2017-07-20 07:40:08

Lindab International AB (publ): Lindabs rapport för andra kvartalet 2017

Related content
03 okt - 
Valberedning; Lindab International AB (publ)
20 jul - 
Lindab International AB (publ): Lindab har tecknat nya ..
09 maj - 
Årsstämma i Lindab International AB (publ)

Andra kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 2 118 MSEK (2 016), varav organisk tillväxt uppgick till 2 procent.

 • Justerat1) rörelseresultat ökade med 9 procent till 151 MSEK (139). Rörelseresultatet ökade till 151 MSEK (138).

 • Justerad1) rörelsemarginal ökade till 7,1 procent (6,9).

 • Periodens resultat ökade med 23 procent till 106 MSEK (86).

 • Resultat per aktie ökade till 1,39 SEK (1,13).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 162 MSEK (187).

 • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,4 (0,5) vid periodens utgång.

Januari - juni 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 3 976 MSEK (3 768), varav organisk tillväxt uppgick till 3 procent.

 • Justerat1) rörelseresultat ökade med 10 procent till 230 MSEK (209). Rörelseresultatet ökade till 229 MSEK (206).

 • Justerad1) rörelsemarginal ökade till 5,8 procent (5,5).

 • Periodens resultat ökade med 25 procent till 148 MSEK (118).

 • Resultat per aktie ökade till 1,94 SEK (1,55).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 122 MSEK (108).

 • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,4 (0,5) vid periodens utgång.

1) Justerat rörelseresultat/rörelsemarginal exkluderar engångsposter och omstruktureringskostnader av väsentlig storlek. Se Avstämningar, sid 14.

Lindabs VD och koncernchef, Anders Berg, kommenterar: 

"Lindab ökade nettoomsättningen med 5 procent under andra kvartalet och rörelseresultatet ökade med 9 procent. Det är framförallt vårt fortsatta fokus på att skapa lönsamhet genom ökad försäljning i kombination med att hantera de kraftigt ökade stålpriserna som gett effekt. Resultat per aktie ökade med 23 procent till 1,39, där både finansnetto och skattesats förbättrades.

Product & Solutions hade en försäljningstillväxt på 4 procent i kvartalet och rörelseresultatet förbättrades med 7 procent till 161 MSEK (151). Försäljningen inom ventilation fortsatte utvecklas väl, samtidigt som produktområdet Building Solutions hade en minskad försäljning jämfört med föregående år. Detta till följd av stora projektleveranser i Sverige under andra kvartalet men även tredje kvartalet föregående år. Vi ser fortsatt god utveckling på merparten av de marknader där vi är närvarande och upplever att våra marknadspositioner successivt fortsätter att stärkas.

Building Systems hade en försäljningstillväxt på 17 procent varav hälften var valutarelaterat. Det lägre rörelseresultatet om -2 MSEK (4) beror på fortsatt pressade marginaler på grund av kraftigt ökade stålpriser. Den genomlysning av verksamheten som genomförts, med efterföljande åtgärdsprogram, ger effekt.

Vårt långsiktiga och metodiska arbete med att utveckla och erbjuda marknaden ett heltäckande sortiment av systemlösningar och tillhörande produkter fortsätter. Under kvartalet mottog vi två prestigefyllda utmärkelser för UltraLink, dels Stora Inneklimatpriset i Sverige samt även Product Innovation of the Year Award i Storbritannien.

Lindab har som annonserats ingått nya kreditavtal vilket innebär förbättrade villkor och säkerställer finansieringen för de kommande tre åren med option på förlängning."

Slut

______________

Denna information är sådan information som Lindab International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juli 2017 klockan 07:40 (CET).

Kontakt:

LINDAB 

Anders Berg, VD och koncernchef

Email: anders.berg@lindab.com

Mobil: +46 (0)70 35 89155

Fredrik Liedholm, EvP Head of Legal, HR and M&A

Email: fredrik.liedholm@lindab.com

Mobil: +46 (0)72 38 85742

Kort om Lindab:

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde.

Koncernen omsatte 7 849 MSEK år 2016 och är etablerad i 32 länder med cirka 5 100 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2016 stod Norden för 47 procent, Västeuropa för 33 procent, CEE/CIS (Central- och Östeuropa samt övriga forna Sovjetstater) för 17 procent och Övriga marknader för 3 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB.

Lindabs rapport för andra kvartalet 2017


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Lindab International AB via Globenewswire

Postkommentar

Related debate

 • 1 vecka
 • 1 månad
 • 1 År
Ingen indlæg

NGEX SHARE CAPITAL AND VOTING RIGHTS UPDATE

2017-09-30 01:30:00
September 29, 2017 - NGEx Resources Inc. ("NGEx" or the “Company”) (TSX: NGQ; NASDAQ Stockholm: NGQ), reports the following share capital and voting rights update in accordance with the Swedish Financial Instruments Trading Act. As a result of the issuance of shares pursuant to the exercise of employee stock options, the number of issued and outstanding shares of the Company has increased to 213,..

Vitec Software Group AB: Vitec kallar till extra bolagsstämma

2017-09-29 10:30:33
Vitec kallar till extra bolagsstämma Aktieägarna i Vitec Software Group AB (publ), 556258-4804, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 1 november 2017 kl. 15.00 i Vitecs lokaler på Tvistevägen 47A i Umeå. Styrelsen i Vitec Software Group AB (publ) har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma för att behandla ett förslag om att erbjuda anställda i Vitec-koncernen att teckna k..

Karolinska Developments tidigare portföljbolag XSpray Pharma introduceras på Nasdaq First North

2017-09-28 08:50:19
STOCKHOLM den 28 september 2017. Karolinska Developments tidigare portföljbolag Xspray Pharma AB noterades idag på Nasdaq First North i Stockholm. Karolinska Development avyttrade i september 2015 sitt innehav i Xspray till nya ägare, men säkrade samtidigt rätten att i händelse av en börsnotering erhålla aktier motsvarande 3,74 procent av bolaget. Baserat på en teckningskurs om 22 kr per akt..

Mest lästa nyheter

 • 24 timmar
 • 48 timmar
 • 1 vecka
1
LIDDS patentskyddar kombinationsbehandling med NanoZolid® för immunterapi
2
Active Biotechs partner Teva presenterar nya data för laquinimod för behandling av multipel skleros på den vetenskapliga konferensen ECTRIMS-ACTRIMS
3
Stillfront Group AB: Stillfront ett av Sveriges snabbast växande teknikföretag
4
Klövern AB (publ): Delårsrapport jan - september 2017
5
Nexstim Abp:s styrelse har beslutat om ändringar i aktieoptionerna 2016 och om ett nytt aktieoptionsprogram riktat till verkställande direktören

Related stock quotes

Lindab International AB 77,75 -4,2% Aktiepriset minskar

Buy and sell signals

 • Trender
 • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2017  Disclaimer Privatlivspolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 20 oktober 2017 01:28:30
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20171019.2 - EUROWEB7 - 2017-10-20 01:28:30 - 2017-10-20 01:28:30 - 2 - Website: OKAY