2018-02-22 08:47:57

Corline Biomedical AB: Publicerar bokslutskommuniké för 2017

Related content
18 jun - 
Corline Biomedical AB: Riktad nyemission och fullt utny..
12 jun - 
Corline Biomedical AB: Ansökan om klinisk prövning av R..
17 maj - 
Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för förs..

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017. Nedan följer en kort sammanfattning. Fullständig bokslutskommuniké finns tillgänglig på Corlines hemsida (

www.corline.se

) samt som bifogad fil.

 • Renaparin®, som utvecklas för att förbättra utfallet vid njurtransplantation, har uppnått viktiga milstolpar under året. Bland annat genomfördes framgångsrikt en tox-studie enligt GLP som visade god säkerhetsmarginal. Orphan Drug status erhölls på den amerikanska marknaden och amerikanska patentverket godkände bolagets ansökan om skydd för användning av Renaparin® vid kärlreparation, inklusive njurtransplantation. I början av 2018 godkände Etikprövningsnämnden bolagets ansökan om klinisk prövning. Före studiestart måste också Läkemedelsverkets tillstånd erhållas.

 • Pre-klinisk utveckling för användning av Renaparin® och Renaparin®-liknande substanser för andra applikationer än njurtransplantation inleddes under året. Fokus är på transplantation av andra organ än njurar, samt kärlkirurgiska indikationer. Vinnova beslutade under året att anslå 1,76 MSEK till projektet.

 • Cytoparin(TM), som utvecklas för att förbättra cellterapi till personer som är svårt sjuka i diabetes av typ 1, har godkänts för kliniska studier av både Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden, men studiestart senarelades då nordiska nätverket för öcellstransplantation begärde ytterligare data utöver det som myndigheterna kräver. För att påskynda studiestart tecknade Corline avsiktsförklaringar om att utvärdera kliniska studier med världsledande experter inom området i Oxford, England och Edmonton, Kanada.

 • Bolaget genomförde en riktad emission om 15 MSEK vilken tecknades av professionella och institutionella investerare, däribland HealthInvest Small & MicroCap Fund.

Ekonomisk översikt över januari - december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick under januari - december 2017 till 638 KSEK (947).

 • Resultatet efter finansiella poster under januari - december 2017 uppgick till -7 810 KSEK (-5 248).

 • Resultatet per aktie under januari - december 2017 uppgick till cirka -0,59 SEK (-0,45).

 • Soliditeten uppgick per 31 december 2017 till 89 % (94).

 • Likvida medel uppgick per den 31 december 2017 till cirka 16,9 MSEK (11,9).

Ekonomisk översikt över fjärde kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet 2017 uppgick till 196 KSEK (206).

 • Resultatet efter finansiella poster för det fjärde kvartalet 2017 uppgick till -1 700 KSEK (-1 524).

 • Resultatet per aktie uppgick för det fjärde kvartalet 2017 till cirka -0,12 SEK (-0,12).

Definitioner

 • Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.

 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital

 • I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

 • Med "Corline" avses koncernen. Om inte annat anges så avser samtliga uppgifter koncernen.

  

För fullständig bokslutskommuniké, se http://www.corline.se/calendar-and-reports

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

För mer information om Corline, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den

22 februari 2018.

Corline Biomedical AB

arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.

180222 PM - Corline - Publicerar bokslutskommuniké_FINAL


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Corline Biomedical AB via Globenewswire

Postkommentar

Related debate

 • 1 vecka
 • 1 månad
 • 1 År
Ingen indlæg

Hexatronic Group Bokslutskommuniké 2016-17

2018-02-22 08:00:17
Hexatronic Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2016-17 (Kvartalet oktober - december 2017, helåret januari - december 2017 samt perioden september 2016 - december 2017) Helåret (januari till december 2017) Nettoomsättningen uppgick till 1 299,4 MSEK (1 032,3) vilket motsvarar 26 % (43 %) tillväxt under helåret. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBI..

SEB: Christoffer Geijer ny chef för Investor Relations

2018-02-21 10:00:33
Christoffer Geijer har utsetts till ny chef för Investor Relations och tillträder sin nya tjänst den 1 april 2018. Christoffer Geijer, idag chef för enheten Finansiella Institutioner inom Debt Capital Markets, division Stora Företag och Finansiella Institutioner, har arbetat i SEB sedan 2014. Dessförinnan arbetade han fem år på Barclays Bank Plc, London. Nuvarande chefen för Investor Relations..

SEB: Investment Outlook: Förbered dig på mer volatilitet

2018-02-20 07:00:06
Fortsatta styrketecken på bred front bekräftar bilden av en global ekonomi i en fas som liknar mogen högkonjunktur. Kapitalmarknadsbilden 2018 skiljer sig dock en del från 2017, som innehöll en kombination av fördelaktiga faktorer som resulterade i mycket starka tillgångsmarknader och rekordlåg volatilitet. I år förväntar vi oss en ryckigare och mer volatil utveckling. - Vi hade under fjolåret ..

Mest lästa nyheter

 • 24 timmar
 • 48 timmar
 • 1 vecka

Related stock quotes

Corline Biomedical AB 19,05 4,1% Aktiepriset ökar

Buy and sell signals

 • Trender
 • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer  |  Cookie- og privatlivspolitik  |  Persondatapolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 24 juni 2018 07:21:00
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180619.1 - EUROWEB1 - 2018-06-24 07:21:00 - 2018-06-24 07:21:00 - 2 - Website: OKAY