2017-05-09 13:00:40

Lindab International AB (publ): Lindabs rapport för första kvartalet 2017

Related content
20 jul - 
Lindab International AB (publ): Lindabs rapport för and..
20 jul - 
Lindab International AB (publ): Lindab har tecknat nya ..
09 maj - 
Årsstämma i Lindab International AB (publ)

 

 • Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 1 858 MSEK (1 752), varav organisk tillväxt uppgick till 4 procent.

 • Rörelseresultatet ökade med 13 procent till 79 MSEK (70), exklusive engångsposter* om -1 MSEK (-2). Rörelseresultatet ökade till 78 MSEK (68).

 • Rörelsemarginalen, exklusive engångsposter, ökade till 4,3 procent (4,0).

 • Periodens resultat ökade med 31 procent till 42 MSEK (32).

 • Resultat per aktie ökade till 0,55 SEK (0,42).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -40 MSEK (-79).

 • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,4 (0,5) vid periodens utgång.

*Se Avstämningar, sid 14.

Lindabs VD och koncernchef, Anders Berg, kommenterar:

"För 14:e kvartalet i rad ökade Lindab sin försäljning jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Products & Solutions utvecklas fortsatt positivt med en organisk tillväxt om 10 procent samtidigt som Building Systems hade ett svagt kvartal med negativ försäljningsutveckling. Trots det svaga resultatet inom Building Systems ökade koncernens rörelseresultat med 13 procent och resultat per aktie ökade med 31 procent till 0,55 SEK.

Products & Solutions inledde 2017 med ett bra kvartal. Nettoomsättningen ökade med 11 procent och rörelseresultatet ökade med över 50 procent, vilket resulterade i en rörelsemarginal på 6,9 procent (5,0). Det är det bästa första kvartalet för Products & Solutions sedan högkonjunkturen 2008. Products & Solutions fortsätter att utvecklas enligt vår strategiska plan, med god försäljningstillväxt och ökad vinstmarginal. Högst organisk tillväxt hade Irland och Ungern. De två största marknaderna, Sverige och Danmark, hade fortsatt bra tillväxt.

Building Systems hade som väntat ett svagt första kvartal. Nettoomsättningen minskade med 27 procent och rörelseresultatet var negativt. Det svaga resultatet förklaras främst av låga leveransvolymer men också högre stålpriser som pressade marginalen. Den genomlysning av verksamheten som genomförts, med efterföljande aktivitetsprogram och åtgärder, börjar få effekt.

Under kvartalet deltog Lindab på ISH-mässan i Frankfurt, Tyskland. Där lanserade vi ett antal nyheter till marknaden med ett mycket bra genomslag. Vi förevisade Lindab Connect, en molnbaserad lösning för att styra och optimera ventilationen i fastigheter baserat på Lindabs kompletta ventilationssystem.

Vi summerar första kvartalet med fortsatt bra utveckling för Products & Solutions men svagt resultat inom Building Systems. Vi fortsätter att exekvera på vår strategi och de aktiviteter som är planerade för 2017."

Slut

__________________

Denna information är sådan information som Lindab International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 maj 2017 klockan 13:00 (CET).

Kontakt:

LINDAB 

Anders Berg, VD och koncernchef

Email: anders.berg@lindab.com

Mobil: +46 (0)70 35 89155

Kristian Ackeby, ekonomi- och finansdirektör

Email : kristian.ackeby@lindab.com

Mobil : +46 (0)70 33 85069

Kort om Lindab:

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde.

Koncernen omsatte 7 849 MSEK år 2016 och är etablerad i 32 länder med cirka 5 100 anställda.Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2016 stod Norden för 47 procent, Västeuropa för 33 procent, CEE/CIS (Central- och Östeuropa samt övriga forna Sovjetstater) för 17 procent och Övriga marknader för 3 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB.

Lindabs rapport för första kvartalet 2017


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Lindab International AB via Globenewswire

Postkommentar

Related debate

 • 1 vecka
 • 1 månad
 • 1 År
Ingen indlæg

Fingerprint Cards kommunicerar intäktsintervall för årets tredje kvartal

2017-09-18 08:00:04
Pressmeddelande18 september 2017 Fingerprint Cards kommunicerar intäktsintervall för årets tredje kvartal Fingerprint Cards AB (FingerprintsTM) kommunicerar idag ett intäktsintervall för det tredje kvartalet. Intäkterna beräknas hamna i intervallet 800-840 MSEK, vilket är i linje med föregående kvartal. Som tidigare kommunicerat ger Fingerprints inga prognoser, men väljer att gå ut med den..

Ny Valberedning i Bilia

2017-09-15 08:19:05
Göteborg, Sverige, 2017-09-15 08:19 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --   I enlighet med instruktion utfärdad av årsstämman har följande ledamöter utsetts till Bilias valberedning: •   Tim Floderus (ordf. i valberedningen), för Investment AB Öresund •   Mats Qviberg, för familjen Qviberg, samt i egenskap av styrelseordförande i Bilia AB •   Eva Cederbalk, för Anna Engebretsen med familj •   Helen Fasth Gil..

Valberedning för SEB utsedd

2017-09-14 08:00:43
Årsstämma för Skandinaviska Enskilda Banken kommer att hållas måndagen den 26 mars 2018. Valberedningen består av: Petra Hedengran, Investor, ordförandeMagnus Billing, AlectaLars Heikensten, Trygg-StiftelsenJaviera Ragnartz, AMF Marcus Wallenberg, styrelsens ordförande, SEB De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen, representerar tillsammans cirka 36,5 procent av röstetalet ..

Mest lästa nyheter

 • 24 timmar
 • 48 timmar
 • 1 vecka
1
Polyplanks företrädesemission fulltecknad
2
NTT Security lanserar säkerhetstjänster för industriella styrsystem
3
ZetaDisplay: ProntoTV har tecknat avtal värt 6,5 miljoner kronor
4
Corline Biomedical AB: Corline utökar Scientific Advisory Board
5
ZetaDisplay: Nytt digitalt butikskoncept ger Stadiums kunder digital upplevelse i butik - börsraketen ZetaDisplay bakom möjliggörande system

Related stock quotes

Buy and sell signals

 • Trender
 • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2017  Disclaimer Privatlivspolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 21 september 2017 07:14:28
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: ReleaseBuild_20170919.1 - EUROWEB2 - 2017-09-21 07:14:28 - 2017-09-21 07:14:28 - 2 - Website: OKAY