2017-05-09 18:01:36

Årsstämma i Lindab International AB (publ)

Related content
09 maj - 
Lindab International AB (publ): Lindabs rapport för för..
12 apr - 
Lindab International AB (publ): Lindabs årsredovisning ..
29 mar - 
Lindab International AB (publ): Kallelse till Lindabs å..

Lindab International AB (publ) har den 9 maj 2017 avhållit årsstämma i Grevieparken, Båstad kommun. Närvarande vid stämman var cirka 200 personer.

Beslut

I samtliga ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste besluten.

Val av styrelse

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Sonat Burman-Olsson, Per Bertland, Viveka Ekberg, Peter Nilsson, Bent Johannesson samt nyval av Anette Frumerie och John Hedberg. Stämman beslutade vidare om omval av Peter Nilsson som styrelsens ordförande.

Val av revisor

Stämman beslutade utse revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets revisor för tiden fram till utgången av nästa årsstämma.

Fastställande m m

Stämman fastställde bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade stämman om utdelning om 1,40 kr per aktie samt fastställde avstämningsdag för utdelning till den 11 maj 2017.

Bemyndigande att överlåta egna aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier. Enligt bemyndigandet får överlåtelse ske vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma.

Arvode till styrelse, revisor ocu styrelsens utskott

Stämman beslutade om styrelsearvode enligt följande:

Arvode till styrelseordföranden skall utgå med 663 000 kronor och arvode till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna skall utgå med 306 000 kronor. Arvodet till envar av de ordinarie fackliga ledamöterna skall uppgå till 25 500 kronor.

Arvodet för det ordinarie styrelsearbetet uppgår därmed sammanlagt till 2 550 000 kronor.

Stämman beslutade att arvode skulle utgå till styrelsens utskott enligt följande:

Till revisionsutskottets ordförande skall arvode utgå med 100 000 kronor och med 50 000 kronor till envar av revisionsutskottets ordinarie ledamöter.

Till ersättningsutskottets ordförande skall arvode utgå med 60 000 kronor och med 30 000 kronor till envar av ersättningsutskottets ordinarie ledamöter.

Revisons- och ersättningsutskottets sammanlagda arvoden skall ej överstiga 320 000 kronor.

Stämman beslutade vidare att arvode åt revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning

Stämman beslutade om en valberedningsprocedur innebärande bl a att de tre största aktieägarna skall utse en ledamot vardera i valberedningen. Härutöver skall styrelsens ordförande ingå i valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman fastställde riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare

Stämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare i Lindabkoncernen. Stämman bemyndigande bolaget att emittera högst 110 000 teckningsoptioner.

Slut

______________________

Informationen är sådan som Lindab International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2017 klockan 18.00 (CET).

Kontakter:

LINDAB 

Anders Berg, VD och koncernchef

Email: anders.berg@lindab.com 

Mobil: +46 (0)70 35 89155

Fredrik Liedholm, chefsjurist, M&A- och HR direktör

Email: fredrik.liedholm@lindab.com

Mobil: +46 (0)72 38 85742

Kort om Lindab

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde.

Koncernen omsatte 7 849 MSEK år 2016 och är etablerad i 32 länder med cirka 5 100 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2016 stod Norden för 47 procent, Västeuropa för 33 procent, CEE/CIS (Central- och Östeuropa samt övriga forna Sovjetstater) för 17 procent och Övriga marknader för 3 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB. Se även www.lindabgroup.com.

Pressmeddelande som PDF


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Lindab International AB via Globenewswire

Postkommentar

Related debate

  • 1 vecka
  • 1 månad
  • 1 År
Ingen indlæg

Kinnevik: Resultatrapport för första kvartalet 2017 för Global Fashion Group

2017-05-24 07:00:22
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") offentliggjorde idag resultatet för första kvartalet 2017 för Global Fashion Group, vilket innefattar de regionala verksamheterna Lamoda, Dafiti, Namshi, Zalora och The Iconic. Därtill meddelande Global Fashion Group och Emaar Malls ett partnerskap för att utveckla Namshi. Global Fashion Group kommer att hålla en telefonkonferens idag den 24 maj 2017 kl. 10..

SEB: Investment Outlook: Positivt - men håll ett öga på riskerna

2017-05-23 11:00:14
Den globala tillväxten tilltar och breddas, vilket också styrkan i bolagsrapporterna visar - både avseende försäljning och vinster. Det ger bra förutsättningar för aktiemarknaden.Den globala aktiemarknaden har stigit i imponerande takt samtidigt som volatiliteten varit mycket låg. I räntemarknaden ser räntorna ut att ha bottnat, samtidigt som skillnaden mellan statsobligationsräntan och före..

AFRICA OIL PROVIDES UPDATE ON MAERSK FARMOUT TRANSACTION

2017-05-22 08:00:00
May 22, 2017 (AOI-TSX, AOI-Nasdaq Stockholm) … Africa Oil Corp. (“Africa Oil”, “AOC” or the “Company”) is pleased to report  that further to the previously announced farmout agreement between Africa Oil and Maersk Olie og Gas A/S (Maersk) (press release 4th February 2016), the companies have agreed to payment terms related to the US $75 million advance development carry. Africa Oil is due to rece..

Mest lästa nyheter

  • 24 timmar
  • 48 timmar
  • 1 vecka

Related stock quotes

Lindab International AB 93,00 -0,8% Aktiepriset minskar

Buy and sell signals

  • Trender
  • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2017  Disclaimer Privatlivspolitik
Kursinformation levereras av Interactive Data.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 28 maj 2017 06:53:17
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20170517.1 - EUROWEB2 - 2017-05-28 06:53:17 - 2017-05-28 06:53:17 - 2 - Website: OKAY