2018-08-09 23:30:55

Hövding Sverige AB : KORRIGERAD KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSTÄMMA I HÖVDING SVERIGE AB

Related content
16 aug - 
Hövding Sverige AB : Offentliggörande av prospekt avsee..
09 aug - 
Hövding Sverige AB : Protokoll extra bolagstämma
07 aug - 
Hövding Sverige AB : Hövdings försäljning fördubblad i ..
Related debate
16 aug - 
Alle aktionærer der ejede aktien i dag kunne udfylde en..
16 aug - 
Ja jeg har også fået dem tildelt. Hvad er jeres strateg..
16 aug - 
Sådan en aktie er jeg kun inde i ultra kort, hurtig ind..

Pressmeddelande Malmö, 09. 08. 2018

KORRIGERAD KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSTÄMMA I HÖVDING SVERIGE AB 

Kommunikén som gick ut den 9 augusti 2018 innehöll ofullständing information rörande beslut om företrädesemissionen beslutad. Detta har korrigerats i nedanstående uppdaterad kommuniké.

Kommuniké från extra bolagstämma i Hövding Sverige AB (publ)

Idag onsdag den 9 juli 2018 hölls extra bolagstämma i Hövding Sverige AB (publ). Vid stämman var 1 931 948 aktier representerade, vilket motsvarar 13,01% av totala antalet aktier. Nedan följer en sammanfattning av stämmans beslut om företrädesemission. Beslutet fattades enhälligt i enlighet med kallelsen framlagt förslag.

Bolagstämman beslutade om en företrädesemission av högst 7 427 035 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 7 427 035 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

1.

Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, innebärande att aktieägarna har rätt att för två (2) befintliga aktier teckna en (1) ny aktie. Även de som inte är aktieägare har rätt att teckna i företrädesemissionen. För tecknade aktier ska fördelning ske enligt följande:

a) i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen, och, vid överteckning, i förhållande till antalet utnyttjade teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;

b) i andra hand till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och som inte omfattas av a)-punkten ovan, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till antalet tecknade aktier inom denna kategori och, i mån detta inte kan ske, genom lottning; och

c) i tredje hand till de som lämnat emissionsgaranti avseende teckning och betalning av de aktier som inte tilldelas övriga tecknare, pro rata i förhållande till garanterat belopp.

2.

För varje tecknad aktie ska erläggas tio (10) kronor.

3.

Avstämningsdag, d.v.s. den dag då aktieägarna ska vara införda i aktieboken för att ha företrädesrätt vid nyemissionen, är den 16 augusti 2018.

4.

Teckning av de nya aktierna ska ske från och med den 17 augusti 2018 till och med den 31 augusti 2018. 

5.

Betalning för aktier ska ske senast den 12 september 2018. 

6.

Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden för betalningen. 

7.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats.

8.

Styrelsen eller den som styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

9.

Stämman beslutade om ändring av befintlig bolagsordnings § 4 och 5 Aktiekapital och antal aktier enligt förslag från styrelsen. Aktiekapitalet ska utgöra lägst 14 000 000 kronor och högst 56 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 14 000 000 och högst 56 000 000.

10.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

För mer information, vänligen kontakta;

Fredrik Carling, VD Hövding Sverige AB (publ)

fredrik.carling@hovding.com

Hövding Sverige ABs aktie handlas på Nasdaq First North.

Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Hövding Sverige AB via Globenewswire

Postkommentar

Related debate

  • 1 vecka
  • 1 månad
  • 1 År
15 aug
HOVD
Du kan vist godt regne med at d 14/8 var sidste dag aktien blev handlet med T-retter. Derfor er den ..
1
15 aug
HOVD
Kære alle,   Jeg har for nylig købt aktier med et GAK på 18 i Hövding Sverige AB, da jeg tror på cas..
1

Hexatronic Group Bokslutskommuniké 2016-17

2018-02-22 08:00:17
Hexatronic Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2016-17 (Kvartalet oktober - december 2017, helåret januari - december 2017 samt perioden september 2016 - december 2017) Helåret (januari till december 2017) Nettoomsättningen uppgick till 1 299,4 MSEK (1 032,3) vilket motsvarar 26 % (43 %) tillväxt under helåret. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBI..

SEB: Christoffer Geijer ny chef för Investor Relations

2018-02-21 10:00:33
Christoffer Geijer har utsetts till ny chef för Investor Relations och tillträder sin nya tjänst den 1 april 2018. Christoffer Geijer, idag chef för enheten Finansiella Institutioner inom Debt Capital Markets, division Stora Företag och Finansiella Institutioner, har arbetat i SEB sedan 2014. Dessförinnan arbetade han fem år på Barclays Bank Plc, London. Nuvarande chefen för Investor Relations..

SEB: Investment Outlook: Förbered dig på mer volatilitet

2018-02-20 07:00:06
Fortsatta styrketecken på bred front bekräftar bilden av en global ekonomi i en fas som liknar mogen högkonjunktur. Kapitalmarknadsbilden 2018 skiljer sig dock en del från 2017, som innehöll en kombination av fördelaktiga faktorer som resulterade i mycket starka tillgångsmarknader och rekordlåg volatilitet. I år förväntar vi oss en ryckigare och mer volatil utveckling. - Vi hade under fjolåret ..

Mest lästa nyheter

  • 24 timmar
  • 48 timmar
  • 1 vecka
1
Ratos: Delårsrapport januari-juni 2018
2
Immunicum AB (publ) Delårsrapport Q2 2018
3
Hövding Sverige AB : Offentliggörande av prospekt avseende Hövdings företrädesemission

Related stock quotes

Hövding Sverige AB 17,65 -0,6% Aktiepriset minskar

Buy and sell signals

  • Trender
  • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer  |  Cookie- og privatlivspolitik  |  Persondatapolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 17 augusti 2018 10:09:46
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180816.1 - EUROWEB4 - 2018-08-17 10:09:46 - 2018-08-17 10:09:46 - 2 - Website: OKAY