2017-09-12 08:54:00

ZetaDisplay: Förvärvar norska LiveQube och breddar sitt erbjudande med streamad och kundanpassad musik

Sverige, 2017-09-12 08:54 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

 

Sammanfattning

ZetaDisplay har ingått avtal om att förvärva LiveQube, som är Norges största leverantör av streamad och kundanpassad musik till butiker och publika miljöer. Bolaget verkar på en växande marknad tillsammans med bland annat Spotify Business. LiveQubes kundbas omfattar bland annat Burger King, 7-eleven, Nordic Choice Hotels, DnB, med flera.

Bakgrund till förvärvet av LiveQube                                                  

Förvärvet av LiveQube innebär att ZetaDisplay breddar erbjudandet med streamad och kundanpassad musik. Tjänsten är skalbar och ger synergier till övriga dotterbolag i koncernen.

Förvärvet av LiveQube är ett naturligt steg för ZetaDisplay i att erbjuda kunderna fler tjänster som förhöjer upplevelsen vid besök i butik eller publika miljöer. Affärsmässigt skapar detta goda möjligheter att öka försäljningen till befintliga kunder, då de redan använder ZetaDisplays plattform.

ZetaDisplays ambition är att fortsätta tillväxtsresan och aktivt ta del i den pågående konsolideringen av branschen i Europa. Detta kan innebära att ZetaDisplay stärker positionen ytterligare med fler förvärv på den lokala marknaden där bolaget finns etablerat, förvärv utanför Norden eller förvärv, som i fallet med LiveQube, där erbjudande breddas och kan tillföra skalbara tjänster och synergier med övriga länder.

LiveQube har cirka 30 procent av sin försäljning utanför Norge. Bolaget grundades 2010 och har en gedigen erfarenhet av branschen. LiveQube har 8 anställda.

LiveQubes kundbas omfattar bland annat Burger King, 7-eleven, Nordic Choice Hotels, DnB, med flera.

"Förvärvet av LiveQube ligger i linje med ZetaDisplays strategi att förvärva bolag som ger oss ett starkare erbjudande med god lönsamhet. Vi ska utifrån från vår nordiska plattform fortsätta expansionen samt utnyttja skalfördelar för en successivt högre intjäning och ökad lönsamhet. Med LiveQube får vi en win-win situation där båda parter kan erbjuda varandras produkter och tjänster till befintliga och nya kunder”, säger Leif Liljebrunn, CEO på ZetaDisplay.

Under 2016 omsatte LiveQube cirka 8,3 MNOK med ett EBITDA-resultat på 1,3 MNOK, ett rörelseresultat på 0,7 MNOK. Balansomslutning var 6,9 MNOK.

"LiveQube har byggt upp en stark position på den norska marknaden med ett attraktivt erbjudande till en bred kundbas. Vårt erbjudande ligger helt rätt i tiden där streamad musik har en stark underliggande tillväxt. Det ligger både i LiveQubes och våra kunders intresse att kunna erbjuda ett mer komplett erbjudande på en betydligt bredare marknad”, säger Trond G. Christensen, styrelseordförande och medgrundare av LiveQube.

Genomförandet av förvärvet av LiveQube

Förvärvet av LiveQube sker genom att ZetaDisplay förvärvar samtliga aktier i LiveQube mot en kontant betalning uppgående till 10,1 MNOK, plus en kompensation för nettokassa på ca 3,8 MNOK. Om definierade tröskelvärden gällande resultat uppnås, tillkommer en tilläggsköpeskilling som kan uppgå till maximalt 3,9 MNOK. Den betalas ut med en mindre del under början av 2018 och resterande del under början av 2020. Betalning för aktierna beräknas ske under senare delen av oktober 2017.

Finansiering av förvärvet av LiveQube

Förvärvet finansieras med likvida medel samt lån. Förvärvet är villkorat av att full finansiering kan erhållas.

Rådgivare

Fredersen Advokatbyrå och Advokatfirmaet Schjødt AS är legal rådgivare till ZetaDisplay i samband med förvärvet.

 

Vid frågor kontakta:

ZetaDisplay AB (publ)

CEO Leif Liljebrunn

Telefon: +46 70 845 80 52

E-mail: leif.liljebrunn@zetadisplay.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ZetaDisplay ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom Leif Liljebrunns försorg för offentliggörande den 12 september 2017 kl. 08.54.

 

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är en ledande leverantör av Digital Signage till större kedjor inom detaljhandels- och servicebranschen på den europeiska marknaden.

Huvudkontoret finns i Sverige och försäljningskontor finns i Danmark, Norge, Finland, Estland och Holland. Aktien handlas sedan april 2011 på NASDAQ First North Premier, med kortnamnet ZETA. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på http://www.zetadisplay.com.

Om Digital Signage och multikanalkommunikation

ZetaDisplay definierar Digital Signage som system för reklam, profilering och butikskommunikation som förmedlar ljud, bild och film i anslutning till butik och i offentlig miljö. Ett svenskt namn för Digital Signage är digital butikskommunikation. Lösningar baserade på digitala bildskärmar är en stor del av marknaden, men utvecklingen går mot att utnyttja fler digitala kanaler för att kommunicera kunderbjudanden och annan information. Det handlar om lösningar, som integreras med sociala medier och webbplatser, och appar för smarta mobiltelefoner och surfplattor vilka skapar interaktivitet med kunden. Utvecklingen går också mot att integrera lösningar med butikskedjans kassasystem för automatisk prisuppdatering och automatiskt byte av budskap på de digitala bildskärmarna.