2017-10-26 07:40:31

Lindab International AB (publ): Lindabs delårsrapport för perioden januari - september 2017

Related content
26 okt - 
Lindab International AB (publ): Lindab utvärderar strat..
03 okt - 
Valberedning; Lindab International AB (publ)
20 jul - 
Lindab International AB (publ): Lindabs rapport för and..

Tredje kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 2 081 MSEK (2 042), varav organisk tillväxt uppgick till 2 procent.

 • Justerat1) rörelseresultat minskade med 15 procent till 162 MSEK (190). Rörelseresultatet uppgick till 154 MSEK (165).

 • Justerad1) rörelsemarginal uppgick till 7,8 procent (9,3).

 • Periodens resultat ökade med 6 procent till 115 MSEK (109).

 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, ökade till 1,51 SEK (1,43).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -58 MSEK (126).

 • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,4 (0,4) vid periodens utgång.

 • I september tillträde Fredrik von Oelreich som tillförordnad VD och koncernchef.

 • Styrelsen har beslutat att utvärdera strategiska alternativ, inklusive möjlig avyttring av Building Systems och den icke ventilationsrelaterade verksamheten inom Products & Solutions. SEB Corporate Finance har utsetts till finansiell rådgivare.

Januari - september 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 6 057 MSEK (5 810), varav organisk tillväxt uppgick till 2 procent.

 • Justerat1) rörelseresultat minskade med 2 procent till 392 MSEK (399). Rörelseresultatet ökade till 383 MSEK (371).

 • Justerad1) rörelsemarginal uppgick till 6,5 procent (6,9).

 • Periodens resultat ökade med 16 procent till 263 MSEK (227).

 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, ökade till 3,45 SEK (2,98).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 64 MSEK (234).

 • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,4 (0,4) vid periodens utgång.

             

1) Justerat rörelseresultat/rörelsemarginal exkluderar engångsposter och omstruktureringskostnader av väsentlig storlek.

Lindabs tillförordnade VD och koncernchef, Fredrik von Oelreich, kommenterar:

"Lindab ökade nettoomsättningen med 2 procent under tredje kvartalet medan justerat rörelseresultat minskade med 28 MSEK till 162 MSEK. Resultatet har påverkats negativt av försämrad bruttomarginal inom segmentet Products & Solutions. En lägre effektiv skattesats bidrog till att resultat per aktie ökade med 6 procent till 1,51 SEK.

Products & Solutions hade en organisk tillväxt på 2 procent i kvartalet med fortsatt god försäljningsutveckling inom ventilations- och inneklimatområdet. Försäljningen har ökat på merparten av marknaderna, men har minskat i Sverige där produktområdet "Building Solutions" hade särskilt stora projektleveranser under motsvarande period föregående år.

Bruttomarginalen inom Products & Solutions påverkades under kvartalet av de högre stålpriserna, vilket vi inte fullt ut kompenserat för. Mot bakgrund av detta kommer vi genomföra ytterligare prisökningar.

Building Systems hade en organisk tillväxt på 3 procent i kvartalet och rörelseresultatet förbättrades jämfört med föregående år. Vi har under årets första nio månader fokuserat på genomförande av olika förbättringsåtgärder i verksamheten. Vi har även fokuserat på att kompensera för ökade stålpriser, vilket innebär att vår orderingång är något lägre än samma period föregående år. Orderstocken är på motsvarande nivå som föregående år. Ytterligare åtgärder för att adressera den svaga lönsamheten kommer att genomföras.

Vårt långsiktiga och metodiska arbete med att utveckla och erbjuda marknaden heltäckande systemlösningar och tillhörande produkter inom ventilation och inneklimat fortsätter. Under kvartalet lanserades UltraLink 2.0 som nu har börjat säljas på ett antal marknader i norra Europa.

I september togs det nya distributionscentret i Grevie i drift, där kapacitetsutnyttjandet nu successivt kommer att öka.

Den strategiska utvärderingen av verksamheter som inte är direkt kopplade till ventilations- och inneklimatlösningar förväntas genomföras utan att påverka den operativa verksamheten. Fokus är på förbättrad lönsamhet i koncernen och tillväxt framförallt inom ventilation."

Slut

__________________

Denna information är sådan information som

Lindab International AB (publ)

är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 07:40 CEST.

Kontakt:

LINDAB 

Fredrik von Oelreich, tillförordnad VD och koncernchef

Email: fredrik.vonoelreich@lindab.com

Telefon: +46 (0)431 85424

Kristian Ackeby, ekonomi- och finansdirektör

Email: kristian.ackeby@lindab.com

Mobil: +46 (0)70 33 85069

Kort om Lindab:

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde.

Koncernen omsatte 7 849 MSEK år 2016 och är etablerad i 32 länder med cirka 5 100 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2016 stod Norden för 47 procent, Västeuropa för 33 procent, CEE/CIS (Central- och Östeuropa samt övriga forna Sovjetstater) för 17 procent och Övriga marknader för 3 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB.

Lindabs rapport för tredje kvartalet 2017


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Lindab International AB via Globenewswire

Attachment: 821968.pdf

Postkommentar

Related debate

 • 1 vecka
 • 1 månad
 • 1 År
Ingen indlæg

Active Biotechs valberedning utsedd

2017-11-17 08:30:36
PRESSMEDDELANDE   Enligt beslut från årsstämman den 15 juni 2017, ska valberedningen för Active Biotech bestå av representanter för de, i slutet av september månad 2017, tre största ägarna, samt styrelsens ordförande. Valberedningen ska till årsstämman 2018 föreslå bland annat styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvoden till styrelseledamöter och revisorer. Följande perso..

SEB presenterar konjunkturrapporten Nordic Outlook: Politiska och cykliska hot mot seglivad konjunkturuppgång

2017-11-15 10:00:08
Den globala ekonomin fortsätter att ge styrkebesked men det saknas inte orosmoln.Konjunkturuppgången är på väg att slå längdrekord, när börjar flaskhalsproblem göra sig gällande på allvar? Kan centralbankerna lita på pris-och lönesignaler eller skapas nya obalanser? Överlever överhuvudtaget regimen med inflationsmål som ankare i politiken? Förmår EU leverera en nytändning och hur går det med Bre..

SEB: Kraftigt fall i hushållens boprisförväntningar

2017-11-13 08:30:31
SEB:s Boprisindikator faller rejält. Nedgången är 39 enheter jämfört med föregående månad och ligger nu på 11. Det är den näst största förändringen mellan två månader under Boprisindikatorns 15-åriga historia.  Regionalt ökade skillnaderna jämfört med föregående månad och ligger nu i spannet 18 till 41. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år steg med 0,06 procentenheter till ..

Mest lästa nyheter

 • 24 timmar
 • 48 timmar
 • 1 vecka
1
LUNDIN GOLD BEGINS DRILL PROGRAM AT EL PUMA TARGET
2
Viking Line: Verksamhetsöversikt för perioden januari - september 2017
3
Stillfront Group AB: Nida Harb 3: Empire of Steel featured på App Store
4
Arc Aroma Pure AB : 171117 Arc Aroma Pure presenterar vid European Biosolids and Organic Resources Conference den 21 november
5
PledPharmas fas IIb-studie av läkemedelskandidaten PledOx® (PLIANT) publicerad i Acta Oncologica

Related stock quotes

Buy and sell signals

 • Trender
 • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2017  Disclaimer Privatlivspolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 18 november 2017 07:24:16
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20171108.1 - EUROWEB2 - 2017-11-18 07:24:16 - 2017-11-18 07:24:16 - 2 - Website: OKAY