2017-09-12 10:45:00

Konecranes tecknar betydande serviceavtal med MPET i Antwerpen i Belgien

Related content
14 dec - 
Konecranes arrangerar Capital Markets Day i Düsseldorf ..
12 dec - 
Konecranes levererar sina första WTE-kranar till Indien
05 dec - 
Halterm i Halifax köper tre Konecranes RTG-kranar

Konecranes tecknade i augusti 2017 ett betydande serviceavtal: bolagets serviceorganisation i Antwerpen kommer att utföra allt underhålls- och reparationsarbete på över 150 Konecranes Noell-grensletruckar av olika generationer åt MSC PSA European Terminal (MPET). MPET är den största enskilda containerterminalen i Europa. Syftet med serviceavtalet är att uppnå en konsekvent hög tillgänglighet av hela maskinparken.

MPET, som sköter största delen av containerhanteringen i Antwerpens hamn, växte stadigt 2016. Randy Verresen, Manager Rolling Equipment vid Antwerp Terminal Services NV, PSA Antwerps och MPET:s serviceorganisation: ”I fjol överskred vi för första gången 10-miljonersstrecket för antalet TEU-containrar, vilket ledde till ett ökande behov av nya maskiner. Till följd av detta har vår maskinpark av Konecranes Noell-grensletruckar ökat med nästan 100 maskiner under de senaste tolv månaderna. För att tillgängligheten av grensletruckarna ska vara så hög som möjligt överlåter vi nu servicearbetet på maskinerna till tillverkaren Konecranes. Vi känner att vi nu är väl förberedda på den förväntade fortsatta ökningen i terminalen på lång sikt.”

MPET har i Konecranes en ledande leverantör av lösningar för hamnteknik. Konecranes har funnits i Antwerpen under flera årtionden och har här en engagerad serviceorganisation som erbjuder kunderna ett brett utbud av expertis. Tom Cerpentier, Konecranes regiondirektör för hamnservice: ”Antwerpen är en av de viktigaste hamnarna för oss. Vid sidan av grensletruckarna behöver en mängd annan hamnutrustning från Konecranes servas och underhållas. Till dessa maskiner hör mobila hamnkranar (MHC-kranar), automatiserade staplingskranar (ASC-kranar) och truckar, vilka används av olika kunder i hamnen. Därför kommer vi nu att förstärka vårt lokala serviceteam på sammanlagt 18 tekniker med ytterligare 16 serviceexperter särskilt till följd av det serviceavtal som slutits med MPET för grensletruckarna.”

Med serviceteamets närvaro i Antwerpen säkerställer Konecranes sin närhet till kunden i en av de ledande hamnarna i Europa. Cerpentier: ”Vårt mål är att erbjuda kunderna pålitlig och högklassig betjäning dygnet runt, med så lite driftavbrott som möjligt. Ledande terminaloperatörer, som till exempel MPET, gynnas av vårt kunnande som utrustningstillverkare. Vår expertis utgör ett viktigt bidrag till maskinparkens höga produktivitet hos kunderna.”

Mer information

Media:

Tom Cerpentier, regiondirektör, Hamnlösningar, Konecranes

E-post: tom.cerpentier@konecranes.com eller telefon: +32 3 546 4500

Investerare och analytiker:

Miikka Kinnunen, direktör, investerarrelationer, Konecranes

E-post: miikka.kinnunen@konecranes.com eller telefon: +358 20 427 2050

Detta pressmeddelande, tillsammans med en nedladdningsbar bild, finns tillgänglig på vår webbsida konecranes.com

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2016 omsatte koncernen (jämförbart sammanslaget bolag) 3 278 MEUR. Koncernen har 16 800 anställda på 600 platser i 50 länder. Konecranes A-aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).