2017-10-24 08:00:00

Delårsrapport januari-december 2017

Related content
14 nov - 
Doro presenterar strategier och finansiella mål
31 okt - 
Inbjudan till Doros kapitalmarknadsdag 2017
24 okt - 
Doro AB:s valberedning inför årsstämman 2018

Lund, 2017-10-24 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Stabil försäljning med högre lönsamhet  

Juli – september 2017

· Nettoomsättningen var 465,3 Mkr (473,2), en minskning med 1,7 procent.

· Rörelseresultatet (EBIT) var 21,5 Mkr (13,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,6 procent (2,9). Rörelseresultatet inkluderar omstruktureringskostnader på 1,3 Mkr (4,3).

· Orderingången ökade med 0,6 procent till 561,4 Mkr (557,9).

·Orderboken vid periodens slut uppgick till 374,7 Mkr (353,9).

· Periodens resultat efter skatt var 15,7 Mkr (12,6).

· Resultatet per aktie var 0,66 SEK (0,54).

· Fritt kassaflöde före rörelseförvärv var 6,4 Mkr (18,7).

 

Januari – september 2017

· Nettoomsättningen var 1 363,6 Mkr (1 359,7), en ökning med 0,3 procent.

· Rörelseresultatet (EBIT) var 57,9 Mkr (27,4), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,2 procent (2,0). Rörelseresultatet inkluderar omstruktureringskostnader på 3,5 Mkr (9,2).

· Periodens resultat efter skatt var 44,0 Mkr (19,6).

· Resultatet per aktie var 1,88 SEK (0,84).

· Fritt kassaflöde före rörelseförvärv var 31,5 Mkr (-37,4).

  Prognos

Oförändrad outlook: Våra förväntningar för 2017 är att både försäljning och EBIT kommer att öka jämfört med 2016.

VD-ord

Doros försäljning var stabil under kvartalet, trots fortsatt minskad försäljning i USA och ett importstopp i Algeriet som påverkade region EMEA negativt. Samtidigt stärktes vårt resultat. Nettoomsättningen under tredje kvartalet minskade med 1,7 procent till 465,3 Mkr (473,2), medan tillväxten exklusive USA och Kanada ökade med 1,2 procent. Orderingången ökade 0,6 procent till 561,4 Mkr (557,9), och orderboken stärktes med 5,9 procent. Förbättringen av resultatet fortsatte under tredje kvartalet. Även om bruttomarginalen minskade till 37,5 procent (39,3), ökade rörelsemarginalen till 4,6 procent (2,9). Efter tre kvartal i följd med resultatförbättringar får vi konstatera att de åtgärder vi genomför för att öka effektiviteten i verksamheten bär frukt.

Doro Care ökade sin omsättning med 30 procent på jämförbar bas, med stöd av en god utveckling i Tyskland och en högre nivå för den abonnemangsbaserade verksamheten i Norden, där antalet abonnemang var högre än för motsvarande period förra året.

Även i tredje kvartalet minskade försäljningen i region USA och Kanada jämfört med tredje kvartalet ifjol. Nedgången var dock mindre än i det föregående, andra, kvartalet i år. Under hela 2016 drevs den ökade försäljningen av ett teknikskifte från 2G till 3G i försäljningen av mobiltelefoner bland våra operatörskunder i regionen. Vår bedömning är att försäljningsnedgången avstannat. Vi planerar för nästa teknikskifte på den nordamerikanska marknaden, med ambitionen att lansera en 4G-telefon under andra halvåret 2018.

Vår bedömning är att den generella mobiltelefonmarknaden var svag under tredje kvartalet, men att Doro tack vare sin inriktning mot seniorsegmentet kunde försvara eller stärka sina marknadsandelar i sina regioner.  Storbritannien var vår bästa region i kvartalet, med en försäljningstillväxt på 20 procent för Doro.

Som ett led i vår genomgripande process att effektivisera verksamheten har vi under perioden fokuserat på en rad åtgärder inom eftermarknad och varuförsörjning. Med en stark resultatutveckling hittills i år ser vi att vi är på rätt väg och ser fram mot att arbeta vidare med kontinuerliga förbättringar.

Vi har lanserat flera nya produkter under kvartalet, de flesta i anslutning till IFA-mässan i Berlin, som alla fått positiva initiala reaktioner. Lanseringen av vår nya smartphone, Doro 8040, har fått mycket uppmärksamhet i media och försäljningen har startat på de flesta av våra marknader.

