2017-08-29 18:00:22

Karolinska Development: Delårsrapport för januari - juni 2017

Related content
14 sep - 
Karolinska Developments portföljbolag Modus Therapeutic..
13 sep - 
Karolinska Developments portföljbolag Umecrine Cognitio..
13 sep - 
Karolinska Developments portföljbolag BioArctic avser g..

STOCKHOLM - den 29 augusti 2017. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) publicerar idag sin delårsrapport för januari - juni 2017. Bolaget kommer att hålla en telekonferens och webbpresentation 30 augusti kl 14.00 CEST - se ytterligare information nedan. Den fulla rapporten är tillgänglig på bolagets hemsida.

Viktor Drvota, VD, kommenterar: "

 • "Jag är mycket nöjd över att kunnat presentera min första kvartalsrapport som VD för Karolinska Development. Våra portföljbolag fortsätter att utvecklas enligt plan och vi arbetar nära deras ledningsgrupper för att säkerställa att bolagen är väl positionerade och förberedda för att leverera det värde som vi förväntar oss från den serie viktiga kommersiella och kliniska milstolpar under de kommande 12-18 månaderna. Dessa händelser kommer också att ge flera tillfällen för Karolinska Development att utkristallisera värde och generera avkastning till våra investerare."

Höjdpunkter under andra kvartalet 2017

 • Karolinska Development meddelade resultatet av kvittningsemissionen (april 2017) som syftade till att stärka Bolagets egna kapital och förbättra dess övergripande riskprofil. Det erbjudna teckningspriset för kvittningsemissionen var 6,17 kronor per ny B-aktie och konvertibelinnehavare accepterade att kvitta 67 miljoner kronor av konvertibelskulden. Som ett resultat emitterades 10 871 698 nya B-aktier.

 • Bolaget meddelade en förändring i ledningsgruppen där Viktor Drvota befordrades till VD och ersatte Jim Van heusden som beslutade att avgå (april 2017). Samtidigt beslutade även ordföranden Bo Jesper Hansen att avgå och styrelseledamoten Niclas Adler valdes till ny styrelseordförande vid bolagsstämman i maj 2017.

 • Vid bolagsstämman genomfördes även andra förändringar i styrelsen då Hans-Olov Olsson, Anders Härfstrand och Magnus Persson valdes som styrelseledamöter varigenom styrelsen tillfördes betydande erfarenhet av styrelsearbete, ledarskap och investmentverksamhet från den biofarmaceutiska industrin och andra globala verksamheter.

 • Umecrine Cognition presenterade lovande resultat från sin fas I-studie med GR3027 vid EASL International Liver Congress 2017 (april 2017).

 • Modus Therapeutics meddelade att Ellen K. Donnelly, Ph.D. utsetts till VD (april 2017).

Väsentliga händelser efter bokslutsdagen

 • Aprea Therapeutics meddelade första patienten inkluderad i fas Ib/II studie i platinumresistent high-grade serous ovarian cancer (HGSOC) (augusti 2017).

 • Xspray Pharma meddelade ansökan om notering på Nasdaq First North, vilken berättigar Karolinska Development och KCIF Co-Investment Fund KB rätt att erhålla aktier i Xspray Pharma om notering och nyemission genomförs. Karolinska Development har rätt att erhålla 462 115 aktier och ytterligare 29 692 genom KCIF (augusti 2017).

 • Karolinska Development meddelade att Fredrik Järrsten har utsetts till Finanschef. Fredrik Järrsten tillträder tjänsten under senare delen av 2017. Järrsten ersätter Christian Tange, som efter fyra år på Karolinska Development har valt att ta sig an andra utmaningar. Tange bli kvar i bolaget under en period efter det att Järrsten har tillträtt för att säkra en ordnad överlämning (August 2017).

Finansiell sammanfattning

 • Portföljens totalt verkliga värde uppgick till SEK 445,0 miljoner i slutet av juni 2017, en ökning från SEK 431,7 miljoner i slutet av mars 2017. Netto verkligt värde av portföljen var SEK 180,9 miljoner i slutet av juni 2017, en ökning med SEK 8,3 miljoner jämfört med slutet av mars 2017.
 • Resultatet av förändringen i portföljens verkliga värde uppgick till SEK -3,5 miljoner. Minskningen berodde huvudsakligen på den ökade potentiella utdelningen till Rosetta Capital som en följd av investeringen i Modus Therapeutics.
 • Omsättningen uppgick till SEK 0,6 miljoner under andra kvartalet (SEK 0,6 miljoner under andra kvartalet 2016). Nettoförlusten uppgick till SEK 11,4 miljoner (förlust med SEK 64,9 miljoner under andra kvartalet 2016). Vinsten per aktie var SEK -0,34 (SEK -1,43 under andra kvartalet 2016).
 • Karolinska Developments investeringar i portföljbolag under det andra kvartalet uppgick till SEK 11,9 miljoner. De totala investeringarna i portföljbolagen, genomförda av andra specialiserade life science-investerare under andra kvartalet uppgick till SEK 9,6 miljoner.
 • Likvida medel minskade med SEK 22,2 miljoner under andra kvartalet och uppgick till SEK 189,1 miljoner per den 30 juni 2017.
 • Moderbolagets egna kapital uppgick till SEK 41,2 miljoner i slutet av juni 2017.

