2017-07-13 08:30:09

Vitec Software Group AB: Vitec delårsrapport januari - juni 2017

Related content
08 dec - 
Vitec Software Group AB: Personalkonvertibel konvertera..
30 nov - 
Vitec Software Group AB: Personalkonvertibel 2018 - 202..
01 nov - 
Vitec Software Group AB: Kungörelse från extra bolagsst..

Vinst per aktie upp 33%

Sammanfattning av perioden januari-juni 2017

 • Nettoomsättning 388 Mkr (318)

 • Resultat efter finansnetto 54,2 Mkr (40,5)

 • Rörelsemarginal 14,9 % (13,6)

 • Vinst per aktie före utspädning 1,44 kr (1,08)

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 134,1 Mkr (105,8)

Sammanfattning av perioden april-juni 2017

 • Nettoomsättning 197 Mkr (161)

 • Resultat efter finansnetto 29,8 Mkr (22,5)

 • Rörelsemarginal 16,1 % (14,8)

 • Vinst per aktie före utspädning 0,80 kr (0,60)

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 35,3 Mkr (21,8)

 • Vitec utökar sin förvärvslånefacilitet med 200 Mkr

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Vitec förvärvar MV-Nordic A/S i Danmark

VD-kommentar

Den positiva utvecklingen i första kvartalet har fortsatt i andra kvartalet.  Kassaflöde och resultat har ökat snabbare än omsättningen vilket innebär att vi för årets första sex månader i princip ligger på vårt mål om femton procents rörelsemarginal.

Vi har utökat vår förvärvsfinansiering, med en facilitet om 200 Mkr, som tillsammans med den befintliga faciliteten totalt uppgår till 450 Mkr. Antalet aktiva förvärvsdialoger är fortsatt högt och vi lägger kontinuerligt resurser på att upprätthålla och vidareutveckla dessa dialoger. Vitecs finansiella ställning och beredskap för framtida förvärv är god, och vi ser goda förutsättningar till fortsatt förvärvsbaserad tillväxt. Efter periodens slut har det danska bolaget MV Nordic A/S förvärvats. Bolaget omsätter ca 110 MDKK med en EBITDA om ca 11 MDKK och förvärvet kommer direkt att bidra till ökad vinst per aktie.

Av koncernens ca 75 procent repetitiva intäkter är idag 40 procent SaaS-avtal, dvs enligt en abonnemangs­modell av modernt snitt. Vitec fortsätter att konvertera mot fortsatt ökande andel SaaS-avtal vilket sker vid nyförsäljning eller när befintliga kunder uppgraderar. Kundfördelarna med SaaS-modellen blir alltmer kända i och med digitaliseringen, en generell trend som stärker våra specifika möjligheter att transformera vår affärsmodell.

Med en tydlig förflyttning från traditionell licensförsäljning till abonnemang av molnbaserade produkter minskar beroendet av enstaka licensförsäljningar, vilket ökar den långsiktiga förmågan att styra verksamheten. Detta ger goda förutsättningar att långsiktigt utveckla hela vår verksamhet. Med förvärv av väletablerade bolag och hög andel repetitiva intäkter i ryggen fortsätter Vitec på den utstakade vägen, att verka i flera oberoende och specialiserade nischer för att uppnå uthållig lönsam tillväxt.

Lars Stenlund, VD

För mer information, kontakta

Patrik Fransson, Investor Relations

patrik.fransson@vitec.se

+46-76-9428597

Disclaimer

Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 13 Juli 2017 kl. 08:30.

                                                                                                    

Vitec delårsrapport januari - juni 2017


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Vitec Software Group AB via Globenewswire

Postkommentar

Related debate

 • 1 vecka
 • 1 månad
 • 1 År
Ingen indlæg

NP3 Fastigheter förvärvar fastigheter för 514 Mkr och avser genomföra företrädesemission av preferensaktier om 300 Mkr

2017-12-15 08:00:14
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Kanada, Japan, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet viktig information i slutet av detta pressmeddelande.  NP3 Fastigheter AB (publ) ("NP3" eller "Bolaget") ..

SEB avyttrar SEB Pension i Danmark

2017-12-14 08:30:39
SEB har ingått ett avtal om att sälja alla aktier i SEB Pensionsforsikring A/S  och SEB Administration A/S (SEB Pension) till Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (Danica, ett dotterbolag till Danske Bank).  Det totala värdet av affären uppgår till 6,5 miljarder danska kronor och består av en köpeskilling om 5 miljarder danska kronor och en extrautdelning innan stängning av affären på 1,5..

Karolinska Development divests its holding in Lipidor

2017-12-13 08:00:13
STOCKHOLM, December 13, 2017. Karolinska Development announces today the divestment of its holding in Lipidor AB. In connection with the divestment, Karolinska Development has entered into an agreement with a compensation in the form of an earn out, which gives the company the right to benefit from future value growth in Lipidor. The divestment is part of Karolinska Development's ongoing ..

Mest lästa nyheter

 • 24 timmar
 • 48 timmar
 • 1 vecka

Related stock quotes

Buy and sell signals

 • Trender
 • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2017  Disclaimer Privatlivspolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 17 december 2017 11:03:58
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20171124.1 - EUROWEB5 - 2017-12-17 11:03:58 - 2017-12-17 11:03:58 - 2 - Website: OKAY