2017-10-24 08:00:00

Delårsrapport januari-december 2017

Related content
14 nov - 
Doro presenterar strategier och finansiella mål
31 okt - 
Inbjudan till Doros kapitalmarknadsdag 2017
24 okt - 
Doro AB:s valberedning inför årsstämman 2018

Lund, 2017-10-24 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Stabil försäljning med högre lönsamhet  

Juli – september 2017

· Nettoomsättningen var 465,3 Mkr (473,2), en minskning med 1,7 procent.

· Rörelseresultatet (EBIT) var 21,5 Mkr (13,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,6 procent (2,9). Rörelseresultatet inkluderar omstruktureringskostnader på 1,3 Mkr (4,3).

· Orderingången ökade med 0,6 procent till 561,4 Mkr (557,9).

·Orderboken vid periodens slut uppgick till 374,7 Mkr (353,9).

· Periodens resultat efter skatt var 15,7 Mkr (12,6).

· Resultatet per aktie var 0,66 SEK (0,54).

· Fritt kassaflöde före rörelseförvärv var 6,4 Mkr (18,7).

 

Januari – september 2017

· Nettoomsättningen var 1 363,6 Mkr (1 359,7), en ökning med 0,3 procent.

· Rörelseresultatet (EBIT) var 57,9 Mkr (27,4), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,2 procent (2,0). Rörelseresultatet inkluderar omstruktureringskostnader på 3,5 Mkr (9,2).

· Periodens resultat efter skatt var 44,0 Mkr (19,6).

· Resultatet per aktie var 1,88 SEK (0,84).

· Fritt kassaflöde före rörelseförvärv var 31,5 Mkr (-37,4).

  Prognos

Oförändrad outlook: Våra förväntningar för 2017 är att både försäljning och EBIT kommer att öka jämfört med 2016.

VD-ord

Doros försäljning var stabil under kvartalet, trots fortsatt minskad försäljning i USA och ett importstopp i Algeriet som påverkade region EMEA negativt. Samtidigt stärktes vårt resultat. Nettoomsättningen under tredje kvartalet minskade med 1,7 procent till 465,3 Mkr (473,2), medan tillväxten exklusive USA och Kanada ökade med 1,2 procent. Orderingången ökade 0,6 procent till 561,4 Mkr (557,9), och orderboken stärktes med 5,9 procent. Förbättringen av resultatet fortsatte under tredje kvartalet. Även om bruttomarginalen minskade till 37,5 procent (39,3), ökade rörelsemarginalen till 4,6 procent (2,9). Efter tre kvartal i följd med resultatförbättringar får vi konstatera att de åtgärder vi genomför för att öka effektiviteten i verksamheten bär frukt.

Doro Care ökade sin omsättning med 30 procent på jämförbar bas, med stöd av en god utveckling i Tyskland och en högre nivå för den abonnemangsbaserade verksamheten i Norden, där antalet abonnemang var högre än för motsvarande period förra året.

Även i tredje kvartalet minskade försäljningen i region USA och Kanada jämfört med tredje kvartalet ifjol. Nedgången var dock mindre än i det föregående, andra, kvartalet i år. Under hela 2016 drevs den ökade försäljningen av ett teknikskifte från 2G till 3G i försäljningen av mobiltelefoner bland våra operatörskunder i regionen. Vår bedömning är att försäljningsnedgången avstannat. Vi planerar för nästa teknikskifte på den nordamerikanska marknaden, med ambitionen att lansera en 4G-telefon under andra halvåret 2018.

Vår bedömning är att den generella mobiltelefonmarknaden var svag under tredje kvartalet, men att Doro tack vare sin inriktning mot seniorsegmentet kunde försvara eller stärka sina marknadsandelar i sina regioner.  Storbritannien var vår bästa region i kvartalet, med en försäljningstillväxt på 20 procent för Doro.

Som ett led i vår genomgripande process att effektivisera verksamheten har vi under perioden fokuserat på en rad åtgärder inom eftermarknad och varuförsörjning. Med en stark resultatutveckling hittills i år ser vi att vi är på rätt väg och ser fram mot att arbeta vidare med kontinuerliga förbättringar.

