2018-05-15 07:00:04

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2018 kvartal 1

Related content
08 jun - 
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): dotter..
01 jun - 
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): tilltr..
29 maj - 
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): ) dott..

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende kvartal 1 2018 för moderbolaget respektive för koncernen.

Med belopp inom parentes avses i det följande utfall motsvarande period föregående år.

Koncernen i sammanfattning, 1 januari - 31 mars

Kvarvarande verksamhet 

 • Konsultarvoden 31,2 mkr (26,7)

 • Konsultnetto 10,0 mkr (8,6) 

 • Bruttomarginal 32,0 procent (32,3)

 • Rörelseresultat -1,5 mkr (0,5)

 • Totalresultat 0,8 mkr (0,1)

 • Resultat per aktie 0,10 kronor (-0,05)

Verksamhet under avveckling 

 • Hyresintäkter 26,3 mkr (25,5) 

 • Driftsnetto 14,1 mkr (12,9) 

 • Överskottsgrad 53,6 procent (50,4)

 • Redovisad orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastighet 17,1 mkr (0,0)

 • Redovisad orealiserad värdeförändring på finansiella derivat -0,3 mkr (-13,3)  

 • Redovisat fastighetsvärde inkluderat byggrätter 1 555,0 mkr (1 525,0)

Kvarvarande verksamhet och verksamhet under avveckling 

 • Totalresultat 16,2 mkr (-6,9)

 • Fritt kassaflöde -4,7 mkr (0,8)                 

 • Resultat per aktie 2,19 kronor (-1,04)

 • Substansvärde per aktie 148,3 kronor (145,1)

Väsentliga händelser under första kvartalet 2018

Inga väsentliga händelser under första kvartalet.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 5 april 2018 ingicks avtal med D. Carnegie & Co AB (publ) om försäljning av Mitt Alby AB, inklusive koncernens samtliga fastigheter på Albyberget, Botkyrka kommun i Stockholm. Den 26 april skedde tillträde och aktierna har överlåtits till D. Carnegie & Co AB.

Transaktionen var bland annat villkorad av att avyttringen godkändes vid extra bolagsstämma i moderbolaget som hölls den 23 april 2018. Efter att ha erhållit samtliga godkännanden slutfördes transaktionen den 26 april 2018.

Köpeskillingen baserades på ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om ca 1 673 miljoner kronor och motsvarar således en köpeskilling för aktierna i Mitt Alby på kassa- och skuldfri basis om ca 1 593 miljoner kronor. Den preliminära köpeskillingen, baserad på uppskattningar i samband med aktieöverlåtelseavtalets ingående, uppgår till ca 1 153 miljoner kronor, varav ca 125 miljoner kronor erlades genom B-aktier i D. Carnegie, till kursen 122,96 kronor per aktie.

Resultatmässig effekt av försäljningen kommer att redovisas i moderbolagets delårsrapport för andra kvartalet 2018.

Genom försäljningen har hela koncernens verksamhet inom utveckling och förvaltning av fastigheter nu avyttrats (med undantag för det aktieinnehav som bolaget erhållit i D. Carnegie som en del av köpeskillingen. Kvar i koncernen är den konsultverksamhet inom strategisk kompetensförsörjning med stödtjänster och koncept inom rekrytering och interimslösningar som koncernen idag bedriver genom bolagen Fasticon Kompetens AB och Fasticon Support AB samt aktieposten i D. Carnegie. Koncernen äger fortsatt samtliga aktier i Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ), som dock inte bedriver någon egen verksamhet.

Med anledning av verksamhetsavyttringen har moderbolaget ansökt om fortsatt notering för bolagets B-aktier på Nasdaq First North. Nasdaq Stockholm lämnade sitt godkännande till sådan fortsatt notering den 20 april 2018.

Som tidigare utvecklats i bolagets bolagsbeskrivning och pressmeddelanden resulterar transaktionen i en kraftigt förstärkt kassa i koncernen uppgående till drygt 850 miljoner kronor, som främst kommer att användas för investeringar i små och medelstora företag, primärt i Sverige och övriga Norden.

Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) har som ett led i affären den 3 maj genomfört förtida inlösen av sina utestående obligationer.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Dahlbo, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) |

+46-70-353 18 88    | stefan.dahlbo@andersjahlstrom.se

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2018, kl 07:00.

AJA Holdings B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491).

Avanza Bank AB är AJA Holdings Certified Adviser.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

Organisationsnummer: 556943-7774

Adress: c/o Fasticon Kompetens AB, Hälsingegatan 40, 113 43 Stockholm

info@andersjahlstrom.se 

www.andersjahlstrom.se/holding

Aja_del_ar_q1_2018 Final


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) via Globenewswire

Postkommentar

Related debate

 • 1 vecka
 • 1 månad
 • 1 År
Ingen indlæg

Hexatronic Group Bokslutskommuniké 2016-17

2018-02-22 08:00:17
Hexatronic Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2016-17 (Kvartalet oktober - december 2017, helåret januari - december 2017 samt perioden september 2016 - december 2017) Helåret (januari till december 2017) Nettoomsättningen uppgick till 1 299,4 MSEK (1 032,3) vilket motsvarar 26 % (43 %) tillväxt under helåret. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBI..

SEB: Christoffer Geijer ny chef för Investor Relations

2018-02-21 10:00:33
Christoffer Geijer har utsetts till ny chef för Investor Relations och tillträder sin nya tjänst den 1 april 2018. Christoffer Geijer, idag chef för enheten Finansiella Institutioner inom Debt Capital Markets, division Stora Företag och Finansiella Institutioner, har arbetat i SEB sedan 2014. Dessförinnan arbetade han fem år på Barclays Bank Plc, London. Nuvarande chefen för Investor Relations..

SEB: Investment Outlook: Förbered dig på mer volatilitet

2018-02-20 07:00:06
Fortsatta styrketecken på bred front bekräftar bilden av en global ekonomi i en fas som liknar mogen högkonjunktur. Kapitalmarknadsbilden 2018 skiljer sig dock en del från 2017, som innehöll en kombination av fördelaktiga faktorer som resulterade i mycket starka tillgångsmarknader och rekordlåg volatilitet. I år förväntar vi oss en ryckigare och mer volatil utveckling. - Vi hade under fjolåret ..

Mest lästa nyheter

 • 24 timmar
 • 48 timmar
 • 1 vecka
1
Ratos: Delårsrapport januari-juni 2018
2
Immunicum AB (publ) Delårsrapport Q2 2018

Related stock quotes

Buy and sell signals

 • Trender
 • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer  |  Cookie- og privatlivspolitik  |  Persondatapolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 17 augusti 2018 21:44:17
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180816.1 - EUROWEB2 - 2018-08-17 21:44:17 - 2018-08-17 21:44:17 - 2 - Website: OKAY