2017-05-17 08:30:33

Saniona AB: Saniona har genomfört en riktad emission av aktier om 35 MSEK

Related content
18 sep - 
Saniona AB: Saniona rapporterar lovande start för Fas 3..
12 sep - 
Saniona AB: Saniona presenterar data från Fas 2-studien..
23 aug - 
Saniona AB: Saniona publicerar sin delårsrapport för de..
Related debate
18 sep - 
Den svinger lidt op og ned, men er helt klart et af de ..
18 sep - 
Bestemt, jeg er netop lang i Saniona og de har faktisk ..
18 sep - 
Ja, interessant langsigtet aktie. Har den selv   K..

PRESSMEDDELANDE

17 maj 2017

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DENNA PRESSRELEASE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I SANIONA.

Saniona AB:s (publ) ("Saniona" eller "Bolaget") (Nasdaq First North-kortnamn: SANION) styrelse har, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 10 maj 2016, beslutat att emittera totalt 921 053 nya aktier i Saniona genom en riktad emission till en grupp svenska och internationella institutionella investerare ("Nyemissionen"). Nyemissionen offentliggjordes den 16 maj 2017 och mottogs med stort intresse av investerare.

Teckningskursen per ny aktie bestämdes genom ett book-building-förfarande till 38 SEK per aktie, vilket innebär att Saniona tillförs 35 miljoner SEK före emissionskostnader. Teckningskursen innebär en rabatt om 13,6 procent jämfört med stängningskursen för Sanionas aktie den 16 maj 2017.

Genom Nyemissionen kommer antalet aktier och röster i Saniona att öka med 921 053 från 20 841 467 till 21 762 520. De nyemitterade aktierna motsvarar cirka 4,2 procent av aktiekapitalet och rösterna i Saniona efter Nyemissionen. Betalning av de tecknade aktierna skall ske senast den 18 maj 2017. Betalning för aktierna skall erläggas kontant. Styrelsen äger rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

Anledningen till Nyemissionen är att öka Bolagets buffert för att möjliggöra ytterligare flexibilitet i Bolagets nuvarande affärsplan inför listflytten till Nasdaq Stockholm som förväntas ske under 2017.

Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt i den riktade nyemissionen är att bredda ägarbasen samt att en riktad nyemission innebär lägre kostnader och en snabbare process, vilket sammantaget och med tillräcklig styrka talar för att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Pareto Securities agerade Sole Manager och Joint Bookrunner och Translution Capital agerade Joint Bookrunner i samband med Nyemissionen. 

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona. Mobil: +45 2210 9957, E-mail: tf@saniona.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2017 kl. 08:30 CET.

Om Saniona:

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk Fas. Forskningen är inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Bolaget samarbetar med Boehringer Ingelheim GmbH. Proximagen Ltd., Productos Medix, S.A de S.V och Luc Therapeutics. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där bolaget har en forskningssite av hög internationell klass. Saniona är noterat på Nasdaq First North Premier och har cirka 5 000 aktieägare. Pareto Securities är Certified Adviser för Saniona. Aktien handlas under tickern SANION. Läs mer på

www.saniona.com

.

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Direktiv 2003/71/EG, såsom ändrat genom Direktiv 2010/73/EU. Bolaget har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen.

20170517 - PR - Private Placement Completed - SWE


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Saniona AB via Globenewswire

Postkommentar

Related debate

  • 1 vecka
  • 1 månad
  • 1 År
18 sep
SANION
September 18, 2017 Saniona, a leading biotech company in the field of ion channels, today announces ..
2

Fingerprint Cards kommunicerar intäktsintervall för årets tredje kvartal

2017-09-18 08:00:04
Pressmeddelande18 september 2017 Fingerprint Cards kommunicerar intäktsintervall för årets tredje kvartal Fingerprint Cards AB (FingerprintsTM) kommunicerar idag ett intäktsintervall för det tredje kvartalet. Intäkterna beräknas hamna i intervallet 800-840 MSEK, vilket är i linje med föregående kvartal. Som tidigare kommunicerat ger Fingerprints inga prognoser, men väljer att gå ut med den..

Ny Valberedning i Bilia

2017-09-15 08:19:05
Göteborg, Sverige, 2017-09-15 08:19 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --   I enlighet med instruktion utfärdad av årsstämman har följande ledamöter utsetts till Bilias valberedning: •   Tim Floderus (ordf. i valberedningen), för Investment AB Öresund •   Mats Qviberg, för familjen Qviberg, samt i egenskap av styrelseordförande i Bilia AB •   Eva Cederbalk, för Anna Engebretsen med familj •   Helen Fasth Gil..

Valberedning för SEB utsedd

2017-09-14 08:00:43
Årsstämma för Skandinaviska Enskilda Banken kommer att hållas måndagen den 26 mars 2018. Valberedningen består av: Petra Hedengran, Investor, ordförandeMagnus Billing, AlectaLars Heikensten, Trygg-StiftelsenJaviera Ragnartz, AMF Marcus Wallenberg, styrelsens ordförande, SEB De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen, representerar tillsammans cirka 36,5 procent av röstetalet ..

Mest lästa nyheter

  • 24 timmar
  • 48 timmar
  • 1 vecka
1
FILO MINING TO COMPLETE PRELIMINARY ECONOMIC ASSESSMENT ON FLAGSHIP FILO DEL SOL PROJECT
2
Träffa Integrum på aktiedagen i Malmö den 27 september

Related stock quotes

Saniona AB 50,50 -1,5% Aktiepriset minskar

Buy and sell signals

  • Trender
  • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2017  Disclaimer Privatlivspolitik
Kursinformation levereras av Interactive Data.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 19 september 2017 20:59:55
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20170915.2 - EUROWEB5 - 2017-09-19 20:59:55 - 2017-09-19 20:59:55 - 2 - Website: OKAY