2018-07-19 07:40:12

Lindab International AB (publ): Lindabs delårsrapport för andra kvartalet 2018

Related content
18 maj - 
Lindab International AB (publ): Lindab utser ny CFO
03 maj - 
Årsstämma i Lindab International AB (publ)
03 maj - 
Lindab International AB (publ): Lindabs delårsrapport f..

Andra kvartalet 2018 

 • Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 2 392 MSEK (2 118), varav organisk tillväxt uppgick till 8 procent.

 • Justerat1) rörelseresultat minskade med 2 procent till 148 MSEK (151). Rörelseresultatet uppgick till 129 MSEK (151).

 • Justerad1) rörelsemarginal uppgick till 6,2 procent (7,1).

 • Periodens resultat minskade med 14 procent till 91 MSEK (106).

 • Resultat per aktie uppgick till 1,19 SEK (1,39).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 51 MSEK (162).

 • Den 18 juni tillträdde Ola Ringdahl som ny VD och koncernchef och han ersatte då tillförordnad VD och koncernchef Fredrik von Oelreich.

Januari - juni 2018 

 • Nettoomsättningen ökade med 14 procent till 4 545 MSEK (3 976), varav organisk tillväxt uppgick till 10 procent.

 • Justerat1) rörelseresultat ökade med 10 procent till 252 MSEK (230). Rörelseresultatet uppgick till 200 MSEK (229).

 • Justerad1) rörelsemarginal uppgick till 5,5 procent (5,8).

 • Periodens resultat minskade med 8 procent till 136 MSEK (148).

 • Resultat per aktie uppgick till 1,79 SEK (1,94).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 93 MSEK (122).

1) Justerat rörelseresultat/rörelsemarginal exkluderar engångsposter och omstruktureringskostnader av väsentlig storlek.

Lindabs VD och koncernchef, Ola Ringdahl, kommenterar:

"Det andra kvartalet var ett kvartal med fortsatt hög försäljningstillväxt. Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 2 392 MSEK och justerat rörelseresultat uppgick till 148 MSEK.

Products & Solutions hade fortsatt stark försäljning, vilken ökade med 9 procent organiskt. Nettoomsättningen uppgick till 2 115 MSEK, vilket är den högsta försäljningen någonsin för ett enskilt kvartal. Justerat rörelseresultat ökade med 6 MSEK till 167 MSEK. Segmentet hade fortsatt en lägre bruttomarginal jämfört med samma period föregående år, men skillnaden var mindre än under första kvartalet. Prisökningar har genomförts under kvartalet och ytterligare prisökningar är under genomförande. Under andra kvartalet fortsatte priserna för råmaterial att öka. Marknadsinformation indikerar att råmaterialpriserna stabiliseras under tredje kvartalet, vilket bedöms vara positivt för Lindab. 

Building Systems hade som förväntat ett svagt andra kvartal, negativt påverkat av produktmix. Marknaden fortsätter att utvecklas starkt och i perioden har vi slutit avtal om nio order överstigande 10 MSEK. Produktionsplaneringen indikerar ett andra halvår som är bättre än föregående år tack vara en större orderbok.

Den strategiska utvärderingen av icke ventilationsrelaterade verksamheter fortgår där en avyttring av Building Systems är en möjlighet som fortsatt övervägs. Genomlysningen av övriga icke ventilationsrelaterade verksamheter är genomförd och eventuella nästa steg utvärderas. 

En lägre bruttomarginal har delvis motverkats av att våra omkostnader i relation till omsättningen har minskat. Vi är inte nöjda med nuvarande rörelsemarginal. Ytterligare priskorrigeringar är under genomförande tillsammans med en rad effektiviseringsåtgärder. Det långsiktiga målet om en rörelsemarginal på 10 procent kvarstår."

Slut

__________________

Denna information är sådan information som Lindab International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2018 kl. 07:40 CEST.

Kontakt:

Ola Ringdahl, VD och koncernchef  

Email: ola.ringdahl@lindab.com

Telefon: +46 (0) 431 850 00

Kristian Ackeby, ekonomi- och finansdirektör

Email: kristian.ackeby@lindab.com

Mobil: +46 (0) 70 33 85069

Kort om Lindab:

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde.

Koncernen omsatte 8 242 MSEK år 2017 och är etablerad i 32 länder med cirka 5 100 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2017 stod Norden för 46 procent, Västeuropa för 33 procent, CEE/CIS (Central- och Östeuropa samt övriga forna Sovjetstater) för 18 procent och Övriga marknader för 3 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB.

Lindabs rapport för andra kvartalet 2018


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Lindab International AB via Globenewswire

Postkommentar

Related debate

 • 1 vecka
 • 1 månad
 • 1 År
Ingen indlæg

Hexatronic Group Bokslutskommuniké 2016-17

2018-02-22 08:00:17
Hexatronic Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2016-17 (Kvartalet oktober - december 2017, helåret januari - december 2017 samt perioden september 2016 - december 2017) Helåret (januari till december 2017) Nettoomsättningen uppgick till 1 299,4 MSEK (1 032,3) vilket motsvarar 26 % (43 %) tillväxt under helåret. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBI..

SEB: Christoffer Geijer ny chef för Investor Relations

2018-02-21 10:00:33
Christoffer Geijer har utsetts till ny chef för Investor Relations och tillträder sin nya tjänst den 1 april 2018. Christoffer Geijer, idag chef för enheten Finansiella Institutioner inom Debt Capital Markets, division Stora Företag och Finansiella Institutioner, har arbetat i SEB sedan 2014. Dessförinnan arbetade han fem år på Barclays Bank Plc, London. Nuvarande chefen för Investor Relations..

SEB: Investment Outlook: Förbered dig på mer volatilitet

2018-02-20 07:00:06
Fortsatta styrketecken på bred front bekräftar bilden av en global ekonomi i en fas som liknar mogen högkonjunktur. Kapitalmarknadsbilden 2018 skiljer sig dock en del från 2017, som innehöll en kombination av fördelaktiga faktorer som resulterade i mycket starka tillgångsmarknader och rekordlåg volatilitet. I år förväntar vi oss en ryckigare och mer volatil utveckling. - Vi hade under fjolåret ..

Mest lästa nyheter

 • 24 timmar
 • 48 timmar
 • 1 vecka
1
Ratos: Delårsrapport januari-juni 2018
2
Immunicum AB (publ) Delårsrapport Q2 2018
3
Hövding Sverige AB : Offentliggörande av prospekt avseende Hövdings företrädesemission

Related stock quotes

Buy and sell signals

 • Trender
 • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer  |  Cookie- og privatlivspolitik  |  Persondatapolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 17 augusti 2018 10:09:23
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180816.1 - EUROWEB6 - 2018-08-17 10:09:23 - 2018-08-17 10:09:23 - 2 - Website: OKAY