2017-07-13 08:30:09

Vitec Software Group AB: Vitec delårsrapport januari - juni 2017

Related content
29 sep - 
Vitec Software Group AB: Vitec kallar till extra bolags..
15 sep - 
Vitec Software Group AB: Ökat internationellt ägande i ..
06 jul - 
Vitec Software Group AB: Vitec förvärvar MV-Nordic A/S ..

Vinst per aktie upp 33%

Sammanfattning av perioden januari-juni 2017

 • Nettoomsättning 388 Mkr (318)

 • Resultat efter finansnetto 54,2 Mkr (40,5)

 • Rörelsemarginal 14,9 % (13,6)

 • Vinst per aktie före utspädning 1,44 kr (1,08)

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 134,1 Mkr (105,8)

Sammanfattning av perioden april-juni 2017

 • Nettoomsättning 197 Mkr (161)

 • Resultat efter finansnetto 29,8 Mkr (22,5)

 • Rörelsemarginal 16,1 % (14,8)

 • Vinst per aktie före utspädning 0,80 kr (0,60)

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 35,3 Mkr (21,8)

 • Vitec utökar sin förvärvslånefacilitet med 200 Mkr

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Vitec förvärvar MV-Nordic A/S i Danmark

VD-kommentar

Den positiva utvecklingen i första kvartalet har fortsatt i andra kvartalet.  Kassaflöde och resultat har ökat snabbare än omsättningen vilket innebär att vi för årets första sex månader i princip ligger på vårt mål om femton procents rörelsemarginal.

Vi har utökat vår förvärvsfinansiering, med en facilitet om 200 Mkr, som tillsammans med den befintliga faciliteten totalt uppgår till 450 Mkr. Antalet aktiva förvärvsdialoger är fortsatt högt och vi lägger kontinuerligt resurser på att upprätthålla och vidareutveckla dessa dialoger. Vitecs finansiella ställning och beredskap för framtida förvärv är god, och vi ser goda förutsättningar till fortsatt förvärvsbaserad tillväxt. Efter periodens slut har det danska bolaget MV Nordic A/S förvärvats. Bolaget omsätter ca 110 MDKK med en EBITDA om ca 11 MDKK och förvärvet kommer direkt att bidra till ökad vinst per aktie.

Av koncernens ca 75 procent repetitiva intäkter är idag 40 procent SaaS-avtal, dvs enligt en abonnemangs­modell av modernt snitt. Vitec fortsätter att konvertera mot fortsatt ökande andel SaaS-avtal vilket sker vid nyförsäljning eller när befintliga kunder uppgraderar. Kundfördelarna med SaaS-modellen blir alltmer kända i och med digitaliseringen, en generell trend som stärker våra specifika möjligheter att transformera vår affärsmodell.

Med en tydlig förflyttning från traditionell licensförsäljning till abonnemang av molnbaserade produkter minskar beroendet av enstaka licensförsäljningar, vilket ökar den långsiktiga förmågan att styra verksamheten. Detta ger goda förutsättningar att långsiktigt utveckla hela vår verksamhet. Med förvärv av väletablerade bolag och hög andel repetitiva intäkter i ryggen fortsätter Vitec på den utstakade vägen, att verka i flera oberoende och specialiserade nischer för att uppnå uthållig lönsam tillväxt.

Lars Stenlund, VD

För mer information, kontakta

Patrik Fransson, Investor Relations

patrik.fransson@vitec.se

+46-76-9428597

Disclaimer

Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 13 Juli 2017 kl. 08:30.

                                                                                                    

Vitec delårsrapport januari - juni 2017


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Vitec Software Group AB via Globenewswire

Postkommentar

Related debate

 • 1 vecka
 • 1 månad
 • 1 År
Ingen indlæg

NGEX SHARE CAPITAL AND VOTING RIGHTS UPDATE

2017-09-30 01:30:00
September 29, 2017 - NGEx Resources Inc. ("NGEx" or the “Company”) (TSX: NGQ; NASDAQ Stockholm: NGQ), reports the following share capital and voting rights update in accordance with the Swedish Financial Instruments Trading Act. As a result of the issuance of shares pursuant to the exercise of employee stock options, the number of issued and outstanding shares of the Company has increased to 213,..

Vitec Software Group AB: Vitec kallar till extra bolagsstämma

2017-09-29 10:30:33
Vitec kallar till extra bolagsstämma Aktieägarna i Vitec Software Group AB (publ), 556258-4804, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 1 november 2017 kl. 15.00 i Vitecs lokaler på Tvistevägen 47A i Umeå. Styrelsen i Vitec Software Group AB (publ) har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma för att behandla ett förslag om att erbjuda anställda i Vitec-koncernen att teckna k..

Karolinska Developments tidigare portföljbolag XSpray Pharma introduceras på Nasdaq First North

2017-09-28 08:50:19
STOCKHOLM den 28 september 2017. Karolinska Developments tidigare portföljbolag Xspray Pharma AB noterades idag på Nasdaq First North i Stockholm. Karolinska Development avyttrade i september 2015 sitt innehav i Xspray till nya ägare, men säkrade samtidigt rätten att i händelse av en börsnotering erhålla aktier motsvarande 3,74 procent av bolaget. Baserat på en teckningskurs om 22 kr per akt..

Mest lästa nyheter

 • 24 timmar
 • 48 timmar
 • 1 vecka
1
LIDDS patentskyddar kombinationsbehandling med NanoZolid® för immunterapi
2
Active Biotechs partner Teva presenterar nya data för laquinimod för behandling av multipel skleros på den vetenskapliga konferensen ECTRIMS-ACTRIMS
3
Stillfront Group AB: Stillfront ett av Sveriges snabbast växande teknikföretag
4
Klövern AB (publ): Delårsrapport jan - september 2017
5
Nexstim Abp:s styrelse har beslutat om ändringar i aktieoptionerna 2016 och om ett nytt aktieoptionsprogram riktat till verkställande direktören

Related stock quotes

Buy and sell signals

 • Trender
 • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2017  Disclaimer Privatlivspolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 20 oktober 2017 01:40:39
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20171019.2 - EUROWEB7 - 2017-10-20 01:40:39 - 2017-10-20 01:40:39 - 2 - Website: OKAY