2017-08-29 18:00:22

Karolinska Development: Delårsrapport för januari - juni 2017

Related content
17 jun - 
Karolinska Development's portfolio company Aprea Therap..
31 maj - 
Karolinska Development's portfolio company Pharmanest o..
21 maj - 
Karolinska Development's portfolio company Pharmanest a..
Related debate
17 jun - 
http://www.karolinskadevelopment.com/?cID=857&pid=2..

STOCKHOLM - den 29 augusti 2017. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) publicerar idag sin delårsrapport för januari - juni 2017. Bolaget kommer att hålla en telekonferens och webbpresentation 30 augusti kl 14.00 CEST - se ytterligare information nedan. Den fulla rapporten är tillgänglig på bolagets hemsida.

Viktor Drvota, VD, kommenterar: "

 • "Jag är mycket nöjd över att kunnat presentera min första kvartalsrapport som VD för Karolinska Development. Våra portföljbolag fortsätter att utvecklas enligt plan och vi arbetar nära deras ledningsgrupper för att säkerställa att bolagen är väl positionerade och förberedda för att leverera det värde som vi förväntar oss från den serie viktiga kommersiella och kliniska milstolpar under de kommande 12-18 månaderna. Dessa händelser kommer också att ge flera tillfällen för Karolinska Development att utkristallisera värde och generera avkastning till våra investerare."

Höjdpunkter under andra kvartalet 2017

 • Karolinska Development meddelade resultatet av kvittningsemissionen (april 2017) som syftade till att stärka Bolagets egna kapital och förbättra dess övergripande riskprofil. Det erbjudna teckningspriset för kvittningsemissionen var 6,17 kronor per ny B-aktie och konvertibelinnehavare accepterade att kvitta 67 miljoner kronor av konvertibelskulden. Som ett resultat emitterades 10 871 698 nya B-aktier.

 • Bolaget meddelade en förändring i ledningsgruppen där Viktor Drvota befordrades till VD och ersatte Jim Van heusden som beslutade att avgå (april 2017). Samtidigt beslutade även ordföranden Bo Jesper Hansen att avgå och styrelseledamoten Niclas Adler valdes till ny styrelseordförande vid bolagsstämman i maj 2017.

 • Vid bolagsstämman genomfördes även andra förändringar i styrelsen då Hans-Olov Olsson, Anders Härfstrand och Magnus Persson valdes som styrelseledamöter varigenom styrelsen tillfördes betydande erfarenhet av styrelsearbete, ledarskap och investmentverksamhet från den biofarmaceutiska industrin och andra globala verksamheter.

 • Umecrine Cognition presenterade lovande resultat från sin fas I-studie med GR3027 vid EASL International Liver Congress 2017 (april 2017).

 • Modus Therapeutics meddelade att Ellen K. Donnelly, Ph.D. utsetts till VD (april 2017).

Väsentliga händelser efter bokslutsdagen

 • Aprea Therapeutics meddelade första patienten inkluderad i fas Ib/II studie i platinumresistent high-grade serous ovarian cancer (HGSOC) (augusti 2017).

 • Xspray Pharma meddelade ansökan om notering på Nasdaq First North, vilken berättigar Karolinska Development och KCIF Co-Investment Fund KB rätt att erhålla aktier i Xspray Pharma om notering och nyemission genomförs. Karolinska Development har rätt att erhålla 462 115 aktier och ytterligare 29 692 genom KCIF (augusti 2017).

 • Karolinska Development meddelade att Fredrik Järrsten har utsetts till Finanschef. Fredrik Järrsten tillträder tjänsten under senare delen av 2017. Järrsten ersätter Christian Tange, som efter fyra år på Karolinska Development har valt att ta sig an andra utmaningar. Tange bli kvar i bolaget under en period efter det att Järrsten har tillträtt för att säkra en ordnad överlämning (August 2017).

Finansiell sammanfattning

 • Portföljens totalt verkliga värde uppgick till SEK 445,0 miljoner i slutet av juni 2017, en ökning från SEK 431,7 miljoner i slutet av mars 2017. Netto verkligt värde av portföljen var SEK 180,9 miljoner i slutet av juni 2017, en ökning med SEK 8,3 miljoner jämfört med slutet av mars 2017.
 • Resultatet av förändringen i portföljens verkliga värde uppgick till SEK -3,5 miljoner. Minskningen berodde huvudsakligen på den ökade potentiella utdelningen till Rosetta Capital som en följd av investeringen i Modus Therapeutics.
 • Omsättningen uppgick till SEK 0,6 miljoner under andra kvartalet (SEK 0,6 miljoner under andra kvartalet 2016). Nettoförlusten uppgick till SEK 11,4 miljoner (förlust med SEK 64,9 miljoner under andra kvartalet 2016). Vinsten per aktie var SEK -0,34 (SEK -1,43 under andra kvartalet 2016).
 • Karolinska Developments investeringar i portföljbolag under det andra kvartalet uppgick till SEK 11,9 miljoner. De totala investeringarna i portföljbolagen, genomförda av andra specialiserade life science-investerare under andra kvartalet uppgick till SEK 9,6 miljoner.
 • Likvida medel minskade med SEK 22,2 miljoner under andra kvartalet och uppgick till SEK 189,1 miljoner per den 30 juni 2017.
 • Moderbolagets egna kapital uppgick till SEK 41,2 miljoner i slutet av juni 2017.

