2018-05-03 07:40:09

Lindab International AB (publ): Lindabs delårsrapport för första kvartalet 2018

Related content
18 maj - 
Lindab International AB (publ): Lindab utser ny CFO
03 maj - 
Årsstämma i Lindab International AB (publ)
27 mar - 
Lindab International AB (publ): Lindabs årsredovisning ..

3 maj 2018

Första kvartalet 2018 

 • Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 2 153 MSEK (1 858), varav organisk tillväxt uppgick till 13 procent.

 • Justerat1) rörelseresultat ökade med 32 procent till 104 MSEK (79). Rörelseresultatet uppgick till 71 MSEK (78).

 • Justerad1) rörelsemarginal uppgick till 4,8 procent (4,3).

 • Periodens resultat ökade med 10 procent till 46 MSEK (42).

 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, ökade till 0,60 SEK (0,55).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 42 MSEK (-40).

 • I januari 2018 utsågs Ola Ringdahl till ny VD och koncernchef för Lindab International AB. Ola kommer att tillträda tjänsten den 18 juni och ersätter tillförordnad VD och koncernchef Fredrik von Oelreich.

1) Justerat rörelseresultat/rörelsemarginal exkluderar engångsposter och omstruktureringskostnader av väsentlig storlek.

Lindabs VD och koncernchef, Fredrik von Oelreich, kommenterar:

"Lindab hade i första kvartalet en stark organisk tillväxt på 13 procent, trots färre faktureringsdagar på grund av en tidig påsk. Justerat rörelseresultat ökade med 25 MSEK till 104 MSEK (79).

Products & Solutions försäljning utvecklades positivt och ökade med 8 procent organiskt samtidigt som rörelseresultatet uppgick till 118 MSEK (117). Sverige, vår största marknad, redovisade en tillväxt om 16 procent till stor del tack vare leveranser av större hallprojekt. Bland de viktigare marknaderna i Östeuropa visade Polen, Ungern, Tjeckien och Rumänien samtliga en organisk tillväxt på över 10 procent. Alla produktområden visade tillväxt förutom Rainwater and Building Products som påverkades negativt av den kalla vintern i Norden.

Building Systems organiska tillväxt uppgick till 56 procent drivet av stora leveranser i Ryssland. Rörelseresultatet förbättrades med hela 26 MSEK och uppgick till 0 MSEK (-26). Genomförandet av åtgärdsprogrammet följer plan, vilket gradvis började ge effekt mot slutet av perioden. Marknaden fortsätter att utvecklas väl och under perioden har vi bland annat slutit avtal om sju större order överstigande 10 MSEK. Den totala orderstocken var högre vid kvartalets utgång än vid samma period föregående år.  

Den strategiska utvärderingen av icke ventilationsrelaterade verksamheter har kommit in i ett nytt skede, där en avyttring av Building Systems är en möjlighet som nu utvärderas.

Prisökningar har genomförts under första kvartalet och kommer även genomföras under nästa. Vi konstaterar att stålpriserna har börjat öka igen, vilket kan leda till behov av ytterligare prisökningar.

Lindabs bredare produktutbud och inriktningen mot kompletta ventilationslösningar har mottagits väl på marknaden, bland annat på den stora internationella branschmässan Mostra Convegno Expocomfort i Milano. Vi investerar målmedvetet på detta område för att stärka vårt erbjudande och röra oss högre upp i värdekedjan."

Slut

__________________

Denna information är sådan information som Lindab International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018 kl. 07:40 CEST.

Kontakt:

Fredrik von Oelreich, tillförordnad VD och koncernchef  

Email: fredrik.vonoelreich@lindab.com

Telefon: +46 (0) 431 85424   

Kristian Ackeby, ekonomi- och finansdirektör

Email: kristian.ackeby@lindab.com

Mobil: +46 (0) 70 33 85069   

Kort om Lindab:

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde.

Koncernen omsatte 8 242 MSEK år 2017 och är etablerad i 32 länder med cirka 5 100 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2017 stod Norden för 46 procent, Västeuropa för 33 procent, CEE/CIS (Central- och Östeuropa samt övriga forna Sovjetstater) för 18 procent och Övriga marknader för 3 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB.

Lindabs rapport för första kvartalet 2018


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Lindab International AB via Globenewswire

Postkommentar

Related debate

 • 1 vecka
 • 1 månad
 • 1 År
Ingen indlæg

Hexatronic Group Bokslutskommuniké 2016-17

2018-02-22 08:00:17
Hexatronic Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2016-17 (Kvartalet oktober - december 2017, helåret januari - december 2017 samt perioden september 2016 - december 2017) Helåret (januari till december 2017) Nettoomsättningen uppgick till 1 299,4 MSEK (1 032,3) vilket motsvarar 26 % (43 %) tillväxt under helåret. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBI..

SEB: Christoffer Geijer ny chef för Investor Relations

2018-02-21 10:00:33
Christoffer Geijer har utsetts till ny chef för Investor Relations och tillträder sin nya tjänst den 1 april 2018. Christoffer Geijer, idag chef för enheten Finansiella Institutioner inom Debt Capital Markets, division Stora Företag och Finansiella Institutioner, har arbetat i SEB sedan 2014. Dessförinnan arbetade han fem år på Barclays Bank Plc, London. Nuvarande chefen för Investor Relations..

SEB: Investment Outlook: Förbered dig på mer volatilitet

2018-02-20 07:00:06
Fortsatta styrketecken på bred front bekräftar bilden av en global ekonomi i en fas som liknar mogen högkonjunktur. Kapitalmarknadsbilden 2018 skiljer sig dock en del från 2017, som innehöll en kombination av fördelaktiga faktorer som resulterade i mycket starka tillgångsmarknader och rekordlåg volatilitet. I år förväntar vi oss en ryckigare och mer volatil utveckling. - Vi hade under fjolåret ..

Mest lästa nyheter

 • 24 timmar
 • 48 timmar
 • 1 vecka
1
Oboya Horticulture Industries AB: Kommuniké från Oboya Horticulture Industries AB:s årsstämma
2
Beslut av Clean Motion årsstämma 2018
3
Hoylu AB: Hoylu VD ökar ägande
4
Acarix utser senior marknadsföringsexpert med erfarenhet från medtech och kardiovaskulära området som ledamot av styrelsen
5
Kommuniké från årsstämman i Acarix

Related stock quotes

Lindab International AB 72,80 -1,2% Aktiepriset minskar

Buy and sell signals

 • Trender
 • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer Cookie- og privatlivspolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 23 maj 2018 16:30:18
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180515.2 - EUROWEB2 - 2018-05-23 16:30:18 - 2018-05-23 16:30:18 - 2 - Website: OKAY