2017-08-16 08:55:00

ZetaDisplay: Delårsrapport januari-juni 2017

Sverige, 2017-08-16 08:55 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

 

ANDRA KVARTALET – APRIL – JUNI 2017

- NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 48% TILL 41,6 [28,2] MSEK

- REPETITIVA INTÄKTER ÖKADE MED 7% JMF FÖREGÅENDE KVARTAL

- JUSTERAD EBITDA UPPGICK TILL 6,4*) [2,5] MSEK

- RÖRELSERESULTATET UPPGICK TILL -0,5 [0,8] MSEK

- RESULTAT PER AKTIE FÖRE UTSPÄDNING UPPGICK TILL -0,08 [0,02] SEK

 

FÖRSTA HALVÅRET – JANUARI – JUNI 2017

- NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 61% TILL 86,3 [53,6] MSEK

- JUSTERAD EBITDA UPPGICK TILL 13**) [3,9] MSEK

- RÖRELSERESULTATET ÖKADE TILL 2,1 [1,3] MSEK

- RESULTAT PER AKTIE FÖRE UTSPÄDNING UPPGICK TILL -0,02 [0,01] SEK

 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

- SEASAM TECKNADE AVTAL VÄRT CA 9 MSEK MED EN AV FINLANDS STÖRSTA MÄKLARKEDJOR

- ZETADISPLAY TECKNADE FYRAÅRIGT RAMAVTAL VÄRT CA 6 MSEK MED EN BUTIKSKEDJA I SVERIGE

 

*) Exkluderar kostnader relaterade till pågående listningsprocess på Nasdaqs Stockholms huvudmarknad om 3 486 TSEK samt förvärvskostnader relaterade till förvärvet av Seasam Oy om 1 137 TSEK (ProntoTV AS 762 TSEK).

 **) Exkluderar kostnader relaterade till pågående listningsprocess på Nasdaqs Stockholms huvudmarknad om 5 284 TSEK samt förvärvskostnader relaterade till förvärvet av Seasam Oy om 1 137 TSEK (ProntoTV AS 762 TSEK).

 

KOMMENTAR FRÅN KONCERNCHEFEN

Stark tillväxt av omsättning och resultat under första halvåret

ZetaDisplay uppvisar en fortsatt stark omsättningstillväxt och resultatutveckling under det första halvåret, samtidigt som vi genomfört ett förvärv och tecknat flera nya avtal, vilket stärker vår position på den nordiska marknaden ytterligare.

TILLVÄXT MED HÖG KVALITET

Omsättningen ökade med 48 procent till 41,6 (28,2) MSEK i Q2, drivet av genomförda förvärv. Den organiska tillväxten var 4,2 procent under första halvåret. Andelen repetitiva intäkter ökade med 7 procent jämfört med första kvartalet.

KRAFTIG MARGINALFÖRBÄTTRING I Q2

Bruttomarginalen steg till 56 procent (50), tack vare en mer gynnsam produktmix med en högre andel licens- och tjänsteförsäljning. Justerad EBITDA ökade till 6,4 (2,5) MSEK medan den justerade EBITDA-marginalen steg till 15,4 procent (8,8), vilket även påvisar skalbarheten i vår affärsmodell. Resultatet har justerats för jämförelsestörande kostnader om  4,6 (0,8) MSEK relaterade till listningsprocessen och förvärvet av Seasam.

FÖRVÄRV AV SEASAM

Under juni förvärvades Seasam, Finlands näst största leverantör av Digital Signage. Förvärvet innebär att vi ytterligare stärker vår position som fullserviceleverantör på den finska marknaden. Tillsammans med vår befintliga verksamhet kommer förvärvet att ge oss en ledande ställning och en mycket stark kundbas i Finland. Seasams balansräkning konsoliderades den siste juni och integrationen löper enligt plan.

KONSOLIDERING

Vi har som ambition att fortsätta vår tillväxtsresa och aktivt ta del i den pågående konsolideringen av branschen i Europa. Detta kan innebära att vi stärker vår position ytterligare med fler förvärv på den lokala marknaden där vi finns etablerade, förvärv utan-

för Norden eller förvärv som breddar vårt erbjudande och om har skalbarhet och synergier med övriga länder.

NYA AVTAL

Vi har under kvartalet ytterligare stärkt vår position på den nordiska marknaden och tecknat tre större avtal avseende leverans av Digital Signage, bland annat ett femårigt ramavtal med en av Sveriges största butikskedjor med butiker i tre länder, ett femårigt ramavtal med LOCO-kedjan i Norge samt ett avtal om leverans till Finavia i Finland.

FRAMTID

Vi tror på fortsatt god utveckling under året. Det baseras på god orderingång, positiv utveckling av repetitiva intäkter samt synergier med de förvärv som genomförts.

NASDAQ STOCKHOLMS HUVUDMARKNAD

I början av året lämnade vi in en preliminär ansökan om listning på Nasdaq Stockholms huvudmarknad, efter beslut av styrelsen. Processen pågår och vi förväntar oss att genomföra listbytet under innevarande år.

