2017-04-27 08:00:00

Delårsrapport januari–mars 2017

Related content
11 sep - 
Magnus Eriksson lämnar Doro
05 sep - 
Förändringar i Doros koncernledning
13 jul - 
Delårsrapport januari-juni 2017

Lund, 2017-04-27 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

God tillväxt inom Doro Care, försäljning och lönsamhet har stärkts 

Januari – mars 2017

 • Nettoomsättningen var 452,3 Mkr (413,0), en ökning med 9,5 procent.

 • Rörelseresultatet (EBIT) var 17,3 Mkr (9,3), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 3,8 procent (2,3).

 • Orderingången uppgick till 424,6 Mkr (469,6), en minskning med 9,6 procent.

 • Orderboken vid periodens slut var 282,4 Mkr (246,2).

 • Periodens resultat efter skatt var 13,0 Mkr (5,8).

 • Resultatet per aktie var 0,56 SEK (0,25).

 • Fritt kassaflöde före rörelseförvärv var 26,5 Mkr (-46,0).

Prognos

Oförändrad outlook: Våra förväntningar för 2017 är att både försäljning och EBIT kommer att öka jämfört med 2016.

VD-ord

Det är glädjande att kunna konstatera att Doros omsättning och resultat nu utvecklas i rätt riktning igen. Omsättningen ökade under kvartalet med 9,5 procent till 452,3 Mkr (413,0) och bruttomarginalen ökade till 38,4 procent (34,4). Vi hade ett starkt kassaflöde och kunde under kvartalet minska nettoskulden. Orderingången minskade 9,6 procent jämfört första kvartalet 2016, men det ska ses mot bakgrund av att vi under fjärde kvartalet 2016 hade den starkaste orderingången någonsin i Doros historia.

Doro Care, som vi från och med detta kvartal särredovisar som en egen region, har ökat sin omsättning med 91,6 procent (40,7 procent exklusive Trygghets-sentralen). Det nytecknade ramavtalet med SKL Kommentus Inköpscentral är en viktig förklaring, men förvärvet av Trygghetssentralen som slutfördes andra kvartalet 2016 och en stor exportandel till Tyskland och Storbritannien under innevarande kvartal är andra förklaringar. Det arbete som påbörjades under 2016 för att förbättra effektiviteten och kostnadskontrollen har också börjat visa resultat, men vi ser fortsatt potential i att strukturera och effektivisera verksamheten ytterligare.

Sedan en tid tillbaka har vi sett vikande försäljning i regionen USA/Kanada vilket är en följd av vårt rådande produkterbjudande och en koncentrerad kundstruktur. Situationen är inte tillfredsställande. Vi arbetar med att exekvera en åtgärdsplan. Vi hyser tillförsikt, men förväntar oss inga snabba resultat.

Vi har sedan en tid tillbaka inlett ett samarbete med Sigma i Lund. Genom att lägga ut mer av produktutvecklingen på en extern partner når vi betydligt större flexibilitet, kostnadseffektivitet och snabbhet i vår produktutveckling. Utöver denna åtgärd initierar vi också åtgärder för att förbättra styrning och uppföljning inom produktutvecklingen.

I samband med Mobile World Congress i Barcelona i slutet av februari var vi på plats och träffade många kunder, samarbetspartners och visade upp såväl vårt erbjudande inom Doro Care som produktnyheter, exempelvis inom kategorin smarta telefoner. Vårt företag och vårt erbjudande inom seniorsegmentet får väldigt gott mottagande. Under kvartalet har vi från Orange, en av våra viktigaste kunder, fått utmärkelsen ”Orange Device Partner Award” för ”Outstanding Excellence in Smart Mobile Design for Seniors”. Vi har även erhållit designutmärkelsen Red Dot Award för vår enkla vikbara telefon Doro 6050.

Doro har ett särskilt väletablerat varumärke med gott renommé på vår hemma-marknad, Norden, vilket gör att vi fortsätter växa starkt här. I samband med att jag började på Doro initierade jag en genomgång av hela vår internationella närvaro. Jag ser potential till ökad penetration på flera marknader, exempelvis i Italien och Spanien. Samtidigt är jag inte främmande för omprioriteringar. Vår närvaro på vissa marknader kanske ska hanteras annorlunda än tidigare.

