2017-08-16 08:55:00

ZetaDisplay: Delårsrapport januari-juni 2017

Related content
21 nov - 
ZetaDisplay: Först i Europa med nära samarbete med Sams..
17 nov - 
ZetaDisplay: Presenterar på SvD Börsplus Temadag ”Lönsa..
16 nov - 
ZetaDisplay: Deltar på Technology Seminar den 23 novemb..

Sverige, 2017-08-16 08:55 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

 

ANDRA KVARTALET – APRIL – JUNI 2017

- NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 48% TILL 41,6 [28,2] MSEK

- REPETITIVA INTÄKTER ÖKADE MED 7% JMF FÖREGÅENDE KVARTAL

- JUSTERAD EBITDA UPPGICK TILL 6,4*) [2,5] MSEK

- RÖRELSERESULTATET UPPGICK TILL -0,5 [0,8] MSEK

- RESULTAT PER AKTIE FÖRE UTSPÄDNING UPPGICK TILL -0,08 [0,02] SEK

 

FÖRSTA HALVÅRET – JANUARI – JUNI 2017

- NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 61% TILL 86,3 [53,6] MSEK

- JUSTERAD EBITDA UPPGICK TILL 13**) [3,9] MSEK

- RÖRELSERESULTATET ÖKADE TILL 2,1 [1,3] MSEK

- RESULTAT PER AKTIE FÖRE UTSPÄDNING UPPGICK TILL -0,02 [0,01] SEK

 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

- SEASAM TECKNADE AVTAL VÄRT CA 9 MSEK MED EN AV FINLANDS STÖRSTA MÄKLARKEDJOR

- ZETADISPLAY TECKNADE FYRAÅRIGT RAMAVTAL VÄRT CA 6 MSEK MED EN BUTIKSKEDJA I SVERIGE

 

*) Exkluderar kostnader relaterade till pågående listningsprocess på Nasdaqs Stockholms huvudmarknad om 3 486 TSEK samt förvärvskostnader relaterade till förvärvet av Seasam Oy om 1 137 TSEK (ProntoTV AS 762 TSEK).

 **) Exkluderar kostnader relaterade till pågående listningsprocess på Nasdaqs Stockholms huvudmarknad om 5 284 TSEK samt förvärvskostnader relaterade till förvärvet av Seasam Oy om 1 137 TSEK (ProntoTV AS 762 TSEK).

 

KOMMENTAR FRÅN KONCERNCHEFEN

Stark tillväxt av omsättning och resultat under första halvåret

ZetaDisplay uppvisar en fortsatt stark omsättningstillväxt och resultatutveckling under det första halvåret, samtidigt som vi genomfört ett förvärv och tecknat flera nya avtal, vilket stärker vår position på den nordiska marknaden ytterligare.

TILLVÄXT MED HÖG KVALITET

Omsättningen ökade med 48 procent till 41,6 (28,2) MSEK i Q2, drivet av genomförda förvärv. Den organiska tillväxten var 4,2 procent under första halvåret. Andelen repetitiva intäkter ökade med 7 procent jämfört med första kvartalet.

KRAFTIG MARGINALFÖRBÄTTRING I Q2

Bruttomarginalen steg till 56 procent (50), tack vare en mer gynnsam produktmix med en högre andel licens- och tjänsteförsäljning. Justerad EBITDA ökade till 6,4 (2,5) MSEK medan den justerade EBITDA-marginalen steg till 15,4 procent (8,8), vilket även påvisar skalbarheten i vår affärsmodell. Resultatet har justerats för jämförelsestörande kostnader om  4,6 (0,8) MSEK relaterade till listningsprocessen och förvärvet av Seasam.

FÖRVÄRV AV SEASAM

Under juni förvärvades Seasam, Finlands näst största leverantör av Digital Signage. Förvärvet innebär att vi ytterligare stärker vår position som fullserviceleverantör på den finska marknaden. Tillsammans med vår befintliga verksamhet kommer förvärvet att ge oss en ledande ställning och en mycket stark kundbas i Finland. Seasams balansräkning konsoliderades den siste juni och integrationen löper enligt plan.

KONSOLIDERING

Vi har som ambition att fortsätta vår tillväxtsresa och aktivt ta del i den pågående konsolideringen av branschen i Europa. Detta kan innebära att vi stärker vår position ytterligare med fler förvärv på den lokala marknaden där vi finns etablerade, förvärv utan-

för Norden eller förvärv som breddar vårt erbjudande och om har skalbarhet och synergier med övriga länder.

NYA AVTAL

Vi har under kvartalet ytterligare stärkt vår position på den nordiska marknaden och tecknat tre större avtal avseende leverans av Digital Signage, bland annat ett femårigt ramavtal med en av Sveriges största butikskedjor med butiker i tre länder, ett femårigt ramavtal med LOCO-kedjan i Norge samt ett avtal om leverans till Finavia i Finland.