Sammantaget har vi under kvartalet ytterligare stärkt vår position på en växande marknad med betydande potential. Med utgångspunkt i vår nordiska plattform avser vi att fortsätta expandera, både på nya och befintliga marknader, samt att utnyttja skalfördelar för att successivt nå en högre intjäning samt ökad lönsamhet, och därmed nå våra finansiella mål.

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

CEO Leif Liljebrunn

Telefon: +46 70 845 80 52

E-mail: leif.liljebrunn@zetadisplay.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som ZetaDisplay är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2017 kl. 08:55.

   

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är en ledande leverantör av Digital Signage till större kedjor inom detaljhandels- och servicebranschen på den europeiska marknaden. Huvudkontoret finns i Sverige och försäljningskontor finns i Danmark, Norge, Finland, Estland och Holland. Aktien handlas sedan april 2011 på NASDAQ OMX First North Premier, med kortnamnet ZETA. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på http://www.zetadisplay.com

Om Digital Signage och multikanalkommunikation

ZetaDisplay definierar Digital Signage som system för reklam, profilering och butikskommunikation som förmedlar ljud, bild och film i anslutning till butik och i offentlig miljö. Ett svenskt namn för Digital Signage är digital butikskommunikation. Lösningar baserade på digitala bildskärmar är en stor del av marknaden, men utvecklingen går mot att utnyttja fler digitala kanaler för att kommunicera kunderbjudanden och annan information. Det handlar om lösningar, som integreras med sociala medier och webbplatser, och appar för smarta mobiltelefoner och surfplattor vilka skapar interaktivitet med kunden. Utvecklingen går också mot att integrera lösningar med butikskedjans kassasystem för automatisk prisuppdatering och automatiskt byte av budskap på de digitala bildskärmarna.

 

Postkommentar

Related debate

  • 1 vecka
  • 1 månad
  • 1 År
22 jun
I:SP500
  Hejsa alle sammen   Konjunktur: Ifølge vedlagte teoretiske model omkring de ledende indikatorer be..
48
20 jun
GEN
Et gammelt indlæg:   Hvis man kigger lidt tilbage i tiden og ser på de kvartalsvise resultater, så l..
36
18 jun
PNDORA
              Jeg har lavet en fuld analyse på Pandora, som er en blanding af en regnskabs-analyse o..
17
20 jun
GEN
Hold da kæft, du er godt nok en sur (gammel ?) mand......
16
06:55
VWS
Så vidt jeg kan se. har ingen andre i forumet kommenteret Makes ret opsigtsvækkende revurdering af u..
15
23 jun
 
USA blev løftet ud af recession under Obama. Punktum. Økonomien kørte fint da Trump blev valgt og er..
12
19 jun
VWS
https://www.vestas.com/en/media/company-news?n=1763161#!NewsView
12
19 jun
I:SP500
Trump har bedt det amerikanske handelsministerie om en liste over kinesiske varer for 200 mia USD, s..
12
18 jun
BAVA
Dvs de bør være der indenfor 9 børsdage... Hvis disse data gentager det som er kommet frem indtil nu..
12
20 jun
NOVO-B
Oral semaglutid viser statistisk signifikant større reduktioner i langtidsblodsukker og vægt sammenl..
11

Hexatronic Group Bokslutskommuniké 2016-17

2018-02-22 08:00:17
Hexatronic Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2016-17 (Kvartalet oktober - december 2017, helåret januari - december 2017 samt perioden september 2016 - december 2017) Helåret (januari till december 2017) Nettoomsättningen uppgick till 1 299,4 MSEK (1 032,3) vilket motsvarar 26 % (43 %) tillväxt under helåret. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBI..

SEB: Christoffer Geijer ny chef för Investor Relations

2018-02-21 10:00:33
Christoffer Geijer har utsetts till ny chef för Investor Relations och tillträder sin nya tjänst den 1 april 2018. Christoffer Geijer, idag chef för enheten Finansiella Institutioner inom Debt Capital Markets, division Stora Företag och Finansiella Institutioner, har arbetat i SEB sedan 2014. Dessförinnan arbetade han fem år på Barclays Bank Plc, London. Nuvarande chefen för Investor Relations..

SEB: Investment Outlook: Förbered dig på mer volatilitet

2018-02-20 07:00:06
Fortsatta styrketecken på bred front bekräftar bilden av en global ekonomi i en fas som liknar mogen högkonjunktur. Kapitalmarknadsbilden 2018 skiljer sig dock en del från 2017, som innehöll en kombination av fördelaktiga faktorer som resulterade i mycket starka tillgångsmarknader och rekordlåg volatilitet. I år förväntar vi oss en ryckigare och mer volatil utveckling. - Vi hade under fjolåret ..

Mest lästa nyheter

  • 24 timmar
  • 48 timmar
  • 1 vecka

Buy and sell signals

  • Trender
  • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer  |  Cookie- og privatlivspolitik  |  Persondatapolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 24 juni 2018 19:00:07
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180619.1 - EUROWEB6 - 2018-06-24 19:00:07 - 2018-06-24 19:00:07 - 2 - Website: OKAY