2018-01-09 17:30:08

Sdiptech AB (publ) slutför förvärv av Aviolinx Communication and Services AB

Related content
17 jan - 
Sdiptech AB (publ) avyttrar InsiderLog från sin support..
11 jan - 
Sdiptech AB (publ) slutför förvärv av Optyma Security S..
03 jan - 
Sdiptech AB (publ) slutför förvärv av Centralmontage i ..

Pressmeddelande

9 januari 2018, 17:30

Sdiptech slutför förvärv av Aviolinx Communication and Services AB

Sdiptech slutför per dagens datum förvärvet av Aviolinx Communication and Services AB. Avtal om förvärv ingicks och kommunicerades ursprungligen den 13 december 2017.

Aviolinx är ett av tre bolag i världen som tillhandahåller komplett infrastruktur och operativ kontroll för högfrekvent backupkommunikation till flygtrafik. Företaget är ensam i sitt slag i Europa med närliggande geografier. Under räkenskapsåret 2016 uppgick nettoomsättningen till cirka 18 Mkr och rörelseresultatet till cirka 4 Mkr.

Sdiptechs sammanlagda intäkter på årsbasis uppgår efter förvärvet till cirka 1.220 Mkr och EBITA på årsbasis till cirka 161 Mkr. För bolag som har varit i koncernens ägo under mindre än ett år har de senaste årsboksluten adderats till koncernens resultat för övriga bolag baserat på deras utfall de senaste fyra kvartalen.

Jakob Holm, VD Sdiptech, kommenterar:

"Aviolinx är den enda aktören inom sin nisch i Europa. Deras erbjudande utgör kritisk infrastruktur inom flygindustrin vilket skapar ytterst förutsägbara intäkter oavsett konjunkturläge."

Joakim Andersson, VD Aviolinx Communication and Services, kommenterar:

"Med Sdiptech säkerställer vi en långsiktig ägare för såväl Aviolinx som för de kritiska tjänster vi levererar till trafikflygen. Vi har långa relationer med våra kunder och med Sdiptech ser vi goda möjligheter att utveckla vårt totala erbjudande."

Bolaget värderas till 38 Mkr vid övertagandet, och den totala köpeskilling inklusive framtida resultatbaserade tilläggsköpeskillingar över fyra år kommer maximalt att uppgå till 40 Mkr, vilket förutsätter en fortsatt god tillväxt i verksamheten. Bolagets historiska rörelseresultat inkluderar vissa kostnader som inte följer med vid förvärvet och den beräknade förvärvsmultipeln är i linje med Sdiptechs historiska snitt. Per dagens datum utbetalas 28,0 Mkr kontant, medan resterande belopp kommer tas upp som en skuld i koncernens redovisning.

Sdiptech AB:s stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.

Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.

Sdiptech AB:s Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser Bank. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter för att såväl bygga ut som att renovera snabbväxande storstäder. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 januari 2018 kl. 17:30.

180109 - PM SV


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Sdiptech AB via Globenewswire

Attachment: 180109 - PM SV.pdf

Postkommentar

Related debate

  • 1 vecka
  • 1 månad
  • 1 År
Ingen indlæg

SEB: Offentliggörande av effekter av förändrade redovisningsprinciper, nedskrivningar och andra jämförelsestörande poster

2018-01-19 08:00:10
Som en följd av införandet av nya redovisningsprinciper från januari 2018 offentliggör SEB de finansiella effekterna av IFRS 9 och IFRS 15 samt för det fjärde kvartalet 2017 de finansiella effekterna av transformationen av SEB:s tyska verksamhet liksom av andra jämförelsestörande poster. Tillämpningen av de nya redovisningsprinciperna ger en total redovisningsteknisk negativ effekt på SEB:s akt..

Finansiell uppdatering för det fjärde kvartalet 2017

2018-01-17 08:30:03
Stockholm, 2018-01-17 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --   Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) kommer att redovisa prospekteringskostnader om cirka 31 MUSD före skatt, en valutakursförlust om cirka 69 MUSD samt en förlust vid försäljning av tillgångar om 15 MUSD efter skatt för det fjärde kvartalet 2017.   Resultatet för det fjärde kvartalet 2017 kommer att påverkas av vissa prospekteringskostnader..

SEB: Fortsatt fallande boprisförväntningar bland hushållen

2018-01-15 08:30:09
SEB:s Boprisindikator forsätter att falla. Nedgången är 8 enheter jämfört med föregående månad och indikatorn hamnar nu på minus 13. Regionalt sticker Stockholm ut även denna månad jämfört med de övriga regionerna. Stockholm ligger lägst på minus 31 och övriga regioner i spannet 2 till minus 12. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år stiger något jämfört med förra månaden frå..

Mest lästa nyheter

  • 24 timmar
  • 48 timmar
  • 1 vecka
1
Stillfront Group AB: FKL Holding omstrukturerar ägandet
2
Jays Group AB (publ) genomför nyemission för att finansiera en offensiv tillväxtstrategi
3
Inbjudan - SEB:s bokslutskommuniké för 2017
4
Deflamo AB: Beslut vid extra stämma om minskning av aktiekapitalet
5
Fiskars bokslutskommuniké för 2017 publiceras 7.2.2018

Related stock quotes

Sdiptech AB Pref 107,50 1,4% Aktiepriset ökar

Buy and sell signals

  • Trender
  • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer Privatlivspolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 19 januari 2018 12:41:42
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180112.1 - EUROWEB5 - 2018-01-19 12:41:42 - 2018-01-19 12:41:42 - 2 - Website: OKAY