaget uppvisat positiva rörelseresultat.  Under de senaste 15 åren har den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 10 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, Fantech och Menerga.  Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag.  Koncernen omfattar ett 70-tal bolag.

Delårsrapport Systemair 2017_18 Q2


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Systemair AB via Globenewswire

Attachment: 827752.pdf