FRAMTID

Vi tror på fortsatt god utveckling under året. Det baseras på god orderingång, positiv utveckling av repetitiva intäkter samt synergier med de förvärv som genomförts.

NASDAQ STOCKHOLMS HUVUDMARKNAD

I början av året lämnade vi in en preliminär ansökan om listning på Nasdaq Stockholms huvudmarknad, efter beslut av styrelsen. Processen pågår och vi förväntar oss att genomföra listbytet under innevarande år.

Sammantaget har vi under kvartalet ytterligare stärkt vår position på en växande marknad med betydande potential. Med utgångspunkt i vår nordiska plattform avser vi att fortsätta expandera, både på nya och befintliga marknader, samt att utnyttja skalfördelar för att successivt nå en högre intjäning samt ökad lönsamhet, och därmed nå våra finansiella mål.

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

CEO Leif Liljebrunn

Telefon: +46 70 845 80 52

E-mail: leif.liljebrunn@zetadisplay.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som ZetaDisplay är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2017 kl. 08:55.

   

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är en ledande leverantör av Digital Signage till större kedjor inom detaljhandels- och servicebranschen på den europeiska marknaden. Huvudkontoret finns i Sverige och försäljningskontor finns i Danmark, Norge, Finland, Estland och Holland. Aktien handlas sedan april 2011 på NASDAQ OMX First North Premier, med kortnamnet ZETA. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på http://www.zetadisplay.com

Om Digital Signage och multikanalkommunikation

ZetaDisplay definierar Digital Signage som system för reklam, profilering och butikskommunikation som förmedlar ljud, bild och film i anslutning till butik och i offentlig miljö. Ett svenskt namn för Digital Signage är digital butikskommunikation. Lösningar baserade på digitala bildskärmar är en stor del av marknaden, men utvecklingen går mot att utnyttja fler digitala kanaler för att kommunicera kunderbjudanden och annan information. Det handlar om lösningar, som integreras med sociala medier och webbplatser, och appar för smarta mobiltelefoner och surfplattor vilka skapar interaktivitet med kunden. Utvecklingen går också mot att integrera lösningar med butikskedjans kassasystem för automatisk prisuppdatering och automatiskt byte av budskap på de digitala bildskärmarna.

 

Postkommentar

Related debate

  • 1 vecka
  • 1 månad
  • 1 År
Ingen indlæg

SEB: Erika Lundquist ny chef för Private Banking

2017-11-22 08:00:19
SEB har utsett Erika Lundquist till ny chef för Private Banking. Erika Lundquist har 25 års erfarenhet från finansbranschen och har tidigare varit chef för SEB i Luxemburg. Erika Lundquist har varit anställd på SEB sedan 2008 och har haft olika roller både inom division Stora Företag och Finansiella Instutitioner och inom Private Banking. De senaste tre åren har Erika varit chef för SEB i..

SEB: Nordic Outlook: Världsekonomin lyfter på bred front Sverige: Industrin växlar upp när bostadsmarknaden mattas

2017-11-21 07:00:06
Den ljusa globala konjunkturbilden har bekräftats under hösten och SEB skriver åter upp utsikterna något. Eurozonen och EM tar gradvis över som främsta tillväxtmotor från USA och konjunkturstyrka samt minskade politiska risker ger medvind åt euron. Låg inflation utmanar centralbankernas inflationsmålsramverk men reträtten från den ultralätta politiken fortsätter, lett av Fed medan ECB hakar ..

SEB presenterar konjunkturrapporten Nordic Outlook: Politiska och cykliska hot mot seglivad konjunkturuppgång

2017-11-20 08:30:35
Den globala ekonomin fortsätter att ge styrkebesked men det saknas inte orosmoln. Konjunkturuppgången är på väg att slå längdrekord, när börjar flaskhalsproblem göra sig gällande på allvar? Kan centralbankerna lita på pris-och lönesignaler eller skapas nya obalanser? Överlever överhuvudtaget regimen med inflationsmål som ankare i politiken? Förmår EU leverera en nytändning och hur går det ..

Mest lästa nyheter

  • 24 timmar
  • 48 timmar
  • 1 vecka
1
LUNDIN GOLD RECOGNIZED BY UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT FOR ITS SUSTAINABLE DEVELOPMENT BEST PRACTICES
2
Auction details government bonds
3
Tethys Oil AB: Produktionsuppdatering oktober 2017
4
Icke-kommersiell gasfyndighet på Hufsastrukturen i södra Barents hav
5
Immunicum AB: Inbjudan till investerarmöten

Related stock quotes

ZetaDisplay AB 21,10 0,0% Aktiepriset oförändrad

Buy and sell signals

  • Trender
  • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2017  Disclaimer Privatlivspolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 23 november 2017 06:30:02
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20171108.1 - EUROWEB5 - 2017-11-23 06:30:02 - 2017-11-23 06:30:02 - 2 - Website: OKAY