2017-12-29 14:00:10

Deflamo AB: Kallelse till extra bolagsstämma

Related content
12 jan - 
Deflamo AB: Information om bolagets rörelsekapitalsitua..
24 nov - 
Deflamo AB: Delårsrapport januari - september 2017
07 nov - 
Deflamo AB: Deflamos styrelseordförande Torbjörn Lindgr..

Deflamo AB (publ) ("Bolaget") håller extra bolagsstämma den 18 januari 2018 kl. 13.00 i möteslokal "Rosengård", Entreprenörcenter EC1, Baltzarsgatan 18, 211 36 Malmö.

 

Rätt att delta

Rätt att delta på bolagsstämman har den som:

dels är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 januari 2018;

dels anmäler sitt deltagande på stämman hos Bolaget senast den 12 januari 2018 under adress Deflamo AB, "Extra bolagsstämma", Västra Kajen 8, SE-374 31 Karlshamn, per telefon 040-619 95 00 eller e-post till info@deflamo.com.

Vid anmälan ska uppges: fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, e-postadress och telefonnummer dagtid. 

Om aktieägare avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ska sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att inge fullmakt och övriga behörighetshandlingar före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängliga via Bolagets hemsida www.deflamo.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att ha rätt att delta i stämman, begära att aktierna tillfälligt införs i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Denna rösträttsregistrering måste vara verkställd den 12 januari 2018. Detta innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste meddela sin önskan om rösträttsregistrering till förvaltaren.

 

Föreslagen dagordning

Styrelsens förslag till dagordning för extra bolagsstämma:

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen utlyst

6. Beslut om minskning av Bolagets aktiekapital

7. Stämmans avslutande

 

Beslut om minskning av Bolagets aktiekapital (pkt 6)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om minskning av aktiekapitalet med 7 683 193 kronor för förlusttäckning. Minskningen ska ske utan indragning av aktier och förutsätter inte ändring av bolagsordningen. Efter minskningen uppgår Bolagets aktiekapital till 11 963 557 kronor. Genom minskningen ändras aktiernas kvotvärde från 0,50 kronor till cirka 0,30 kronor.

För giltigt beslut krävs att aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Styrelsen, eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

 

Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

 

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens förslag är fullständigt i denna kallelse. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.deflamo.com samt vid stämman.

 

 

Malmö i december 2017

Deflamo AB (publ)

Styrelsen


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Deflamo AB via Globenewswire

Postkommentar

Related debate

  • 1 vecka
  • 1 månad
  • 1 År
Ingen indlæg

SEB: Fortsatt fallande boprisförväntningar bland hushållen

2018-01-15 08:30:09
SEB:s Boprisindikator forsätter att falla. Nedgången är 8 enheter jämfört med föregående månad och indikatorn hamnar nu på minus 13. Regionalt sticker Stockholm ut även denna månad jämfört med de övriga regionerna. Stockholm ligger lägst på minus 31 och övriga regioner i spannet 2 till minus 12. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år stiger något jämfört med förra månaden frå..

Lindab International AB (publ): Ny koncernchef i Lindab

2018-01-12 07:40:14
Ola Ringdahl har av styrelsen i Lindab International AB utsetts till ny VD och koncernchef. Han kommer att ersätta Fredrik von Oelreich som sedan den 29 september 2017 är tillförordnad koncernchef. - Jag är mycket nöjd över att kunna presentera Ola Ringdahl som ny VD och koncernchef, säger styrelseordförande Peter Nilsson. Ola kommer genom sin kompetens och erfarenhet skapa framåtanda och ..

Elanders AB: Press- och analytikerkonferens Q4 2017

2018-01-11 10:00:31
I samband med offentliggörandet av Bokslutskommunikén 2017 håller Elanders en press- och analytikerkonferens den 25 januari 2018, kl. 15:00, med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner.   Vi bjuder in fondförvaltare, analytiker och media att delta i telefonkonferensen. Se nedan telefonnummer för att delta i konferensen:    Sverige: +46 (0)8 5065 3942 Tyskland: ..

Mest lästa nyheter

  • 24 timmar
  • 48 timmar
  • 1 vecka
1
ZetaDisplay: Tecknar partneravtal med SES-imagotag, världsledande inom elektroniska hylletiketter och omnichannel-lösningar för fysisk detaljhandel
2
Saniona AB: Saniona inleder Fas 1-studie med ny Tesomettablett
3
Oboya etablerar innovations- och teknikcenter i Kina
4
ZetaDisplay: Tecknar avtal värt 3,5 miljoner kronor avseende Digital Signage och elektroniska hyllkantsetiketter (ESL)
5
14 licenser tilldelade i norsk licensrunda

Related stock quotes

Deflamo AB ser B 0,160 0,0% Aktiepriset oförändrad

Buy and sell signals

  • Trender
  • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer Privatlivspolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 17 januari 2018 05:57:44
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180112.1 - EUROWEB3 - 2018-01-17 05:57:44 - 2018-01-17 05:57:44 - 2 - Website: OKAY