2017-11-08 08:00:30

Unlimited Travel Group: Delårsrapport januari - september 2017

Related content
13 apr - 
Unlimited Travel Group: Unlimited förvärvar ytterligare..
12 apr - 
Unlimited Travel Group: Eventyrs grundare förvärvar sam..
16 feb - 
Unlimited Travel Group: Unlimited Travel Group rekryter..

Juli - september 2017

 • Omsättningen uppgick till 131,3 mkr (115,7 mkr juli - september 2016)
 • Bruttomarginalen uppgick till 20,8 (21,4) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 10,5 (9,1) mkr, med en marginal på 8,0 (7,8) procent.
 • Justerat resultat per aktie (resultat exklusive effekter av avyttring av andelar i koncernföretag) uppgick till 1,77 (1,45) kr

Januari - september 2017

 • Omsättningen uppgick till 321,6 mkr (348,9 mkr januari - september 2016)
 • Bruttomarginalen uppgick till 19,0 (19,0) procent
 • Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 3,0 (15,0) mkr, med en marginal på 0,9 (4,3) procent.
 • Justerat resultat per aktie (resultat exklusive effekter av avyttring av andelar i koncernföretag) uppgick till 0,53 (2,33) kr

Viktiga händelser under och efter perioden

 • Kallelse har gått ut till extra bolagstämma den 1 december för beslut om att lansera ett optionsprogram för nyckelpersoner inom koncernen. Syftet är att stärka långsiktig utveckling och ge incitament för den samlade affären. Styrelsen föreslår även att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om nyemission av aktier med syfte att på ett tidseffektivt sätt möjliggöra förvärv där betalning sker kontant eller med egna aktier.
 • Anders Ehrling, Anna Elam, Michaël Berglund och Staffan Lund har utsetts till valberedning i Unlimited Travel Group. Valberedningen har utsetts i enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 2017.
 • Unlimited Travel Group vann priset för "årets bästa bilaga 2017" på Publishingprisgalan den 23 oktober för bilagan "Passionerade specialister på småskaliga och storslagna resor & event".

Ur VDs kommentar

"Efterfrågan under juli - september ökade jämfört med föregående år och ackumulerat är bokningsingången cirka 10 procent högre än föregående år. Bokningsläget inför 2018 påverkas positivt av en enskild större bokning, men är även borträknat denna högre än vid samma tidpunkt föregående år. 

EBITA i kvartalet uppgick till 10,5 mkr (9,1) mkr. Resultatökningen är främst hänförlig till ökningen i omsättning. EBITA under januari - september uppgick till 3,0 mkr (15,0) mkr. Denna resultatminskning beror, förutom på att föregående år påverkades av en enskild större bokning, på investeringar i digitala system och IT med syfte att driva försäljning, samt ökning av personalstyrkan." 

Finansiell historik

2017

2016

2016

2015

2014

2013

 

Jan-Sep

Jan-Sep

Jan-Dec

Jan-Dec

Jan-Dec

Jan-Dec

Omsättning (mkr) 321,6 348,9 496,4 455,0 426,31 430,4
Förändring mot föregående år -7,8% - 9% 7% -1% -5%
EBITA (mkr) 3,0 15,0 24,4 15,2 16,3 14,9
EBITA-marginal 0,9% 4,3% 4,9% 3,3% 3,8% 3,5%
Resultat per aktie (kr) 0,60 2,33 3,72 2,47 2,71 2,35
Utdelning per aktie (kr) - - 2,50 2,00 1,20 1,00
Extrautdelning per aktie (kr) - - 1,50 1,00 1,50 0,00
Nettokassa (mkr) 53,7 86,0 52,3 46,5 39,7 28,1

1) From 2014 ingår ej Eventyrs siffror i koncernens omsättning utan redovisas istället som intressebolag

  

Kontaktuppgifter: 

Johan Kvist, VD, telefon 0735-58 35 58

Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group UTG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november kl. 08.00 CET.

Q3 2017 Delårsrapport Unlimited Travel Group


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Unlimited Travel Group via Globenewswire

Attachment: 823783.pdf

Postkommentar

Related debate

 • 1 vecka
 • 1 månad
 • 1 År
Ingen indlæg

Hexatronic Group Bokslutskommuniké 2016-17

2018-02-22 08:00:17
Hexatronic Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2016-17 (Kvartalet oktober - december 2017, helåret januari - december 2017 samt perioden september 2016 - december 2017) Helåret (januari till december 2017) Nettoomsättningen uppgick till 1 299,4 MSEK (1 032,3) vilket motsvarar 26 % (43 %) tillväxt under helåret. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBI..

SEB: Christoffer Geijer ny chef för Investor Relations

2018-02-21 10:00:33
Christoffer Geijer har utsetts till ny chef för Investor Relations och tillträder sin nya tjänst den 1 april 2018. Christoffer Geijer, idag chef för enheten Finansiella Institutioner inom Debt Capital Markets, division Stora Företag och Finansiella Institutioner, har arbetat i SEB sedan 2014. Dessförinnan arbetade han fem år på Barclays Bank Plc, London. Nuvarande chefen för Investor Relations..

SEB: Investment Outlook: Förbered dig på mer volatilitet

2018-02-20 07:00:06
Fortsatta styrketecken på bred front bekräftar bilden av en global ekonomi i en fas som liknar mogen högkonjunktur. Kapitalmarknadsbilden 2018 skiljer sig dock en del från 2017, som innehöll en kombination av fördelaktiga faktorer som resulterade i mycket starka tillgångsmarknader och rekordlåg volatilitet. I år förväntar vi oss en ryckigare och mer volatil utveckling. - Vi hade under fjolåret ..

Mest lästa nyheter

 • 24 timmar
 • 48 timmar
 • 1 vecka
1
CLX Communications AB (publ) utser Oscar Werner till ny VD och koncernchef
2
Iconovo AB publ :DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2018
3
LeoVegas offentliggör finansiella mål för 2020
4
CLX Communications AB (publ): Aktieägarna i CLX Communications AB (publ) kallas härmed till årsstämma
5
SEB:s senaste China Financial Index visar mer positiva tongångar bland företagen

Related stock quotes

Buy and sell signals

 • Trender
 • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer Cookie- og privatlivspolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 20 april 2018 05:00:42
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: ReleaseBuild_20180417.1 - EUROWEB5 - 2018-04-20 05:00:42 - 2018-04-20 05:00:42 - 2 - Website: OKAY