Vi har lanserat flera nya produkter under kvartalet, de flesta i anslutning till IFA-mässan i Berlin, som alla fått positiva initiala reaktioner. Lanseringen av vår nya smartphone, Doro 8040, har fått mycket uppmärksamhet i media och försäljningen har startat på de flesta av våra marknader.

Vår strategi för att utveckla Doro under de närmaste åren framåt är under framtagande, och kommer att presenteras vid en kapitalmarknadsdag i november i Stockholm. Inbjudan kommer att distribueras separat.

Utfallet för januari-september motiverar oss att hålla vår outlook för 2017 oförändrad: våra förväntningar för 2017 är att både försäljning och EBIT kommer att öka jämfört med 2016.

Robert Puskaric, vd och koncernchef

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Puskaric, VD och koncernchef, +46 (0)46 280 50 05

Carl-Johan Zetterberg Boudrie, CFO, +46 (0)46 280 50 47

Doros rapport presenteras via audiocast

Analytiker, investerare och media är välkomna att delta i presentationen via https://edge.media-server.com/m6/p/4jf2xtx6 eller telefon kl. 9.00 CET den 24 oktober 2017. Doros VD och koncernchef Robert Puskaric och CFO Carl-Johan Zetterberg Boudrie kommer att hålla presentationen och svara på frågor. Presentationsmaterialet finns tillgängligt i förväg på http://corporate.doro.com/blog/hp-doro-webcast.

 

Telefonnummer

Sverige:                               + 46 (0) 8 505 564 74

Frankrike:                             + 33 (0) 170 750 725

Storbritannien:                      + 44 (0) 203 364 5374

USA:                                    + 1 855 7532 230

 

Om Doro

Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer - erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud. Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och funktionshindrade personer i eget boende. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2016 uppgick nettoomsättningen till 1 959 miljoner kronor (205 miljoner euro).

 www.doro.com

 

 

Postkommentar

Related debate

  • 1 vecka
  • 1 månad
  • 1 År
Ingen indlæg

SEB: Offentliggörande av effekter av förändrade redovisningsprinciper, nedskrivningar och andra jämförelsestörande poster

2018-01-19 08:00:10
Som en följd av införandet av nya redovisningsprinciper från januari 2018 offentliggör SEB de finansiella effekterna av IFRS 9 och IFRS 15 samt för det fjärde kvartalet 2017 de finansiella effekterna av transformationen av SEB:s tyska verksamhet liksom av andra jämförelsestörande poster. Tillämpningen av de nya redovisningsprinciperna ger en total redovisningsteknisk negativ effekt på SEB:s akt..

Finansiell uppdatering för det fjärde kvartalet 2017

2018-01-17 08:30:03
Stockholm, 2018-01-17 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --   Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) kommer att redovisa prospekteringskostnader om cirka 31 MUSD före skatt, en valutakursförlust om cirka 69 MUSD samt en förlust vid försäljning av tillgångar om 15 MUSD efter skatt för det fjärde kvartalet 2017.   Resultatet för det fjärde kvartalet 2017 kommer att påverkas av vissa prospekteringskostnader..

SEB: Fortsatt fallande boprisförväntningar bland hushållen

2018-01-15 08:30:09
SEB:s Boprisindikator forsätter att falla. Nedgången är 8 enheter jämfört med föregående månad och indikatorn hamnar nu på minus 13. Regionalt sticker Stockholm ut även denna månad jämfört med de övriga regionerna. Stockholm ligger lägst på minus 31 och övriga regioner i spannet 2 till minus 12. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år stiger något jämfört med förra månaden frå..

Mest lästa nyheter

  • 24 timmar
  • 48 timmar
  • 1 vecka
1
Stillfront Group AB: FKL Holding omstrukturerar ägandet
2
Jays Group AB (publ) genomför nyemission för att finansiera en offensiv tillväxtstrategi
3
Inbjudan - SEB:s bokslutskommuniké för 2017
4
Deflamo AB: Beslut vid extra stämma om minskning av aktiekapitalet
5
Fiskars bokslutskommuniké för 2017 publiceras 7.2.2018

Related stock quotes

Doro AB 43,10 -0,7% Aktiepriset minskar

Buy and sell signals

  • Trender
  • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer Privatlivspolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 19 januari 2018 12:26:20
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180112.1 - EUROWEB5 - 2018-01-19 12:26:20 - 2018-01-19 12:26:20 - 2 - Website: OKAY