Telekonferens och webbpresentation

Bolaget håller en telekonferens och webbpresentation 30 augusti kl 14.00 CEST. Vänligen ring in på något av följande telefonnummer några minuter före telefonkonferensens start:

 • Från Sverige: +46 (0) 8 505 564 74

 • Från USA: +1 855 753 22 30

 • Från Storbritannien: +44 (0) 20 336 453 74

Webbpresentationen kan samtidigt nås från:

https://edge.media-server.com/m6/p/7zkrjqvs

Presentatör: Viktor Drvota, VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, VD, Karolinska Development AB

Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com 

Christian Tange, finansdirektör, Karolinska Development AB

Tel: +46 73 712 14 30, e-mail: christian.tange@karolinskadevelopment.com

David Dible/Mark Swallow/Pip Batty, Citigate Dewe Rogerson

Tel: +44 20 7638 9571; e-mail: KDev@citigatedr.co.uk

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB är ett investmentbolag som fokuserar på att identifiera medicinska innovationer samt investera i bildande och tillväxt av bolag som utvecklar sina tillgångar till nya produkter som gör skillnad i patienters liv och ger en attraktiv avkastning på investerat kapital.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga nya bolag runt ledande forskare inom respektive vetenskapsområde med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, genom finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn för att ge störst möjlighet till framgång.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade mot innovativa behandlingar för livshotande och funktionsnedsättande sjukdomar.   

Bolaget leds av ett team bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom riskkapital, erfarna företagsbyggare och entreprenörer, med tillgång till ett starkt globalt nätverk. 

För mer information: www.karolinskadevelopment.com

 Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ) (Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Jim Van heusden för offentliggörande den 29 augusti 2017 klockan 18:00.

KD Q2 2017 (SVE) FINAL


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Karolinska Development AB (publ) via Globenewswire

Postkommentar

Related debate

 • 1 vecka
 • 1 månad
 • 1 År
Ingen indlæg

Valberedningens kompletterande förslag inför årsstämman 2017

2017-09-21 08:15:00
Uppsala, 2017-09-21 08:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Styrelsen för Oasmia Pharmaceutical AB har inför årsstämman den 25 september 2017 informerats från bolagets valberedning om följande. Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av Julian Aleksov, Lars Bergkvist, Bo..

Fingerprint Cards kommunicerar intäktsintervall för årets tredje kvartal

2017-09-18 08:00:04
Pressmeddelande18 september 2017 Fingerprint Cards kommunicerar intäktsintervall för årets tredje kvartal Fingerprint Cards AB (FingerprintsTM) kommunicerar idag ett intäktsintervall för det tredje kvartalet. Intäkterna beräknas hamna i intervallet 800-840 MSEK, vilket är i linje med föregående kvartal. Som tidigare kommunicerat ger Fingerprints inga prognoser, men väljer att gå ut med den..

Ny Valberedning i Bilia

2017-09-15 08:19:05
Göteborg, Sverige, 2017-09-15 08:19 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --   I enlighet med instruktion utfärdad av årsstämman har följande ledamöter utsetts till Bilias valberedning: •   Tim Floderus (ordf. i valberedningen), för Investment AB Öresund •   Mats Qviberg, för familjen Qviberg, samt i egenskap av styrelseordförande i Bilia AB •   Eva Cederbalk, för Anna Engebretsen med familj •   Helen Fasth Gil..

Mest lästa nyheter

 • 24 timmar
 • 48 timmar
 • 1 vecka
1
Fastställande av avstämningsdag för sammanläggning av aktier i Anoto Group AB
2
Kallelse till årsstämma i Jays AB (publ)
3
Ratos: GS-Hydro Holding Oy och dess dotterbolag GS-Hydro Oy ansöker om konkurs
4
Valberedningens kompletterande förslag inför årsstämman 2017
5
Immunicum AB (publ) presenterar prekliniska data om ilixadencels verkningsmekanism på SITC-mötet i USA

Related stock quotes

Buy and sell signals

 • Trender
 • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2017  Disclaimer Privatlivspolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 21 september 2017 17:45:19
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20170921.1 - EUROWEB2 - 2017-09-21 17:45:19 - 2017-09-21 17:45:19 - 2 - Website: OKAY