2017-05-17 08:30:33

Saniona AB: Saniona har genomfört en riktad emission av aktier om 35 MSEK

Related content
21 feb - 
Saniona AB: Saniona publicerar bokslutskommuniké för 20..
07 feb - 
Saniona AB: Saniona avslutar rekrytering till Fas 1-stu..
01 feb - 
Saniona AB: Sanionas partner, Medix, avslutar rekryteri..
Related debate
07 feb - 
Så kom der nogle købere på banen. Saniona er snart over..
07 feb - 
Mon ikke det ender med, at Saniona fusionerer med eller..
07 feb - 
http://saniona.com/   Saniona AB: Saniona Complete..

PRESSMEDDELANDE

17 maj 2017

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DENNA PRESSRELEASE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I SANIONA.

Saniona AB:s (publ) ("Saniona" eller "Bolaget") (Nasdaq First North-kortnamn: SANION) styrelse har, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 10 maj 2016, beslutat att emittera totalt 921 053 nya aktier i Saniona genom en riktad emission till en grupp svenska och internationella institutionella investerare ("Nyemissionen"). Nyemissionen offentliggjordes den 16 maj 2017 och mottogs med stort intresse av investerare.

Teckningskursen per ny aktie bestämdes genom ett book-building-förfarande till 38 SEK per aktie, vilket innebär att Saniona tillförs 35 miljoner SEK före emissionskostnader. Teckningskursen innebär en rabatt om 13,6 procent jämfört med stängningskursen för Sanionas aktie den 16 maj 2017.

Genom Nyemissionen kommer antalet aktier och röster i Saniona att öka med 921 053 från 20 841 467 till 21 762 520. De nyemitterade aktierna motsvarar cirka 4,2 procent av aktiekapitalet och rösterna i Saniona efter Nyemissionen. Betalning av de tecknade aktierna skall ske senast den 18 maj 2017. Betalning för aktierna skall erläggas kontant. Styrelsen äger rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

Anledningen till Nyemissionen är att öka Bolagets buffert för att möjliggöra ytterligare flexibilitet i Bolagets nuvarande affärsplan inför listflytten till Nasdaq Stockholm som förväntas ske under 2017.

Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt i den riktade nyemissionen är att bredda ägarbasen samt att en riktad nyemission innebär lägre kostnader och en snabbare process, vilket sammantaget och med tillräcklig styrka talar för att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Pareto Securities agerade Sole Manager och Joint Bookrunner och Translution Capital agerade Joint Bookrunner i samband med Nyemissionen. 

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona. Mobil: +45 2210 9957, E-mail: tf@saniona.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2017 kl. 08:30 CET.

Om Saniona:

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk Fas. Forskningen är inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Bolaget samarbetar med Boehringer Ingelheim GmbH. Proximagen Ltd., Productos Medix, S.A de S.V och Luc Therapeutics. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där bolaget har en forskningssite av hög internationell klass. Saniona är noterat på Nasdaq First North Premier och har cirka 5 000 aktieägare. Pareto Securities är Certified Adviser för Saniona. Aktien handlas under tickern SANION. Läs mer på

www.saniona.com

.

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Direktiv 2003/71/EG, såsom ändrat genom Direktiv 2010/73/EU. Bolaget har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen.

20170517 - PR - Private Placement Completed - SWE


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Saniona AB via Globenewswire

Postkommentar

Related debate

  • 1 vecka
  • 1 månad
  • 1 År
Ingen indlæg

Hexatronic Group Bokslutskommuniké 2016-17

2018-02-22 08:00:17
Hexatronic Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2016-17 (Kvartalet oktober - december 2017, helåret januari - december 2017 samt perioden september 2016 - december 2017) Helåret (januari till december 2017) Nettoomsättningen uppgick till 1 299,4 MSEK (1 032,3) vilket motsvarar 26 % (43 %) tillväxt under helåret. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBI..

SEB: Christoffer Geijer ny chef för Investor Relations

2018-02-21 10:00:33
Christoffer Geijer har utsetts till ny chef för Investor Relations och tillträder sin nya tjänst den 1 april 2018. Christoffer Geijer, idag chef för enheten Finansiella Institutioner inom Debt Capital Markets, division Stora Företag och Finansiella Institutioner, har arbetat i SEB sedan 2014. Dessförinnan arbetade han fem år på Barclays Bank Plc, London. Nuvarande chefen för Investor Relations..

SEB: Investment Outlook: Förbered dig på mer volatilitet

2018-02-20 07:00:06
Fortsatta styrketecken på bred front bekräftar bilden av en global ekonomi i en fas som liknar mogen högkonjunktur. Kapitalmarknadsbilden 2018 skiljer sig dock en del från 2017, som innehöll en kombination av fördelaktiga faktorer som resulterade i mycket starka tillgångsmarknader och rekordlåg volatilitet. I år förväntar vi oss en ryckigare och mer volatil utveckling. - Vi hade under fjolåret ..

Mest lästa nyheter

  • 24 timmar
  • 48 timmar
  • 1 vecka

Related stock quotes

Saniona AB 29,65 0,0% Aktiepriset oförändrad

Buy and sell signals

  • Trender
  • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer Privatlivspolitik
Kursinformation levereras av Interactive Data.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 26 februari 2018 02:10:54
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: ReleaseBuild_20180222.1 - EUROWEB7 - 2018-02-26 02:10:54 - 2018-02-26 02:10:54 - 2 - Website: OKAY