2018-05-31 23:13:41

Deflamo AB: Delårsrapport januari - mars 2018

Related content
12 jun - 
Deflamo AB: Oren revisionsberättelse i årsredovisningen..
11 jun - 
Deflamo AB: Årsredovisning 2017 publicerad
31 maj - 
Deflamo AB: Kallelse till årsstämma (tillika första kon..

Perioden i sammandrag

 • Nettoomsättningen för första kvartalet 2018 uppgick till 106 kSEK (1 132).
 • Periodens rörelsekostnader minskade jämfört med föregående år och slutade på -812 kSEK (-2 954).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden uppgick till -1 009 kSEK (-3 041).
 • Resultatet efter avskrivningar för perioden uppgick till -7 624 kSEK (-3 996)
 • Likvida medel uppgick till 508 kSEK (1 558) per den 31 mars 2018.

Viktiga händelser under första kvartalet

 • Deflamo informerar den 12:e januari om bolagets ansträngda finansiella situation och anger att bolaget måste tillföras likviditet under mars månad samt att bolaget jobbar med att hitta en lösning på likviditetsbristen genom avyttringar samt andra former av samarbeten.
 • Extra stämman som hålls i Malmö den 18:e januari beslutade om minskning av aktiekapitalet med 7 683 193 kronor för förlusttäckning. Minskningen sker utan indragning av aktier. Efter minskningen uppgår Bolagets aktiekapital till 11 963 557 kronor. Genom minskningen ändras aktiernas kvotvärde från 0,50 kronor till cirka 0,30 kronor.

Händelser efter rapporttidens utgång

 • Deflamo informerar den 7 april om bolagets finansiella situation genom att precisera att rörelsekapital saknas för den kommande tolvmånadersperioden.
 • Deflamo tecknar ett uppdragsavtal avseende tillhandahållande av konsulttjänster till GPBM Nordic AB rörande en förstudie av produktion av brandsäkerhetsutrustning samt brandprovning. Första fasen av uppdraget sträcker sig till halvårsskiftet, varefter uppdraget beroende på utfallet i förstudien kan komma att förlängas och utökas. Kombination med aktieägarlån motsvarande en halv miljon kronor är sammantaget den akuta bristen på rörelsekapital tillfälligt avhjälpt tills utgången av juni månad.
 • Två av Deflamos kundprojekt har vidare utvecklats positivt och bolaget har erhållit två mindre ordrar. Värdet av dessa två ordrar tillsammans är mindre än 200 000 kr, men utgör ett viktigt steg i de aktuella projekten. När och om dessa kunder kommer att börja köpa löpande i större volymer går dock inte i nuläget att förutsäga.
 • Deflamo beslutar att skriva ned tillgångar per den 31 mars 2018 till följd av osäkerhet i verksamheten. Styrelsen upprättar kontrollbalansräkning som en följd av att aktiekapitalet inte är intakt samt kallar till första kontrollstämma (tillika årsstämma) den 29 juni 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Westin, vd, Deflamo AB (publ)

Tel: +46 (0)70 418 49 59

E-mail: fredrik.westin@de flamo.com

 

Om Deflamo

Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som är skadliga för miljö och hälsa. Vårt mål är att ersätta miljöskadliga konventionella flamskyddsmedel i plaster, polymera material, papper, trä och textilier. En central del i Deflamos erbjudande är att hjälpa kunderna med formulering, testning och införande av flamskyddade produkter med Apyrum. Detta bidrar till att våra kunder kan utveckla nya produkter med miljöanpassad profil både billigare och snabbare.

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Nasdaq First North. Mangold fondkommission AB är bolagets Certified Advisor.

DEFLAMO-Rapport-2018Q1


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Deflamo AB via Globenewswire

Postkommentar

Related debate

 • 1 vecka
 • 1 månad
 • 1 År
Ingen indlæg

Hexatronic Group Bokslutskommuniké 2016-17

2018-02-22 08:00:17
Hexatronic Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2016-17 (Kvartalet oktober - december 2017, helåret januari - december 2017 samt perioden september 2016 - december 2017) Helåret (januari till december 2017) Nettoomsättningen uppgick till 1 299,4 MSEK (1 032,3) vilket motsvarar 26 % (43 %) tillväxt under helåret. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBI..

SEB: Christoffer Geijer ny chef för Investor Relations

2018-02-21 10:00:33
Christoffer Geijer har utsetts till ny chef för Investor Relations och tillträder sin nya tjänst den 1 april 2018. Christoffer Geijer, idag chef för enheten Finansiella Institutioner inom Debt Capital Markets, division Stora Företag och Finansiella Institutioner, har arbetat i SEB sedan 2014. Dessförinnan arbetade han fem år på Barclays Bank Plc, London. Nuvarande chefen för Investor Relations..

SEB: Investment Outlook: Förbered dig på mer volatilitet

2018-02-20 07:00:06
Fortsatta styrketecken på bred front bekräftar bilden av en global ekonomi i en fas som liknar mogen högkonjunktur. Kapitalmarknadsbilden 2018 skiljer sig dock en del från 2017, som innehöll en kombination av fördelaktiga faktorer som resulterade i mycket starka tillgångsmarknader och rekordlåg volatilitet. I år förväntar vi oss en ryckigare och mer volatil utveckling. - Vi hade under fjolåret ..

Mest lästa nyheter

 • 24 timmar
 • 48 timmar
 • 1 vecka

Related stock quotes

Deflamo AB ser B 0,0698 0,0% Aktiepriset oförändrad

Buy and sell signals

 • Trender
 • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer  |  Cookie- og privatlivspolitik  |  Persondatapolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 24 juni 2018 07:17:55
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180619.1 - EUROWEB1 - 2018-06-24 07:17:55 - 2018-06-24 07:17:55 - 2 - Website: OKAY