2017-07-20 07:40:08

Lindab International AB (publ): Lindabs rapport för andra kvartalet 2017

Related content
20 jul - 
Lindab International AB (publ): Lindab har tecknat nya ..
09 maj - 
Årsstämma i Lindab International AB (publ)
09 maj - 
Lindab International AB (publ): Lindabs rapport för för..

Andra kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 2 118 MSEK (2 016), varav organisk tillväxt uppgick till 2 procent.

 • Justerat1) rörelseresultat ökade med 9 procent till 151 MSEK (139). Rörelseresultatet ökade till 151 MSEK (138).

 • Justerad1) rörelsemarginal ökade till 7,1 procent (6,9).

 • Periodens resultat ökade med 23 procent till 106 MSEK (86).

 • Resultat per aktie ökade till 1,39 SEK (1,13).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 162 MSEK (187).

 • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,4 (0,5) vid periodens utgång.

Januari - juni 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 3 976 MSEK (3 768), varav organisk tillväxt uppgick till 3 procent.

 • Justerat1) rörelseresultat ökade med 10 procent till 230 MSEK (209). Rörelseresultatet ökade till 229 MSEK (206).

 • Justerad1) rörelsemarginal ökade till 5,8 procent (5,5).

 • Periodens resultat ökade med 25 procent till 148 MSEK (118).

 • Resultat per aktie ökade till 1,94 SEK (1,55).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 122 MSEK (108).

 • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,4 (0,5) vid periodens utgång.

1) Justerat rörelseresultat/rörelsemarginal exkluderar engångsposter och omstruktureringskostnader av väsentlig storlek. Se Avstämningar, sid 14.

Lindabs VD och koncernchef, Anders Berg, kommenterar: 

"Lindab ökade nettoomsättningen med 5 procent under andra kvartalet och rörelseresultatet ökade med 9 procent. Det är framförallt vårt fortsatta fokus på att skapa lönsamhet genom ökad försäljning i kombination med att hantera de kraftigt ökade stålpriserna som gett effekt. Resultat per aktie ökade med 23 procent till 1,39, där både finansnetto och skattesats förbättrades.

Product & Solutions hade en försäljningstillväxt på 4 procent i kvartalet och rörelseresultatet förbättrades med 7 procent till 161 MSEK (151). Försäljningen inom ventilation fortsatte utvecklas väl, samtidigt som produktområdet Building Solutions hade en minskad försäljning jämfört med föregående år. Detta till följd av stora projektleveranser i Sverige under andra kvartalet men även tredje kvartalet föregående år. Vi ser fortsatt god utveckling på merparten av de marknader där vi är närvarande och upplever att våra marknadspositioner successivt fortsätter att stärkas.

Building Systems hade en försäljningstillväxt på 17 procent varav hälften var valutarelaterat. Det lägre rörelseresultatet om -2 MSEK (4) beror på fortsatt pressade marginaler på grund av kraftigt ökade stålpriser. Den genomlysning av verksamheten som genomförts, med efterföljande åtgärdsprogram, ger effekt.

Vårt långsiktiga och metodiska arbete med att utveckla och erbjuda marknaden ett heltäckande sortiment av systemlösningar och tillhörande produkter fortsätter. Under kvartalet mottog vi två prestigefyllda utmärkelser för UltraLink, dels Stora Inneklimatpriset i Sverige samt även Product Innovation of the Year Award i Storbritannien.

Lindab har som annonserats ingått nya kreditavtal vilket innebär förbättrade villkor och säkerställer finansieringen för de kommande tre åren med option på förlängning."

Slut

______________

Denna information är sådan information som Lindab International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juli 2017 klockan 07:40 (CET).

Kontakt:

LINDAB 

Anders Berg, VD och koncernchef

Email: anders.berg@lindab.com

Mobil: +46 (0)70 35 89155

Fredrik Liedholm, EvP Head of Legal, HR and M&A

Email: fredrik.liedholm@lindab.com

Mobil: +46 (0)72 38 85742

Kort om Lindab:

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde.

Koncernen omsatte 7 849 MSEK år 2016 och är etablerad i 32 länder med cirka 5 100 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2016 stod Norden för 47 procent, Västeuropa för 33 procent, CEE/CIS (Central- och Östeuropa samt övriga forna Sovjetstater) för 17 procent och Övriga marknader för 3 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB.

Lindabs rapport för andra kvartalet 2017


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Lindab International AB via Globenewswire

Postkommentar

Related debate

 • 1 vecka
 • 1 månad
 • 1 År
Ingen indlæg

INVISIOs delårsrapport januari–juni 2017: Tillväxtsatsningar på nya produkter och försäljningskontor

2017-08-18 08:30:00
  Stockholm den 18 augusti 2017 VD-kommentar ”Aktiviteten i INVISIO har varit hög under det första halvåret med fortsatta tillväxt-satsningar på en utökning av produktportföljen, fler medarbetare inom forskning och utveckling samt ökad marknadsnärvaro. Sedan ifjol har vi öppnat två nya kontor och antalet anställda har ökat med nästan 50 procent. Ökningarna av kostnaderna är uttryck för vår överty..

Vostok New Ventures Ltd. Delårsrapport avseende andra kvartalet och sexmånadersperioden 2017

2017-08-16 08:01:00
Stockholm, 2017-08-16 08:01 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --   - Periodens resultat uppgick till 8,64 miljoner US-dollar (MUSD) (23,08 för perioden 1 januari 2016–30 juni 2016). Resultat per aktie uppgick under perioden till 0,10 USD (0,31). - Kvartalets resultat uppgick till -8,69 MUSD (18,95). Resultat per aktie uppgick under kvartalet till -0,10 USD (0,26). - Vostok New Ventures (”Vostok” eller ”Bol..

Tethys Oil AB: Andra kvartalet och halvårsrapport - 30 juni 2017

2017-08-15 07:30:13
Andra kvartalet 2017 (första kvartalet 2017) ·         Produktionen uppgick till 12 477 fat per dag (12 495 fat per dag) ·         Intäkter uppgick till MUSD 31,4 (MUSD 29,3) ·         EBITDA uppgick till MUSD 21,0 (MUSD 19,3) ·         Resultat efter skatt uppgick till MUSD 10,6 (MUSD 6,7) ·         Vinst per aktie uppgick till USD 0,31 (USD 0,19) ·         1..

Mest lästa nyheter

 • 24 timmar
 • 48 timmar
 • 1 vecka

Related stock quotes

Buy and sell signals

 • Trender
 • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2017  Disclaimer Privatlivspolitik
Kursinformation levereras av Interactive Data.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 20 augusti 2017 17:34:51
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20170808.1 - EUROWEB7 - 2017-08-20 17:34:51 - 2017-08-20 17:34:51 - 2 - Website: OKAY