2017-05-31 08:06:38

CLX genomför en riktad nyemission om 4 067 647 aktier och tillförs härigenom cirka 488 MSEK

Related content
12 jan - 
CLX Communications AB (publ): CLX förstärker koncernled..
07 nov - 
CLX Communications AB (publ): Delårsrapport, januari - ..
06 nov - 
CLX Communications AB (publ): presenterar delårsrapport..

Stockholm, Sverige - CLX Communications AB (publ.) - XSTO:CLX

CLX Communications AB (publ) ("CLX" eller "Bolaget") - en ledande, global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster - har, i enlighet med det som Bolaget indikerade i pressmeddelandet den 30 maj 2017 och med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 19 maj 2017, beslutat om en riktad nyemission om 4 067 647 aktier till en teckningskurs om 120 SEK per aktie. Teckningskursen har fastställts genom ett book-building-förfarande.

Den riktade nyemissionen har blivit fulltecknad av utvalda svenska och internationella institutionella investerare. Genom den riktade nyemissionen tillförs Bolaget cirka 488 MSEK före emissionskostnader.

Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt i den riktade nyemissionen är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra för en kapitalanskaffning för att minska CLX skuldsättning och för att finansiera fortsatta värdeskapande förvärv, att bredda Bolagets aktieägarbas samt öka likviditeten i Bolagets aktier. Sammantaget och med tillräcklig styrka talar detta för att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att göra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Genom nyemissionen kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 4 067 647 aktier och röster, från 49 534 442 aktier och röster till 53 602 089 aktier och röster. Nyemissionen medför en utspädningseffekt för existerande aktieägare om cirka 8,2 procent baserat på det totala antalet aktier i CLX vid tiden för nyemissionen.

Handelsbanken Capital Markets agerar som Sole Lead Manager och Bookrunner i samband med den riktade nyemissionen.

För ytterligare information vänligen kontakta

Thomas Ahlerup

Chief Investor Relations Officer

CLX Communications AB (publ.)

Mobiltelefon +46-768-966300

E-mail thomas.ahlerup@clxcommunications.com

Om CLX Communications

CLX Communications (CLX) är en ledande global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och lösningar till företag och mobiloperatörer. CLX mobila kommunikationstjänster gör det möjligt för företag att snabbt, säkert och kostnadseffektivt kommunicera globalt med sina kunder och anslutna enheter - IoT (Internet of Things). CLX lösningar möjliggör affärskritisk kommunikation över hela världen via mobila meddelandetjänster (SMS), röst-tjänster och mobila konnektivitets-tjänster för IoT. CLX har sedan företaget grundades vuxit med lönsamhet. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i ytterligare 20 länder.

CLX Communications aktie är noterad på NASDAQ Stockholm - XSTO:CLX.

Besök oss gärna på: www.clxcommunications.com

Viktig information

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om CLX anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför CLX kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Denna information är sådan information som CLX är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 maj 2017 kl. 08:05

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av något erbjudande att förvärva värdepapper. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrerings- eller andra åtgärder.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får följaktligen inte erbjudas eller säljas i USA utan sådan registrering eller ett undantag från registreringskrav enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig delstatlig värdepappersrätt i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av nyemissionen i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av aktier i USA.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med tillämplig värdepappersrätt i Kanada, Japan eller Australien och, förutom i enlighet med vissa undantag, får inte erbjudas eller säljas i eller till eller till förmån för någon person som har sin hemvist, eller befinner sig eller är bosatt i, Kanada, Japan eller Australien. Inget offentligt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri kommer att ske i Kanada, Japan eller Australien.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Direktiv 2003/71/EG, såsom ändrat genom Direktiv 2010/73/EU. Bolaget har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen.

170531_ CLX Genomför riktad nyemission_FINAL_SWE


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: CLX Communications AB (publ) via Globenewswire

Postkommentar

Related debate

  • 1 vecka
  • 1 månad
  • 1 År
Ingen indlæg

SEB: Fortsatt fallande boprisförväntningar bland hushållen

2018-01-15 08:30:09
SEB:s Boprisindikator forsätter att falla. Nedgången är 8 enheter jämfört med föregående månad och indikatorn hamnar nu på minus 13. Regionalt sticker Stockholm ut även denna månad jämfört med de övriga regionerna. Stockholm ligger lägst på minus 31 och övriga regioner i spannet 2 till minus 12. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år stiger något jämfört med förra månaden frå..

Lindab International AB (publ): Ny koncernchef i Lindab

2018-01-12 07:40:14
Ola Ringdahl har av styrelsen i Lindab International AB utsetts till ny VD och koncernchef. Han kommer att ersätta Fredrik von Oelreich som sedan den 29 september 2017 är tillförordnad koncernchef. - Jag är mycket nöjd över att kunna presentera Ola Ringdahl som ny VD och koncernchef, säger styrelseordförande Peter Nilsson. Ola kommer genom sin kompetens och erfarenhet skapa framåtanda och ..

Elanders AB: Press- och analytikerkonferens Q4 2017

2018-01-11 10:00:31
I samband med offentliggörandet av Bokslutskommunikén 2017 håller Elanders en press- och analytikerkonferens den 25 januari 2018, kl. 15:00, med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner.   Vi bjuder in fondförvaltare, analytiker och media att delta i telefonkonferensen. Se nedan telefonnummer för att delta i konferensen:    Sverige: +46 (0)8 5065 3942 Tyskland: ..

Mest lästa nyheter

  • 24 timmar
  • 48 timmar
  • 1 vecka
1
ZetaDisplay: Tecknar partneravtal med SES-imagotag, världsledande inom elektroniska hylletiketter och omnichannel-lösningar för fysisk detaljhandel
2
Saniona AB: Saniona inleder Fas 1-studie med ny Tesomettablett
3
Oboya etablerar innovations- och teknikcenter i Kina
4
ZetaDisplay: Tecknar avtal värt 3,5 miljoner kronor avseende Digital Signage och elektroniska hyllkantsetiketter (ESL)
5
Riksgälden lånar 4 miljarder euro på 5 år till 0,143 %

Related stock quotes

CLX Communications AB 70,50 0,0% Aktiepriset oförändrad

Buy and sell signals

  • Trender
  • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer Privatlivspolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 17 januari 2018 06:01:58
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180112.1 - EUROWEB3 - 2018-01-17 06:01:58 - 2018-01-17 06:01:58 - 2 - Website: OKAY