2018-05-23 08:30:18

Matra Petroleum AB: Första kvartalet 2018

Related content
11 jul - 
Matra Petroleum AB: Operativ uppdatering
05 jun - 
Matra Petroleum AB: Matra Petroleum slutför förvärv och..
23 maj - 
Matra Petroleum AB: Kommuniké från årsstämman i Matra P..

Första kvartalet 2018 (första kvartalet 2017)

 • Intäkterna uppgick till TUSD 2 357 (TUSD 2 400)

 • EBITDA uppgick till TUSD -38 (TUSD 414)

 • EBITDA påverkades av realiserade värdeförändringar på derivat om TUSD -144 (TUSD 259)

 • Periodens resultat uppgick till TUSD -2 098 (TUSD 1 303)

 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till USD -0,05 per aktie (USD -0,04 per aktie)

 • Produktion av olja och gas, brutto, uppgick i genomsnitt till 588 fat oljeekvivalent per dag ("boepd") (654 boepd)

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TUSD 154 (TUSD 626)

             

Highlights

 • Accelererat borr- och arbetsprogram inlett för att under 2018 borra 24 nya brunnar, återöppna stängda brunnar och genomföra renoveringar (workovers) på producerande brunnar

 • Produktion av olja och gas, brutto, ökade till 680 boepd i april 2018

 • Finansiering om MUSD 10 säkerställd för att finansiera utökat borrprogram

 • Överenskommelse om att förvärva 40 olje- och gasrättigheter i Texas Panhandle, USA, med bevisade reserver om cirka 4 miljoner fat oljeekvivalent och en produktion om 115 boepd för MUSD 6,2 genom övertagande av lån och en riktad aktieemission

 • Målsättning att dubblera dagsproduktionen av olja och gas till årsslutet 2018

 

Första

kvartalet

2018

 

Fjärde

kvartalet

2017

Första

kvartalet

2017

Helåret

2017

 

Operativa resultat

        
Oljeproduktion, brutto, fat

28 621

 

30 363

29 897 127 080
Produktion av gas och flytande gas, brutto, tusen kubikfot (mcf)

145 530

 

173 536

173 734 707 543

Genomsnittlig dagsproduktion, brutto, boepd

588

 

644

654 671
         
Oljeproduktion, netto, fat

23 375

 

24 325

25 670 103 714
Produktion av gas och flytande gas, netto, tusen kubikfot (mcf)

110 190

 

125 896

130 147 523 251

Genomsnittlig dagsproduktion, netto, boepd

464

 

492

526 523
         
Genomsnittligt försäljningspris olja, USD/fat

59,71

 

51,86

48,70 47,53
Genomsnittligt försäljningspris gas USD/mcf

7,13

 

8,14

6,51 6,78
         

Finansiella resultat

        
Intäkter, TUSD

2 357

 

2 295

2 400 9 234
EBITDA

-38

 

433

414 1 400
Rörelseresultat, TUSD

-344

 

-392

117 -560
Periodens resultat, TUSD

-2 098

 

-2 110

-1 303 -7 126
Resultat per aktie (före och efter utspädning), USD

-0,05

 

-0,05

-0,04 -0,18

Bäste aktieägare,

De viktigaste händelserna under det första kvartalet 2018 var att vi säkrade finansiering för ett accelererat borr- och utbyggnadsprogram under 2018 och avsiktsförklaringen om förvärv av producerande olje- och gasreserver i vårt verksamhetsområde. Dessa händelser ger oss möjlighet att  fördubbla dagsproduktionen av olja och gas vid årets slut, vilket är vårt mål.

Vi planerar att öka investeringarna under 2018 till MUSD 11 (2017: MUSD 5,2) och accelerera takten i borr- och utbyggnadsprogrammet på bolagets olje- och gasrättigheter i Texas Panhandle. Under de kommande månaderna planerar Matra att borra 24 nya brunnar för att öka olje- och gasproduktionen. Därtill har ett omfattande arbetsprogram inletts för att förbättra produktionen från befintliga brunnar genom renoveringar (workovers) och återöppnande av tidigare stängda brunnar.

Vi är också i färd med att slutföra förvärvet av 40 olje- och gasrättigheter i Texas Panhandle, USA, från Melody Capital Partners, LP. Genom förvärvet tillförs vi bevisade reserver om cirka 4 miljoner fat oljeekvivalent som i mars 2018 producerade cirka 115 fat oljeekvivalent per dag.

Melody är en viktig finansiell partner för Matra och vi utökar vårt samarbete med Melody som tillhandahåller lånefinansiering för vårt borrprogram och som genom förvärvet blir en betydande aktieägare i Matra.

Under första kvartalet fortsatte ovanligt låga vintertemperaturer i norra Texas att påverka pipelines och kompressorer, vilket höll tillbaka produktionen. Med kort varsel fick vi också besked om att processanläggningen, som behandlar vår producerade gas, stängde för underhållsarbeten. Det resulterade i att gasproduktionen stängdes under två veckor i mars. Högre erhållna olje- och gaspriser kompenserade de lägre produktionsvolymerna och resulterade i att intäkterna ökade något från fjärde kvartalet 2017 och var i linje med första kvartalet 2017.

