2017-09-14 08:50:25

Corline Biomedical AB: Corline genomför riktad nyemission om cirka 15 MSEK

Related content
20 sep - 
Corline Biomedical AB: Corline utökar Scientific Adviso..
23 aug - 
Corline Biomedical AB: Publicerar halvårsrapport för pe..
03 aug - 
Corline Biomedical AB: Notice of Allowance för Renapari..

Styrelsen för Corline Biomedical AB ("Corline" eller "Bolaget") har med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 4 maj 2017, beslutat att emittera totalt 1 820 000 aktier i Bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Den riktade nyemissionen tecknas av en begränsad krets institutionella och professionella investerare. Teckningskursen uppgår till 8,25 kronor per aktie.

För att stärka Bolagets finansiella ställning har styrelsen beslutat genomföra en riktad nyemission om cirka 15 MSEK. Teckningskursen i nyemissionen uppgår till 8,25 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka elva procent mot de 30 senaste handelsdagarnas volymviktade genomsnittskurs. Nyemissionen tecknas av HealthInvest Partners/MicroCap Fund (910 000 aktier), Eccenovo AB (545 000 aktier) och Tobias Ekman (365 000 aktier).

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiera Bolagets breddning av verksamheten till nya indikationsområden och samtidigt stärka ägarbilden i Bolaget med investerare som profilerat sig med inriktning mot bolag inom läkemedelsindustri och medicinteknik.

Till följd av MAR-regelverket och ABL kunde personer i ledande ställning i Corline, inklusive styrelsen, inte deltaga i den riktade emissionen.

Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 12,5 procent i förhållande till totala antalet aktier efter emissionen. Nyemissionen medför att antalet aktier i Corline Biomedical AB ökar från 12 743 490 aktier till totalt 14 563 490 aktier, och att aktiekapitalet ökar med 227 500 SEK, från 1 592 936 SEK till totalt 1 820 436 SEK.

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar

"Det är mycket glädjande för Corline att kunna välkomna välrenommerade enskilda investerare och en fond med ett historiskt bra track record för investeringar inom Life Science. Finansieringen kommer väl till pass eftersom Renaparin nyligen uppnått Orphan Drug-status för helorgantransplantation och patentgodkänts i USA. Utöver en stärkt finansiell ställning inför våra kommande kliniska studier, ger nyemissionen oss möjlighet att utvärdera effekten av Renaparin i nya applikationer som täcks av det utökade IP-skyddet; till exempel transplantation av andra organ än njurar, samt kärlreparation direkt i patient".

Advokatfirman Lindahl har varit legal rådgivare i samband med nyemissionen.

Vid frågor, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2017.

Corline Biomedical AB

arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans.

170914_PM - Corline - Genomför riktad nyemission


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Corline Biomedical AB via Globenewswire

Attachment: 816429.pdf

Postkommentar

Related debate

  • 1 vecka
  • 1 månad
  • 1 År
Ingen indlæg

Valberedningens kompletterande förslag inför årsstämman 2017

2017-09-21 08:15:00
Uppsala, 2017-09-21 08:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Styrelsen för Oasmia Pharmaceutical AB har inför årsstämman den 25 september 2017 informerats från bolagets valberedning om följande. Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av Julian Aleksov, Lars Bergkvist, Bo..

Fingerprint Cards kommunicerar intäktsintervall för årets tredje kvartal

2017-09-18 08:00:04
Pressmeddelande18 september 2017 Fingerprint Cards kommunicerar intäktsintervall för årets tredje kvartal Fingerprint Cards AB (FingerprintsTM) kommunicerar idag ett intäktsintervall för det tredje kvartalet. Intäkterna beräknas hamna i intervallet 800-840 MSEK, vilket är i linje med föregående kvartal. Som tidigare kommunicerat ger Fingerprints inga prognoser, men väljer att gå ut med den..

Ny Valberedning i Bilia

2017-09-15 08:19:05
Göteborg, Sverige, 2017-09-15 08:19 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --   I enlighet med instruktion utfärdad av årsstämman har följande ledamöter utsetts till Bilias valberedning: •   Tim Floderus (ordf. i valberedningen), för Investment AB Öresund •   Mats Qviberg, för familjen Qviberg, samt i egenskap av styrelseordförande i Bilia AB •   Eva Cederbalk, för Anna Engebretsen med familj •   Helen Fasth Gil..

Mest lästa nyheter

  • 24 timmar
  • 48 timmar
  • 1 vecka
1
Fastställande av avstämningsdag för sammanläggning av aktier i Anoto Group AB
2
Kallelse till årsstämma i Jays AB (publ)
3
Ratos: GS-Hydro Holding Oy och dess dotterbolag GS-Hydro Oy ansöker om konkurs
4
Valberedningens kompletterande förslag inför årsstämman 2017
5
Immunicum AB (publ) presenterar prekliniska data om ilixadencels verkningsmekanism på SITC-mötet i USA

Related stock quotes

Corline Biomedical AB 10,55 -0,9% Aktiepriset minskar

Buy and sell signals

  • Trender
  • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2017  Disclaimer Privatlivspolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 21 september 2017 17:54:47
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20170921.1 - EUROWEB2 - 2017-09-21 17:54:47 - 2017-09-21 17:54:47 - 2 - Website: OKAY