Vår strategi för att utveckla Doro under de närmaste åren framåt är under framtagande, och kommer att presenteras vid en kapitalmarknadsdag i november i Stockholm. Inbjudan kommer att distribueras separat.

Utfallet för januari-september motiverar oss att hålla vår outlook för 2017 oförändrad: våra förväntningar för 2017 är att både försäljning och EBIT kommer att öka jämfört med 2016.

Robert Puskaric, vd och koncernchef

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Puskaric, VD och koncernchef, +46 (0)46 280 50 05

Carl-Johan Zetterberg Boudrie, CFO, +46 (0)46 280 50 47

Doros rapport presenteras via audiocast

Analytiker, investerare och media är välkomna att delta i presentationen via https://edge.media-server.com/m6/p/4jf2xtx6 eller telefon kl. 9.00 CET den 24 oktober 2017. Doros VD och koncernchef Robert Puskaric och CFO Carl-Johan Zetterberg Boudrie kommer att hålla presentationen och svara på frågor. Presentationsmaterialet finns tillgängligt i förväg på http://corporate.doro.com/blog/hp-doro-webcast.

 

Telefonnummer

Sverige:                               + 46 (0) 8 505 564 74

Frankrike:                             + 33 (0) 170 750 725

Storbritannien:                      + 44 (0) 203 364 5374

USA:                                    + 1 855 7532 230

 

Om Doro

Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer - erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud. Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och funktionshindrade personer i eget boende. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2016 uppgick nettoomsättningen till 1 959 miljoner kronor (205 miljoner euro).

 www.doro.com

 

 

Postkommentar

Related debate

  • 1 vecka
  • 1 månad
  • 1 År
Ingen indlæg

Active Biotechs valberedning utsedd

2017-11-17 08:30:36
PRESSMEDDELANDE   Enligt beslut från årsstämman den 15 juni 2017, ska valberedningen för Active Biotech bestå av representanter för de, i slutet av september månad 2017, tre största ägarna, samt styrelsens ordförande. Valberedningen ska till årsstämman 2018 föreslå bland annat styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvoden till styrelseledamöter och revisorer. Följande perso..

SEB presenterar konjunkturrapporten Nordic Outlook: Politiska och cykliska hot mot seglivad konjunkturuppgång

2017-11-15 10:00:08
Den globala ekonomin fortsätter att ge styrkebesked men det saknas inte orosmoln.Konjunkturuppgången är på väg att slå längdrekord, när börjar flaskhalsproblem göra sig gällande på allvar? Kan centralbankerna lita på pris-och lönesignaler eller skapas nya obalanser? Överlever överhuvudtaget regimen med inflationsmål som ankare i politiken? Förmår EU leverera en nytändning och hur går det med Bre..

SEB: Kraftigt fall i hushållens boprisförväntningar

2017-11-13 08:30:31
SEB:s Boprisindikator faller rejält. Nedgången är 39 enheter jämfört med föregående månad och ligger nu på 11. Det är den näst största förändringen mellan två månader under Boprisindikatorns 15-åriga historia.  Regionalt ökade skillnaderna jämfört med föregående månad och ligger nu i spannet 18 till 41. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år steg med 0,06 procentenheter till ..

Mest lästa nyheter

  • 24 timmar
  • 48 timmar
  • 1 vecka
1
LUNDIN GOLD BEGINS DRILL PROGRAM AT EL PUMA TARGET
2
Viking Line: Verksamhetsöversikt för perioden januari - september 2017
3
Stillfront Group AB: Nida Harb 3: Empire of Steel featured på App Store
4
Arc Aroma Pure AB : 171117 Arc Aroma Pure presenterar vid European Biosolids and Organic Resources Conference den 21 november
5
PledPharmas fas IIb-studie av läkemedelskandidaten PledOx® (PLIANT) publicerad i Acta Oncologica

Related stock quotes

Doro AB 45,80 0,0% Aktiepriset oförändrad

Buy and sell signals

  • Trender
  • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2017  Disclaimer Privatlivspolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 18 november 2017 07:14:54
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20171108.1 - EUROWEB2 - 2017-11-18 07:14:54 - 2017-11-18 07:14:54 - 2 - Website: OKAY