2017-08-29 18:00:22

Karolinska Development: Delårsrapport för januari - juni 2017

Related content
Related debate
13 jul - 
Siden de i Juni kom med virkelig gode resultater fra Ap..
17 jun - 
http://www.karolinskadevelopment.com/?cID=857&pid=21996..

STOCKHOLM - den 29 augusti 2017. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) publicerar idag sin delårsrapport för januari - juni 2017. Bolaget kommer att hålla en telekonferens och webbpresentation 30 augusti kl 14.00 CEST - se ytterligare information nedan. Den fulla rapporten är tillgänglig på bolagets hemsida.

Viktor Drvota, VD, kommenterar: "

Höjdpunkter under andra kvartalet 2017

Väsentliga händelser efter bokslutsdagen

Finansiell sammanfattning

Telekonferens och webbpresentation

Bolaget håller en telekonferens och webbpresentation 30 augusti kl 14.00 CEST. Vänligen ring in på något av följande telefonnummer några minuter före telefonkonferensens start:

Webbpresentationen kan samtidigt nås från:

https://edge.media-server.com/m6/p/7zkrjqvs

Presentatör: Viktor Drvota, VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, VD, Karolinska Development AB

Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com 

Christian Tange, finansdirektör, Karolinska Development AB

Tel: +46 73 712 14 30, e-mail: christian.tange@karolinskadevelopment.com

David Dible/Mark Swallow/Pip Batty, Citigate Dewe Rogerson

Tel: +44 20 7638 9571; e-mail: KDev@citigatedr.co.uk

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB är ett investmentbolag som fokuserar på att identifiera medicinska innovationer samt investera i bildande och tillväxt av bolag som utvecklar sina tillgångar till nya produkter som gör skillnad i patienters liv och ger en attraktiv avkastning på investerat kapital.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga nya bolag runt ledande forskare inom respektive vetenskapsområde med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, genom finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn för att ge störst möjlighet till framgång.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade mot innovativa behandlingar för livshotande och funktionsnedsättande sjukdomar.   

Bolaget leds av ett team bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom riskkapital, erfarna företagsbyggare och entreprenörer, med tillgång till ett starkt globalt nätverk. 

För mer information: www.karolinskadevelopment.com

 Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ) (Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Jim Van heusden för offentliggörande den 29 augusti 2017 klockan 18:00.

KD Q2 2017 (SVE) FINAL


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Karolinska Development AB (publ) via Globenewswire

Attachment: KD Q2 2017 (SVE) FINAL.pdf