Den respons Doro får hos distributörer och samarbetspartners är övertygande, vår position inom seniorsegmentet är stark och jag ser många spännande möjligheter att utveckla och stärka den ytterligare.

Robert Puskaric, vd och koncernchef

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Puskaric, VD och koncernchef, +46 (0)46 280 50 05

Magnus Eriksson, CFO, +46 (0)46 280 50 06

 

Doros rapport presenteras via audiocast

Analytiker, investerare och media är välkomna att delta i presentationen via http://edge.media-server.com/m/p/vrm7ph7q eller telefon kl. 9.00 CET den 27 april 2017. Doros VD och koncernchef Robert Puskaric och CFO Magnus Eriksson kommer att hålla presentationen och svara på frågor. Presentationsmaterialet finns tillgängligt i förväg på http://corporate.doro.com/blog/hp-doro-webcast.

Telefonnummer

Sverige:                               + 46 (0) 8 505 564 74

Frankrike:                             + 33 (0) 170 750 712

Storbritannien:                      + 44 (0) 203 364 5374

USA:                                    + 1 855 7532 230

 

Om Doro

Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer - erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud. Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och funktionshindrade personer i ordinärt boende. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2016 uppgick nettoomsättningen till 1 959 miljoner kronor (205 miljoner euro).

www.doro.com

 

Denna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdagen den 27 april 2017 kl. 8.00 CET.

 

 

Attachment: SE_DoroQ117_FINAL.pdf

Postkommentar

Related debate

 • 1 vecka
 • 1 månad
 • 1 År
Ingen indlæg

Fingerprint Cards kommunicerar intäktsintervall för årets tredje kvartal

2017-09-18 08:00:04
Pressmeddelande18 september 2017 Fingerprint Cards kommunicerar intäktsintervall för årets tredje kvartal Fingerprint Cards AB (FingerprintsTM) kommunicerar idag ett intäktsintervall för det tredje kvartalet. Intäkterna beräknas hamna i intervallet 800-840 MSEK, vilket är i linje med föregående kvartal. Som tidigare kommunicerat ger Fingerprints inga prognoser, men väljer att gå ut med den..

Ny Valberedning i Bilia

2017-09-15 08:19:05
Göteborg, Sverige, 2017-09-15 08:19 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --   I enlighet med instruktion utfärdad av årsstämman har följande ledamöter utsetts till Bilias valberedning: •   Tim Floderus (ordf. i valberedningen), för Investment AB Öresund •   Mats Qviberg, för familjen Qviberg, samt i egenskap av styrelseordförande i Bilia AB •   Eva Cederbalk, för Anna Engebretsen med familj •   Helen Fasth Gil..

Valberedning för SEB utsedd

2017-09-14 08:00:43
Årsstämma för Skandinaviska Enskilda Banken kommer att hållas måndagen den 26 mars 2018. Valberedningen består av: Petra Hedengran, Investor, ordförandeMagnus Billing, AlectaLars Heikensten, Trygg-StiftelsenJaviera Ragnartz, AMF Marcus Wallenberg, styrelsens ordförande, SEB De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen, representerar tillsammans cirka 36,5 procent av röstetalet ..

Mest lästa nyheter

 • 24 timmar
 • 48 timmar
 • 1 vecka
1
FILO MINING TO COMPLETE PRELIMINARY ECONOMIC ASSESSMENT ON FLAGSHIP FILO DEL SOL PROJECT
2
Träffa Integrum på aktiedagen i Malmö den 27 september

Related stock quotes

Doro AB 52,50 1,4% Aktiepriset ökar

Buy and sell signals

 • Trender
 • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2017  Disclaimer Privatlivspolitik
Kursinformation levereras av Interactive Data.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 19 september 2017 20:50:46
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20170915.2 - EUROWEB5 - 2017-09-19 20:50:46 - 2017-09-19 20:50:46 - 2 - Website: OKAY