2017-10-26 07:40:31

Lindab International AB (publ): Lindabs delårsrapport för perioden januari - september 2017

Related content
12 jan - 
Lindab International AB (publ): Ny koncernchef i Lindab..
26 okt - 
Lindab International AB (publ): Lindab utvärderar strat..
03 okt - 
Valberedning; Lindab International AB (publ)

Tredje kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 2 081 MSEK (2 042), varav organisk tillväxt uppgick till 2 procent.

 • Justerat1) rörelseresultat minskade med 15 procent till 162 MSEK (190). Rörelseresultatet uppgick till 154 MSEK (165).

 • Justerad1) rörelsemarginal uppgick till 7,8 procent (9,3).

 • Periodens resultat ökade med 6 procent till 115 MSEK (109).

 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, ökade till 1,51 SEK (1,43).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -58 MSEK (126).

 • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,4 (0,4) vid periodens utgång.

 • I september tillträde Fredrik von Oelreich som tillförordnad VD och koncernchef.

 • Styrelsen har beslutat att utvärdera strategiska alternativ, inklusive möjlig avyttring av Building Systems och den icke ventilationsrelaterade verksamheten inom Products & Solutions. SEB Corporate Finance har utsetts till finansiell rådgivare.

Januari - september 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 6 057 MSEK (5 810), varav organisk tillväxt uppgick till 2 procent.

 • Justerat1) rörelseresultat minskade med 2 procent till 392 MSEK (399). Rörelseresultatet ökade till 383 MSEK (371).

 • Justerad1) rörelsemarginal uppgick till 6,5 procent (6,9).

 • Periodens resultat ökade med 16 procent till 263 MSEK (227).

 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, ökade till 3,45 SEK (2,98).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 64 MSEK (234).

 • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,4 (0,4) vid periodens utgång.

             

1) Justerat rörelseresultat/rörelsemarginal exkluderar engångsposter och omstruktureringskostnader av väsentlig storlek.

Lindabs tillförordnade VD och koncernchef, Fredrik von Oelreich, kommenterar:

"Lindab ökade nettoomsättningen med 2 procent under tredje kvartalet medan justerat rörelseresultat minskade med 28 MSEK till 162 MSEK. Resultatet har påverkats negativt av försämrad bruttomarginal inom segmentet Products & Solutions. En lägre effektiv skattesats bidrog till att resultat per aktie ökade med 6 procent till 1,51 SEK.

Products & Solutions hade en organisk tillväxt på 2 procent i kvartalet med fortsatt god försäljningsutveckling inom ventilations- och inneklimatområdet. Försäljningen har ökat på merparten av marknaderna, men har minskat i Sverige där produktområdet "Building Solutions" hade särskilt stora projektleveranser under motsvarande period föregående år.

Bruttomarginalen inom Products & Solutions påverkades under kvartalet av de högre stålpriserna, vilket vi inte fullt ut kompenserat för. Mot bakgrund av detta kommer vi genomföra ytterligare prisökningar.

Building Systems hade en organisk tillväxt på 3 procent i kvartalet och rörelseresultatet förbättrades jämfört med föregående år. Vi har under årets första nio månader fokuserat på genomförande av olika förbättringsåtgärder i verksamheten. Vi har även fokuserat på att kompensera för ökade stålpriser, vilket innebär att vår orderingång är något lägre än samma period föregående år. Orderstocken är på motsvarande nivå som föregående år. Ytterligare åtgärder för att adressera den svaga lönsamheten kommer att genomföras.

Vårt långsiktiga och metodiska arbete med att utveckla och erbjuda marknaden heltäckande systemlösningar och tillhörande produkter inom ventilation och inneklimat fortsätter. Under kvartalet lanserades UltraLink 2.0 som nu har börjat säljas på ett antal marknader i norra Europa.

I september togs det nya distributionscentret i Grevie i drift, där kapacitetsutnyttjandet nu successivt kommer att öka.

Den strategiska utvärderingen av verksamheter som inte är direkt kopplade till ventilations- och inneklimatlösningar förväntas genomföras utan att påverka den operativa verksamheten. Fokus är på förbättrad lönsamhet i koncernen och tillväxt framförallt inom ventilation."

Slut

__________________

Denna information är sådan information som

Lindab International AB (publ)

är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 07:40 CEST.

Kontakt:

LINDAB 

Fredrik von Oelreich, tillförordnad VD och koncernchef

Email: fredrik.vonoelreich@lindab.com

Telefon: +46 (0)431 85424

Kristian Ackeby, ekonomi- och finansdirektör

Email: kristian.ackeby@lindab.com

Mobil: +46 (0)70 33 85069

Kort om Lindab:

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde.

Koncernen omsatte 7 849 MSEK år 2016 och är etablerad i 32 länder med cirka 5 100 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2016 stod Norden för 47 procent, Västeuropa för 33 procent, CEE/CIS (Central- och Östeuropa samt övriga forna Sovjetstater) för 17 procent och Övriga marknader för 3 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB.

Lindabs rapport för tredje kvartalet 2017


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Lindab International AB via Globenewswire

Attachment: 821968.pdf

Postkommentar

Related debate

 • 1 vecka
 • 1 månad
 • 1 År
Ingen indlæg

SEB: Offentliggörande av effekter av förändrade redovisningsprinciper, nedskrivningar och andra jämförelsestörande poster

2018-01-19 08:00:10
Som en följd av införandet av nya redovisningsprinciper från januari 2018 offentliggör SEB de finansiella effekterna av IFRS 9 och IFRS 15 samt för det fjärde kvartalet 2017 de finansiella effekterna av transformationen av SEB:s tyska verksamhet liksom av andra jämförelsestörande poster. Tillämpningen av de nya redovisningsprinciperna ger en total redovisningsteknisk negativ effekt på SEB:s akt..

Finansiell uppdatering för det fjärde kvartalet 2017

2018-01-17 08:30:03
Stockholm, 2018-01-17 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --   Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) kommer att redovisa prospekteringskostnader om cirka 31 MUSD före skatt, en valutakursförlust om cirka 69 MUSD samt en förlust vid försäljning av tillgångar om 15 MUSD efter skatt för det fjärde kvartalet 2017.   Resultatet för det fjärde kvartalet 2017 kommer att påverkas av vissa prospekteringskostnader..

SEB: Fortsatt fallande boprisförväntningar bland hushållen

2018-01-15 08:30:09
SEB:s Boprisindikator forsätter att falla. Nedgången är 8 enheter jämfört med föregående månad och indikatorn hamnar nu på minus 13. Regionalt sticker Stockholm ut även denna månad jämfört med de övriga regionerna. Stockholm ligger lägst på minus 31 och övriga regioner i spannet 2 till minus 12. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år stiger något jämfört med förra månaden frå..

Mest lästa nyheter

 • 24 timmar
 • 48 timmar
 • 1 vecka
1
Stillfront Group AB: FKL Holding omstrukturerar ägandet
2
Jays Group AB (publ) genomför nyemission för att finansiera en offensiv tillväxtstrategi
3
Inbjudan - SEB:s bokslutskommuniké för 2017
4
Deflamo AB: Beslut vid extra stämma om minskning av aktiekapitalet
5
Fiskars bokslutskommuniké för 2017 publiceras 7.2.2018

Related stock quotes

Lindab International AB 70,80 -0,7% Aktiepriset minskar

Buy and sell signals

 • Trender
 • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer Privatlivspolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 19 januari 2018 12:35:47
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180112.1 - EUROWEB5 - 2018-01-19 12:35:47 - 2018-01-19 12:35:47 - 2 - Website: OKAY