Telekonferens och webbpresentation

Bolaget håller en telekonferens och webbpresentation 30 augusti kl 14.00 CEST. Vänligen ring in på något av följande telefonnummer några minuter före telefonkonferensens start:

 • Från Sverige: +46 (0) 8 505 564 74

 • Från USA: +1 855 753 22 30

 • Från Storbritannien: +44 (0) 20 336 453 74

Webbpresentationen kan samtidigt nås från:

https://edge.media-server.com/m6/p/7zkrjqvs

Presentatör: Viktor Drvota, VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, VD, Karolinska Development AB

Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com 

Christian Tange, finansdirektör, Karolinska Development AB

Tel: +46 73 712 14 30, e-mail: christian.tange@karolinskadevelopment.com

David Dible/Mark Swallow/Pip Batty, Citigate Dewe Rogerson

Tel: +44 20 7638 9571; e-mail: KDev@citigatedr.co.uk

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB är ett investmentbolag som fokuserar på att identifiera medicinska innovationer samt investera i bildande och tillväxt av bolag som utvecklar sina tillgångar till nya produkter som gör skillnad i patienters liv och ger en attraktiv avkastning på investerat kapital.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga nya bolag runt ledande forskare inom respektive vetenskapsområde med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, genom finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn för att ge störst möjlighet till framgång.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade mot innovativa behandlingar för livshotande och funktionsnedsättande sjukdomar.   

Bolaget leds av ett team bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom riskkapital, erfarna företagsbyggare och entreprenörer, med tillgång till ett starkt globalt nätverk. 

För mer information: www.karolinskadevelopment.com

 Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ) (Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Jim Van heusden för offentliggörande den 29 augusti 2017 klockan 18:00.

KD Q2 2017 (SVE) FINAL


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Karolinska Development AB (publ) via Globenewswire

Postkommentar

Related debate

 • 1 vecka
 • 1 månad
 • 1 År
17 jun
KDEV
http://www.karolinskadevelopment.com/?cID=857&pid=2199667&y=2018&m=06   Jeg tror KDEV er seriøst bil..
1

Hexatronic Group Bokslutskommuniké 2016-17

2018-02-22 08:00:17
Hexatronic Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2016-17 (Kvartalet oktober - december 2017, helåret januari - december 2017 samt perioden september 2016 - december 2017) Helåret (januari till december 2017) Nettoomsättningen uppgick till 1 299,4 MSEK (1 032,3) vilket motsvarar 26 % (43 %) tillväxt under helåret. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBI..

SEB: Christoffer Geijer ny chef för Investor Relations

2018-02-21 10:00:33
Christoffer Geijer har utsetts till ny chef för Investor Relations och tillträder sin nya tjänst den 1 april 2018. Christoffer Geijer, idag chef för enheten Finansiella Institutioner inom Debt Capital Markets, division Stora Företag och Finansiella Institutioner, har arbetat i SEB sedan 2014. Dessförinnan arbetade han fem år på Barclays Bank Plc, London. Nuvarande chefen för Investor Relations..

SEB: Investment Outlook: Förbered dig på mer volatilitet

2018-02-20 07:00:06
Fortsatta styrketecken på bred front bekräftar bilden av en global ekonomi i en fas som liknar mogen högkonjunktur. Kapitalmarknadsbilden 2018 skiljer sig dock en del från 2017, som innehöll en kombination av fördelaktiga faktorer som resulterade i mycket starka tillgångsmarknader och rekordlåg volatilitet. I år förväntar vi oss en ryckigare och mer volatil utveckling. - Vi hade under fjolåret ..

Mest lästa nyheter

 • 24 timmar
 • 48 timmar
 • 1 vecka
1
ContextVision installerar prototyp för prostata cancer
2
NP3 Fastigheter förtidsinlöser sitt icke säkerställda obligationslån 2015/2018 (ISIN SE0007491253)
3
NP3 offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av obligationslån vid Nasdaq Stockholm

Related stock quotes

Buy and sell signals

 • Trender
 • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer  |  Cookie- og privatlivspolitik  |  Persondatapolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 20 juni 2018 20:38:33
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180619.1 - EUROWEB7 - 2018-06-20 20:38:33 - 2018-06-20 20:38:33 - 2 - Website: OKAY