2017-05-31 08:06:38

CLX genomför en riktad nyemission om 4 067 647 aktier och tillförs härigenom cirka 488 MSEK

Related content
18 maj - 
Beslut från årsstämma 2018 i CLX Communications AB (pub..
18 maj - 
CLX Communications AB (publ): Delårsrapport, januari - ..
16 maj - 
CLX Communications AB (publ) presenterar delårsrapport ..

Stockholm, Sverige - CLX Communications AB (publ.) - XSTO:CLX

CLX Communications AB (publ) ("CLX" eller "Bolaget") - en ledande, global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster - har, i enlighet med det som Bolaget indikerade i pressmeddelandet den 30 maj 2017 och med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 19 maj 2017, beslutat om en riktad nyemission om 4 067 647 aktier till en teckningskurs om 120 SEK per aktie. Teckningskursen har fastställts genom ett book-building-förfarande.

Den riktade nyemissionen har blivit fulltecknad av utvalda svenska och internationella institutionella investerare. Genom den riktade nyemissionen tillförs Bolaget cirka 488 MSEK före emissionskostnader.

Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt i den riktade nyemissionen är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra för en kapitalanskaffning för att minska CLX skuldsättning och för att finansiera fortsatta värdeskapande förvärv, att bredda Bolagets aktieägarbas samt öka likviditeten i Bolagets aktier. Sammantaget och med tillräcklig styrka talar detta för att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att göra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Genom nyemissionen kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 4 067 647 aktier och röster, från 49 534 442 aktier och röster till 53 602 089 aktier och röster. Nyemissionen medför en utspädningseffekt för existerande aktieägare om cirka 8,2 procent baserat på det totala antalet aktier i CLX vid tiden för nyemissionen.

Handelsbanken Capital Markets agerar som Sole Lead Manager och Bookrunner i samband med den riktade nyemissionen.

För ytterligare information vänligen kontakta

Thomas Ahlerup

Chief Investor Relations Officer

CLX Communications AB (publ.)

Mobiltelefon +46-768-966300

E-mail thomas.ahlerup@clxcommunications.com

Om CLX Communications

CLX Communications (CLX) är en ledande global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och lösningar till företag och mobiloperatörer. CLX mobila kommunikationstjänster gör det möjligt för företag att snabbt, säkert och kostnadseffektivt kommunicera globalt med sina kunder och anslutna enheter - IoT (Internet of Things). CLX lösningar möjliggör affärskritisk kommunikation över hela världen via mobila meddelandetjänster (SMS), röst-tjänster och mobila konnektivitets-tjänster för IoT. CLX har sedan företaget grundades vuxit med lönsamhet. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i ytterligare 20 länder.

CLX Communications aktie är noterad på NASDAQ Stockholm - XSTO:CLX.

Besök oss gärna på: www.clxcommunications.com

Viktig information

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om CLX anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför CLX kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Denna information är sådan information som CLX är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 maj 2017 kl. 08:05

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av något erbjudande att förvärva värdepapper. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrerings- eller andra åtgärder.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får följaktligen inte erbjudas eller säljas i USA utan sådan registrering eller ett undantag från registreringskrav enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig delstatlig värdepappersrätt i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av nyemissionen i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av aktier i USA.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med tillämplig värdepappersrätt i Kanada, Japan eller Australien och, förutom i enlighet med vissa undantag, får inte erbjudas eller säljas i eller till eller till förmån för någon person som har sin hemvist, eller befinner sig eller är bosatt i, Kanada, Japan eller Australien. Inget offentligt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri kommer att ske i Kanada, Japan eller Australien.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Direktiv 2003/71/EG, såsom ändrat genom Direktiv 2010/73/EU. Bolaget har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen.

170531_ CLX Genomför riktad nyemission_FINAL_SWE


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: CLX Communications AB (publ) via Globenewswire

Postkommentar

Related debate

  • 1 vecka
  • 1 månad
  • 1 År
Ingen indlæg

Hexatronic Group Bokslutskommuniké 2016-17

2018-02-22 08:00:17
Hexatronic Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2016-17 (Kvartalet oktober - december 2017, helåret januari - december 2017 samt perioden september 2016 - december 2017) Helåret (januari till december 2017) Nettoomsättningen uppgick till 1 299,4 MSEK (1 032,3) vilket motsvarar 26 % (43 %) tillväxt under helåret. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBI..

SEB: Christoffer Geijer ny chef för Investor Relations

2018-02-21 10:00:33
Christoffer Geijer har utsetts till ny chef för Investor Relations och tillträder sin nya tjänst den 1 april 2018. Christoffer Geijer, idag chef för enheten Finansiella Institutioner inom Debt Capital Markets, division Stora Företag och Finansiella Institutioner, har arbetat i SEB sedan 2014. Dessförinnan arbetade han fem år på Barclays Bank Plc, London. Nuvarande chefen för Investor Relations..

SEB: Investment Outlook: Förbered dig på mer volatilitet

2018-02-20 07:00:06
Fortsatta styrketecken på bred front bekräftar bilden av en global ekonomi i en fas som liknar mogen högkonjunktur. Kapitalmarknadsbilden 2018 skiljer sig dock en del från 2017, som innehöll en kombination av fördelaktiga faktorer som resulterade i mycket starka tillgångsmarknader och rekordlåg volatilitet. I år förväntar vi oss en ryckigare och mer volatil utveckling. - Vi hade under fjolåret ..

Mest lästa nyheter

  • 24 timmar
  • 48 timmar
  • 1 vecka
1
NP3 offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av obligationslån vid Nasdaq Stockholm
2
Aino Health AB (publ): Aino HealthManager implementerat hos ArcelorMittal

Related stock quotes

CLX Communications AB 73,10 -1,9% Aktiepriset minskar

Buy and sell signals

  • Trender
  • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer  |  Cookie- og privatlivspolitik  |  Persondatapolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 21 juni 2018 15:46:52
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180619.1 - EUROWEB5 - 2018-06-21 15:46:52 - 2018-06-21 15:46:52 - 2 - Website: OKAY