EBITDA och resultat var lägre, huvudsakligen till följd av lägre produktionsvolymer vilket resulterade i högre produktionskostnader per producerat fat oljeekvivalent och förluster på prissäkringskontrakt. Trots detta var kassaflöde från den löpande verksamheten positivt och ökade jämfört med fjärde kvartalet 2017.

Den svåra vintern är bakom oss. Vi har påbörjat den första borrningen i årets borrprogram, vi öppnar tidigare nedstängda oljebrunnar och programmet med renoveringar (workovers) av borrhål pågår. Som en följd ökade oljeproduktionen i april till 680 fat oljeekvivalent per dag, upp 16 procent jämfört med Q1. När det pågående förvärvet slutförs, kommer ytterligare fat att tillkomma.

Ökande produktion och högre oljepriser stödjer intäkter, kassaflöde och resultat. Som en lågkostnadsproducent av konventionell olja och gas har Matra en betydande operativ hävstång att förbättra den finansiella utvecklingen i takt med att produktionen fortsätter öka. Vår målsättning är att avsluta året med en fördubblad dagsproduktion och vi ser fram emot att uppdatera er om utvecklingen framöver.

23 maj 2018

Maxim Barskiy

Verkställande direktör

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Maxim Barskiy, VD Matra Petroleum AB

Tel: +46 (0)8 611 4995

Investor Relations

E-post: ir@matrapetroleum.com

Webb: www.matrapetroleum.com

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

Telefon: +46 (0) 85 03 01 550

E-post: info@mangold.se

Matra Petroleum AB (publ) | Eriksbergsgatan 10 | Box 7292 | 115 22 Stockholm

Telefon: +46 (0)8-611 4995 | webb: www.matrapetroleum.com | Email: ir@matrapetroleum.com

Denna information är sådan information som Matra Petroleum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2018 kl. 08:30 CET.

Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Bolaget äger genom det helägda dotterbolaget Matra Petroleum Inc. 130 olje-och gasrättigheter som täcker en yta om 15 435 hektar (38 140 acres) i Panhandle-regionen i Texas. Matras reserver uppgår till 21,0 miljoner fat oljeekvivalent. Matra Petroleums aktier handlas på NASDAQ First North i Sverige under tickerkod MATRA. Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser (www.mangold.se).

MATRA_2018_05_23_Q1-18_ SVE


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Matra Petroleum AB via Globenewswire

Postkommentar

Related debate

 • 1 vecka
 • 1 månad
 • 1 År
Ingen indlæg

Hexatronic Group Bokslutskommuniké 2016-17

2018-02-22 08:00:17
Hexatronic Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2016-17 (Kvartalet oktober - december 2017, helåret januari - december 2017 samt perioden september 2016 - december 2017) Helåret (januari till december 2017) Nettoomsättningen uppgick till 1 299,4 MSEK (1 032,3) vilket motsvarar 26 % (43 %) tillväxt under helåret. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBI..

SEB: Christoffer Geijer ny chef för Investor Relations

2018-02-21 10:00:33
Christoffer Geijer har utsetts till ny chef för Investor Relations och tillträder sin nya tjänst den 1 april 2018. Christoffer Geijer, idag chef för enheten Finansiella Institutioner inom Debt Capital Markets, division Stora Företag och Finansiella Institutioner, har arbetat i SEB sedan 2014. Dessförinnan arbetade han fem år på Barclays Bank Plc, London. Nuvarande chefen för Investor Relations..

SEB: Investment Outlook: Förbered dig på mer volatilitet

2018-02-20 07:00:06
Fortsatta styrketecken på bred front bekräftar bilden av en global ekonomi i en fas som liknar mogen högkonjunktur. Kapitalmarknadsbilden 2018 skiljer sig dock en del från 2017, som innehöll en kombination av fördelaktiga faktorer som resulterade i mycket starka tillgångsmarknader och rekordlåg volatilitet. I år förväntar vi oss en ryckigare och mer volatil utveckling. - Vi hade under fjolåret ..

Mest lästa nyheter

 • 24 timmar
 • 48 timmar
 • 1 vecka
1
Kinnevik: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018
2
Bergman & Beving AB: Kallelse till Bergman & Bevings årsstämma den 23 augusti 2018
3
CLX Communications AB (publ): Delårsrapport, januari - juni 2018
4
Bergman & Beving AB: Delårsrapport 1 april - 30 juni 2018

Related stock quotes

Matra Petroleum AB 4,040 1,0% Aktiepriset ökar

Buy and sell signals

 • Trender
 • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer  |  Cookie- og privatlivspolitik  |  Persondatapolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 20 juli 2018 08:32:25
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180712.1 - EUROWEB3 - 2018-07-20 08:32:25 - 2018-07-20 08:32:25 - 2 - Website: OKAY