2017-09-12 08:00:27

SEB: Investment Outlook: Stark konjunktur och centralbanker åter i focus

Related content

Ljuspunkterna på världens finansmarknader är flera, med bredbaserad tillväxt som den viktigaste. Vi har även passerat ett antal politiska nålsögon och företagsrapporterna visar att både försäljning och vinster stiger på ett sätt som vi inte fått uppleva på många år.

Detta har gjort stort avtryck i den globala aktiemarknaden som har fortsatt att stiga i imponerande takt. Sammantaget ser vi fortsatt positivt på såväl tillväxt- som inflationsförutsättningarna för kommande år, en god bakgrundsbild för risktillgångar.

Centralbankernas fokus flyttas successivt från stimulanser till åtstramande åtgärder. Dock är vi ännu inte framme vid brytpunkten, där likviditeten från centralbankerna slutar att bidra stimulativt. Vi bedömer att det leder till högre räntor, men att ränteuppgången begränsas av svagheten i inflationstrycket. På valutamarknaden har dollarn försvagats påtagligt under sommaren, vilket har påverkat avkastningen för en investerare med svenska kronor som basvaluta negativt.

SEB:s Investment Outlook innehåller denna gång två teman: Det första inriktar sig på energieffektivisering. Vid klimatsamtalen i Paris  2015 enades 195 länder om att minska växthusgasutsläppen för att begränsa global uppvärmning, och i det längre perspektivet ska växthusgasutsläpp från mänskliga aktiviteter vara netto noll. Den ambitiösa planen ställer krav på energieffektivisering. Vi redogör för förutsättningarna i detta aktuella ämne. Det andra temat är en genomgång av den privata direktlånemarknaden För att hitta bra avkastningsmöjligheter behöver man ta risk och i vissa fall vara beredd att avstå likviditet genom investeringar med längre inlåsning. Är man beredd att acceptera detta är vår bedömning att den privata lånemarknaden kan ge bra möjligheter till attraktiv värdeutveckling.

Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.sebgroup.se

För mer information kontakta

Fredrik Öberg, Chief Investment Officer

08-763 63 04

fredrik.oberg@seb.se

Presskontakt

Frank Hojem, Presschef

070-76399 47

frank.hojem@seb.se

 

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 juni 2017 uppgick koncernens balansomslutning till 2 777 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 835 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv

Pressmeddelande (PDF)

Investment Outlook


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: SEB via Globenewswire

Attachment 1: 815599.pdf
Attachment 2: 815600.pdf