2017-08-23 08:45:00

Auriant Mining AB (publ.) publicerar uppdateringar om Solcocon fyndigheten

Related content
30 nov - 
Auriant Mining AB (publ.) delårsrapport for perioden 1 ..
30 nov - 
Auriant Mining AB (publ.) meddelar datum och plats för ..
23 nov - 
Auriant Mining:s delårsrapport för 9 månader 2017 och ..

·       Auriant Mining har startat alluvialproduktion vid Solcocon fyndigheten med förväntad guldproduktion på 61 kg för 2017.

·       Auriants Mining mål att öka produktionen till en nivå mellan 100 och 150 kg per år för år 2018 och 2019.

·       Alluvialguldproduktionen vid Solcocon fyndigheten är helt utlagda och producerar en nettomarginal (efter mineralutvinningsskatt) på 29%.

·       Auriant Mining syftar till att öka malmbaserade guldresurser som är lämpliga för CIL-bearbetning vid Solcocon fyndigheten som ett resultat av återupptäckt prospekteringsprogram.

 

Solcocon

Solcocon ligger i Zabaikalskyregionen i Ryssland. Licensområdet Staroverinskaya innehåller nästan 15,6 ton guldreserver (C1+C2 GKZ (rysk klassificering)). Verksamheten vid Solcocon sattes i drift i 2015 och återupptogs under 2017.

Alluvial produktion

Alluvial produktion vid Solcocon återupptogs i juni 2017. Guldproduktionsmål for 2017 är 61 kg med möjlighet att öka till en produktionsnivå på 100–150 kg/år guld i 2018 och  2019.  Alluvial produktion vid Solcocon är helt utlagda och producerar en nettomarginal (efter mineralutvinningsskatt) till Auriant på 29%.

Rekonstruering av Solcocons prospekteringsprogram

Auriant Mining har återupptäckt prospekteringsprogram hos Solcocon som syftar till att öka malmbaserade guldresurser lämpliga för CIL-bearbetning. Prospekteringsprogrammet kommer att finansieras med inkomster från alluvialproduktion och från uthyrning av gruvutrustning.

Under 2017 fokuserar vi vår prospekteringsinsats på nordöstra flanken av Bogomolovskoe fyndigheten som prospektering i 2014 (både borrning och grävningar) visat att detta område var ett lovande mål. Vi planerar att genomföra 5 000 m kärnborrning och 64 000 m3 grävningar.

Borrprogrammet startades förra veckan. I grävningarna som redan har grävts ser vi sulfidmineralisering som vanligtvis följer med guldmineralisering. Likheten av mineraliseringsstrukturerna till de närliggande malmkropparna vid Solcocon och det tidiga borrprovet resulterar, vilket ger en indikation på att vi kanske kan lägga till upp till 2 ton guld till Solcocons reserver som en följd av våra prospekteringsinsatser under 2017.

Målet för nästa år kommer att vara södra flanken av Bogomolovskoe fyndigheten som borrats också under 2014 och verkar det nästa mest lovande malmuppträdandet i Bogomolovskoe området.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Sergey Ustimenko, VD

Tel: +7 495 660 22 20

e-post: sergey.ustimenko@auriant.com

 

Företagsnamn: Auriant Mining AB

Kortnamn: AUR

ISIN-kod: SE0001337213

 

Website: www.auriant.com

Twitter @auriantmining

 

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid NASDAQ OMX Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 015 50 eller www.mangold.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 08:45 den 23 augusti 2017.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

 

Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.

 

Postkommentar

Related debate

  • 1 vecka
  • 1 månad
  • 1 År
Ingen indlæg

Hexatronic Group Bokslutskommuniké 2016-17

2018-02-22 08:00:17
Hexatronic Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2016-17 (Kvartalet oktober - december 2017, helåret januari - december 2017 samt perioden september 2016 - december 2017) Helåret (januari till december 2017) Nettoomsättningen uppgick till 1 299,4 MSEK (1 032,3) vilket motsvarar 26 % (43 %) tillväxt under helåret. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBI..

SEB: Christoffer Geijer ny chef för Investor Relations

2018-02-21 10:00:33
Christoffer Geijer har utsetts till ny chef för Investor Relations och tillträder sin nya tjänst den 1 april 2018. Christoffer Geijer, idag chef för enheten Finansiella Institutioner inom Debt Capital Markets, division Stora Företag och Finansiella Institutioner, har arbetat i SEB sedan 2014. Dessförinnan arbetade han fem år på Barclays Bank Plc, London. Nuvarande chefen för Investor Relations..

SEB: Investment Outlook: Förbered dig på mer volatilitet

2018-02-20 07:00:06
Fortsatta styrketecken på bred front bekräftar bilden av en global ekonomi i en fas som liknar mogen högkonjunktur. Kapitalmarknadsbilden 2018 skiljer sig dock en del från 2017, som innehöll en kombination av fördelaktiga faktorer som resulterade i mycket starka tillgångsmarknader och rekordlåg volatilitet. I år förväntar vi oss en ryckigare och mer volatil utveckling. - Vi hade under fjolåret ..

Mest lästa nyheter

  • 24 timmar
  • 48 timmar
  • 1 vecka
1
NP3 offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av obligationslån vid Nasdaq Stockholm
2
Aino Health AB (publ): Aino HealthManager implementerat hos ArcelorMittal

Related stock quotes

Auriant Mining AB 2,310 -2,9% Aktiepriset minskar

Buy and sell signals

  • Trender
  • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer  |  Cookie- og privatlivspolitik  |  Persondatapolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 21 juni 2018 15:57:44
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180619.1 - EUROWEB5 - 2018-06-21 15:57:44 - 2018-06-21 15:57:44 - 2 - Website: OKAY