2018-05-09 10:00:34

PolyPlank AB: PolyPlank offentliggör årsredovisning för 2017 och redogör för justerad resultat- och balansräkning

Related content
15 aug - 
PolyPlank AB: Delårsrapport januari-juni 2018
19 jun - 
Årsstämma PolyPlank AB (publ)
12 jun - 
Polyplanks företrädesemission fulltecknad

   

PolyPlank AB (publ)

 
  

Justerad resultat och balansräkning

PolyPlank har tidigare meddelat att  dotterbolaget Fröseke Panel AB ska avyttras.  Med hänsyn till detta har såväl moderbolagets som koncernens balans- och resultaträkning per 31 december 2017 påverkats. Ett mindre antal andra justeringar har också gjorts.

Förändringar i koncernens rapport över totalresultatet

 

Kommunikét

2017

Justering

Års-

rovisning

2017

Nettoomsättning   36 917 -600 36 317
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar    

-1 944

 

-29

 

-1 973

Uppskjuten skatt   -57 -26 -83
Årets resultat från avvecklad verksamhet   -4 756 -1 600 -6 356

Årets resultat

 

-8 122

-2 255

-10 377

 

 

 

 

 

Förändringar i Rapport över finansiellställning för koncernen

 

 

 

 

Immateriella tillgångar   2 445 113 2 558
Skattefordran   380 -168 212
Tillgångar som innehas till försäljning   5 386 -2 200 3 186

Summa tillgångar

 

27 134

-2 255

24 879

         
Eget kapital   1 560 -2 255 -861
Kortfristiga skulder   20 322 1 162 21 484
Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning    

4 886

 

-1 162

 

3 724

Summa eget kapital och skulder

 

27 134

-2 255

24 879

I koncernen har nedskrivningar gjorts med 2,2 MSEK avseende Fröseke Panels anläggningstillgångar och lager. Nettoomsättningen har minskat med 0,6 MSEK. Koncernen totalresultat försämras med dessa åtgärder med 2,3 MSEK.

Förändringar i moderbolagets resultaträkning

 

 

Kommunikét

2017

Justering

Års-

rovisning

2017

Finansiella kostnader   -4 489 -5 100 -9 589

Årets resultat

 

-7 763

-5 100

-12 863

 

 

 

 

 

Förändringar moderbolagets Balansräkning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordran hos koncernbolag   3 243 -2 974 269

Summa tillgångar

 

21 428

-2 974

18 454

         
Eget kapital   3 793 -5 100 -1 307
Kortfristiga skulder   17 164 2 126 19 290

Summa eget kapital och skulder

 

21 428

-2 974

18 454

I moderbolaget har nedskrivningar gjorts på moderbolagets fordran på Fröseke Panel om 3,0 MSEK. Moderbolaget har även infriat ett borgensåtagande avseende Fröseke Panel samt reserverat för kostnader för avveckling under 2018. Moderbolagets årsresultat försämras med dessa åtgärder  med 5,1 MSEK.

Revisionsberättelse

Revisorn har anmärkt på att skatter inte betalats i rätt tid och att styrelsen har under året beviljat ett lån på 143 tkr i strid med 21 kap. aktiebolagslagen. Lånet har återbetalats före avlämnande av årsredovisningen varför överträdelsen inte medfört någon skada för bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                                        Cay Strandén

Telefon                                0485 66 44 80

Email                                    cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den

26 april 2018 kl.11:30 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på Nasdaq First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, tel +46 8 408 933 50 är bolagets Certified Adviser, hagberganeborn.se

PolyPlank AB (publ)

Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.

Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.

E-post info@polyplank.se

www.polyplank.se

Org.nr 556489-7998

Årsredovisning 2017 180509 inkl RB


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: PolyPlank AB via Globenewswire

Postkommentar

Related debate

  • 1 vecka
  • 1 månad
  • 1 År
Ingen indlæg

Hexatronic Group Bokslutskommuniké 2016-17

2018-02-22 08:00:17
Hexatronic Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2016-17 (Kvartalet oktober - december 2017, helåret januari - december 2017 samt perioden september 2016 - december 2017) Helåret (januari till december 2017) Nettoomsättningen uppgick till 1 299,4 MSEK (1 032,3) vilket motsvarar 26 % (43 %) tillväxt under helåret. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBI..

SEB: Christoffer Geijer ny chef för Investor Relations

2018-02-21 10:00:33
Christoffer Geijer har utsetts till ny chef för Investor Relations och tillträder sin nya tjänst den 1 april 2018. Christoffer Geijer, idag chef för enheten Finansiella Institutioner inom Debt Capital Markets, division Stora Företag och Finansiella Institutioner, har arbetat i SEB sedan 2014. Dessförinnan arbetade han fem år på Barclays Bank Plc, London. Nuvarande chefen för Investor Relations..

SEB: Investment Outlook: Förbered dig på mer volatilitet

2018-02-20 07:00:06
Fortsatta styrketecken på bred front bekräftar bilden av en global ekonomi i en fas som liknar mogen högkonjunktur. Kapitalmarknadsbilden 2018 skiljer sig dock en del från 2017, som innehöll en kombination av fördelaktiga faktorer som resulterade i mycket starka tillgångsmarknader och rekordlåg volatilitet. I år förväntar vi oss en ryckigare och mer volatil utveckling. - Vi hade under fjolåret ..

Mest lästa nyheter

  • 24 timmar
  • 48 timmar
  • 1 vecka
1
Ratos: Delårsrapport januari-juni 2018
2
Immunicum AB (publ) Delårsrapport Q2 2018
3
Hövding Sverige AB : Offentliggörande av prospekt avseende Hövdings företrädesemission

Related stock quotes

Polyplank AB 0,1065 4,4% Aktiepriset ökar

Buy and sell signals

  • Trender
  • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer  |  Cookie- og privatlivspolitik  |  Persondatapolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 17 augusti 2018 10:05:22
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180816.1 - EUROWEB1 - 2018-08-17 10:05:22 - 2018-08-17 10:05:22 - 2 - Website: OKAY