2017-09-14 08:50:25

Corline Biomedical AB: Corline genomför riktad nyemission om cirka 15 MSEK

Related content
18 jun - 
Corline Biomedical AB: Riktad nyemission och fullt utny..
12 jun - 
Corline Biomedical AB: Ansökan om klinisk prövning av R..
17 maj - 
Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för förs..

Styrelsen för Corline Biomedical AB ("Corline" eller "Bolaget") har med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 4 maj 2017, beslutat att emittera totalt 1 820 000 aktier i Bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Den riktade nyemissionen tecknas av en begränsad krets institutionella och professionella investerare. Teckningskursen uppgår till 8,25 kronor per aktie.

För att stärka Bolagets finansiella ställning har styrelsen beslutat genomföra en riktad nyemission om cirka 15 MSEK. Teckningskursen i nyemissionen uppgår till 8,25 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka elva procent mot de 30 senaste handelsdagarnas volymviktade genomsnittskurs. Nyemissionen tecknas av HealthInvest Partners/MicroCap Fund (910 000 aktier), Eccenovo AB (545 000 aktier) och Tobias Ekman (365 000 aktier).

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiera Bolagets breddning av verksamheten till nya indikationsområden och samtidigt stärka ägarbilden i Bolaget med investerare som profilerat sig med inriktning mot bolag inom läkemedelsindustri och medicinteknik.

Till följd av MAR-regelverket och ABL kunde personer i ledande ställning i Corline, inklusive styrelsen, inte deltaga i den riktade emissionen.

Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 12,5 procent i förhållande till totala antalet aktier efter emissionen. Nyemissionen medför att antalet aktier i Corline Biomedical AB ökar från 12 743 490 aktier till totalt 14 563 490 aktier, och att aktiekapitalet ökar med 227 500 SEK, från 1 592 936 SEK till totalt 1 820 436 SEK.

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar

"Det är mycket glädjande för Corline att kunna välkomna välrenommerade enskilda investerare och en fond med ett historiskt bra track record för investeringar inom Life Science. Finansieringen kommer väl till pass eftersom Renaparin nyligen uppnått Orphan Drug-status för helorgantransplantation och patentgodkänts i USA. Utöver en stärkt finansiell ställning inför våra kommande kliniska studier, ger nyemissionen oss möjlighet att utvärdera effekten av Renaparin i nya applikationer som täcks av det utökade IP-skyddet; till exempel transplantation av andra organ än njurar, samt kärlreparation direkt i patient".

Advokatfirman Lindahl har varit legal rådgivare i samband med nyemissionen.

Vid frågor, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2017.

Corline Biomedical AB

arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans.

170914_PM - Corline - Genomför riktad nyemission


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Corline Biomedical AB via Globenewswire

Attachment: 816429.pdf

Postkommentar

Related debate

  • 1 vecka
  • 1 månad
  • 1 År
Ingen indlæg

Hexatronic Group Bokslutskommuniké 2016-17

2018-02-22 08:00:17
Hexatronic Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2016-17 (Kvartalet oktober - december 2017, helåret januari - december 2017 samt perioden september 2016 - december 2017) Helåret (januari till december 2017) Nettoomsättningen uppgick till 1 299,4 MSEK (1 032,3) vilket motsvarar 26 % (43 %) tillväxt under helåret. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBI..

SEB: Christoffer Geijer ny chef för Investor Relations

2018-02-21 10:00:33
Christoffer Geijer har utsetts till ny chef för Investor Relations och tillträder sin nya tjänst den 1 april 2018. Christoffer Geijer, idag chef för enheten Finansiella Institutioner inom Debt Capital Markets, division Stora Företag och Finansiella Institutioner, har arbetat i SEB sedan 2014. Dessförinnan arbetade han fem år på Barclays Bank Plc, London. Nuvarande chefen för Investor Relations..

SEB: Investment Outlook: Förbered dig på mer volatilitet

2018-02-20 07:00:06
Fortsatta styrketecken på bred front bekräftar bilden av en global ekonomi i en fas som liknar mogen högkonjunktur. Kapitalmarknadsbilden 2018 skiljer sig dock en del från 2017, som innehöll en kombination av fördelaktiga faktorer som resulterade i mycket starka tillgångsmarknader och rekordlåg volatilitet. I år förväntar vi oss en ryckigare och mer volatil utveckling. - Vi hade under fjolåret ..

Mest lästa nyheter

  • 24 timmar
  • 48 timmar
  • 1 vecka
1
NP3 offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av obligationslån vid Nasdaq Stockholm
2
Aino Health AB (publ): Aino HealthManager implementerat hos ArcelorMittal

Related stock quotes

Corline Biomedical AB 18,90 3,3% Aktiepriset ökar

Buy and sell signals

  • Trender
  • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer  |  Cookie- og privatlivspolitik  |  Persondatapolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 21 juni 2018 15:58:15
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180619.1 - EUROWEB5 - 2018-06-21 15:58:15 - 2018-06-21 15:58:15 - 2 - Website: OKAY