2017-10-12 23:00:27

CLX Communications AB (publ): CLX Communications fullföljer avyttringen av sin verksamhet inom mobila betalningar

Related content
07 nov - 
CLX Communications AB (publ): Delårsrapport, januari - ..
06 nov - 
CLX Communications AB (publ): presenterar delårsrapport..
06 sep - 
CLX Communications AB (publ): säljer sin verksamhet ino..

 

Stockholm, Sverige - CLX Communications AB (publ) ("CLX") - (XSTO: CLX) - en ledande leverantör av globala molnbaserade kommunikationslösningar, meddelade idag att företaget har slutfört försäljningen av sin verksamhet inom mobila betalningar.

Som tidigare meddelats har CLX tecknat avtal för att överföra sin mobilbetalningsverksamhet i Australien, Storbritannien och Irland till lokala leverantörer. Verksamheten var en del av Dialogue-förvärvet tidigare i år, och i och med att den sista delen i England flyttas till en lokal partner har CLX därmed avslutat sitt engagemang inom mobila betalningar.

"I och med att vi framgångsrikt avslutar vår verksamhet inom mobila betalningar kan vi fokusera helt på vår kärnverksamhet och fortsätta bygga världens bästa företag inom molnbaserade kommunikationslösningar", säger Johan Hedberg, VD och koncernchef för CLX Communications.

CLX förvärvade tidigare under 2017 Dialogue med det klara målet att öka sin närvaro i Asien och stärka sin position genom att utnyttja programvaran Sentinel, en säkerhetslösning för operatörer. Verksamheten mobila betalningar inom Dialogue utgör en verksamhet som inte tillhör CLX kärnverksamhet inom molnbaserade kommunikationslösningar varför CLX redan vid förvärvstillfället beslöt att avyttra den till lokal aktörer och partners i Australien och England.

Den sista fasen av avyttringen inkluderar ett avtal med en brittisk leverantör som bygger på ett flerårigt avtal om fördelning av framtida intäkter. Detta förväntas ersätta en del av de cirka 7 miljoner kronor i årlig bruttovinst som för närvarande genereras inom tjänsten för mobila betalningar.

För ytterligare information vänligen kontakta

Thomas Ahlerup

Chief Investor Relations Officer

CLX Communications AB (publ)

Mobiltelefon                +46-768-966 300

E-mail                         thomas.ahlerup@clxcommunications.com

Om CLX Communications

CLX Communications (CLX) är en ledande global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och lösningar till företag och mobiloperatörer. CLX mobila kommunikationstjänster gör det möjligt för företag att snabbt, säkert och kostnadseffektivt kommunicera globalt med sina kunder och anslutna enheter - IoT (Internet of Things).

CLX lösningar möjliggör affärskritisk kommunikation över hela världen via mobila meddelandetjänster (SMS), rösttjänster och mobila konnektivitetstjänster för IoT. CLX har sedan företaget grundades vuxit med lönsamhet. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i ytterligare 20 länder.

CLX Communications aktie är noterad på NASDAQ Stockholm - XSTO:CLX

För mer information besök www.clxcommunications.com

Viktig information

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om CLX anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför CLX kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Denna information är sådan information som CLX Communication AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2017 kl. 23:00  CET.

171012_CLX PSMS_divestment_SWE


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: CLX Communications AB (publ) via Globenewswire

Attachment: 820257.pdf

Postkommentar

Related debate

  • 1 vecka
  • 1 månad
  • 1 År
Ingen indlæg

SEB: Fortsatt fall i hushållens boprisförväntningar

2017-12-11 08:30:29
SEB:s Boprisindikator forsätter att falla och hamnar nu under noll för första gången sedan februari 2012. Nedgången är 16 enheter jämfört med föregående månad och ligger nu på minus 5. Regionalt ökar skillnaderna mellan Stockholm och de övriga regionerna. Stockholm ligger lägst på minus 24 och övriga regioner i spannet 5 till 17. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år ligger ..

Systemair AB delårsrapport Q2 2017/18 - Stabil organisk tillväxt

2017-12-07 08:00:30
Pressmeddelande 7 december 2017  Andra kvartalet, augusti - oktober 2017 Nettoomsättningen ökade med 5,3 procent till 1 864 Mkr (1 769). Den organiska tillväxten uppgick till 4,2 procent (4,8). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 144 Mkr (153). Rörelsemarginalen uppgick till 7,7 procent (8,7). Resultat efter skatt uppgick ti..

SEB:s Sparbarometer för tredje kvartalet 2017: Bred uppgång i hushållens förmögenhet

2017-12-06 09:00:22
De svenska hushållens brutto- och nettoförmögenhet ökade  under det tredje kvartalet 2017.  Mätt i kronor kommer den största uppgången från ökade fastighetstillgångar men även kategorierna ränte- och aktietillgångar bidrog. Det visar SEB:s Sparbarometer för tredje kvartalet 2017 som presenteras i dag. Hushållens nettoförmögenhet steg under det tredje kvartalet med 184 miljarder kronor (1,..

Mest lästa nyheter

  • 24 timmar
  • 48 timmar
  • 1 vecka
1
Ellen har skrivit avtal och fått en order från en ny distributör i Sydafrika
2
Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB: Mitt Alby träffar avtal med Hyresgästföreningen om hyra för nyrenoverade lägenheter.
3
Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Mitt Alby träffar avtal med Hyresgästföreningen om hyra för nyrenoverade lägenheter.
4
Konecranes levererar sina första WTE-kranar till Indien
5
LeoVegas utser Jarl Modén till Chief Product Officer (CPO)

Related stock quotes

CLX Communications AB 67,50 0,0% Aktiepriset oförändrad

Buy and sell signals

  • Trender
  • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2017  Disclaimer Privatlivspolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 13 december 2017 02:27:17
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20171124.1 - EUROWEB7 - 2017-12-13 02:27:17 - 2017-12-13 02:27:17 - 2 - Website: OKAY