2017-11-08 08:00:30

Unlimited Travel Group: Delårsrapport januari - september 2017

Related content
12 jan - 
Unlimited Travel Group: Unlimited Travel Group förvärva..
08 jan - 
Unlimited Travel Group: PolarQuest tecknar långsiktigt ..
01 dec - 
Unlimited Travel Group: Beslut på extra bolagsstämma 1 ..

Juli - september 2017

 • Omsättningen uppgick till 131,3 mkr (115,7 mkr juli - september 2016)
 • Bruttomarginalen uppgick till 20,8 (21,4) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 10,5 (9,1) mkr, med en marginal på 8,0 (7,8) procent.
 • Justerat resultat per aktie (resultat exklusive effekter av avyttring av andelar i koncernföretag) uppgick till 1,77 (1,45) kr

Januari - september 2017

 • Omsättningen uppgick till 321,6 mkr (348,9 mkr januari - september 2016)
 • Bruttomarginalen uppgick till 19,0 (19,0) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 3,0 (15,0) mkr, med en marginal på 0,9 (4,3) procent.
 • Justerat resultat per aktie (resultat exklusive effekter av avyttring av andelar i koncernföretag) uppgick till 0,53 (2,33) kr

Viktiga händelser under och efter perioden

 • Kallelse har gått ut till extra bolagstämma den 1 december för beslut om att lansera ett optionsprogram för nyckelpersoner inom koncernen. Syftet är att stärka långsiktig utveckling och ge incitament för den samlade affären. Styrelsen föreslår även att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om nyemission av aktier med syfte att på ett tidseffektivt sätt möjliggöra förvärv där betalning sker kontant eller med egna aktier.
 • Anders Ehrling, Anna Elam, Michaël Berglund och Staffan Lund har utsetts till valberedning i Unlimited Travel Group. Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 2017.
 • Unlimited Travel Group vann priset för "årets bästa bilaga 2017" på Publishingprisgalan den 23 oktober för bilagan "Passionerade specialister på småskaliga och storslagna resor & event".

Ur VDs kommentar

"Efterfrågan under juli - september ökade jämfört med föregående år och ackumulerat är bokningsingången cirka 10 procent högre än föregående år. Bokningsläget inför 2018 påverkas positivt av en enskild större bokning, men är även borträknat denna högre än vid samma tidpunkt föregående år. 

EBITA i kvartalet uppgick till 10,5 mkr (9,1) mkr. Resultatökningen är främst hänförlig till ökningen i omsättning. EBITA under januari - september uppgick till 3,0 mkr (15,0) mkr. Denna resultatminskning beror, förutom på att föregående år påverkades av en enskild större bokning, på investeringar i digitala system och IT med syfte att driva försäljning, samt ökning av personalstyrkan." 

Finansiell historik

2017

2016

2016

2015

2014

2013

 

Jan-Sep

Jan-Sep

Jan-Dec

Jan-Dec

Jan-Dec

Jan-Dec

Omsättning (mkr) 321,6 348,9 496,4 455,0 426,31 430,4
Förändring mot föregående år -7,8% - 9% 7% -1% -5%
EBITA (mkr) 3,0 15,0 24,4 15,2 16,3 14,9
EBITA-marginal 0,9% 4,3% 4,9% 3,3% 3,8% 3,5%
Resultat per aktie (kr) 0,60 2,33 3,72 2,47 2,71 2,35
Utdelning per aktie (kr) - - 2,50 2,00 1,20 1,00
Extrautdelning per aktie (kr) - - 1,50 1,00 1,50 0,00
Nettokassa (mkr) 53,7 86,0 52,3 46,5 39,7 28,1

1) From 2014 ingår ej Eventyrs siffror i koncernens omsättning utan redovisas istället som intressebolag

  

Kontaktuppgifter: 

Johan Kvist, VD, telefon 0735-58 35 58

Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group UTG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november kl. 08.00 CET.

Q3 2017 Delårsrapport Unlimited Travel Group


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Unlimited Travel Group via Globenewswire

Attachment: 823783.pdf

Postkommentar

Related debate

 • 1 vecka
 • 1 månad
 • 1 År
Ingen indlæg

SEB: Offentliggörande av effekter av förändrade redovisningsprinciper, nedskrivningar och andra jämförelsestörande poster

2018-01-19 08:00:10
Som en följd av införandet av nya redovisningsprinciper från januari 2018 offentliggör SEB de finansiella effekterna av IFRS 9 och IFRS 15 samt för det fjärde kvartalet 2017 de finansiella effekterna av transformationen av SEB:s tyska verksamhet liksom av andra jämförelsestörande poster. Tillämpningen av de nya redovisningsprinciperna ger en total redovisningsteknisk negativ effekt på SEB:s akt..

Finansiell uppdatering för det fjärde kvartalet 2017

2018-01-17 08:30:03
Stockholm, 2018-01-17 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --   Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) kommer att redovisa prospekteringskostnader om cirka 31 MUSD före skatt, en valutakursförlust om cirka 69 MUSD samt en förlust vid försäljning av tillgångar om 15 MUSD efter skatt för det fjärde kvartalet 2017.   Resultatet för det fjärde kvartalet 2017 kommer att påverkas av vissa prospekteringskostnader..

SEB: Fortsatt fallande boprisförväntningar bland hushållen

2018-01-15 08:30:09
SEB:s Boprisindikator forsätter att falla. Nedgången är 8 enheter jämfört med föregående månad och indikatorn hamnar nu på minus 13. Regionalt sticker Stockholm ut även denna månad jämfört med de övriga regionerna. Stockholm ligger lägst på minus 31 och övriga regioner i spannet 2 till minus 12. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år stiger något jämfört med förra månaden frå..

Mest lästa nyheter

 • 24 timmar
 • 48 timmar
 • 1 vecka
1
Stillfront Group AB: FKL Holding omstrukturerar ägandet
2
Jays Group AB (publ) genomför nyemission för att finansiera en offensiv tillväxtstrategi
3
Inbjudan - SEB:s bokslutskommuniké för 2017
4
Deflamo AB: Beslut vid extra stämma om minskning av aktiekapitalet
5
Fiskars bokslutskommuniké för 2017 publiceras 7.2.2018

Related stock quotes

Buy and sell signals

 • Trender
 • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer Privatlivspolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 19 januari 2018 12:42:46
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180112.1 - EUROWEB5 - 2018-01-19 12:42:46 - 2018-01-19 12:42:46 - 2 - Website: OKAY