2017-04-24 19:30:30

Unlimited Travel Group: Beslut på Årsstämma 2017

Related content

Den ordinarie Årsstämman i Unlimited Travel Group UTG AB (publ) 2017-04-24 fattade beslut om:

 • Att fastställa framlagd resultat- och balansräkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning.

 • Att en utdelning skall lämnas till aktieägarna på 4,00 kronor per aktie, varav 2,50 kr utgör ordinarie utdelning och 1,50 kr utgör extra utdelning. Den 26 april ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg den 2 maj. 

 • Att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31.

 • Att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Följande personer omvaldes till ordinarie styrelseledamöter för perioden intill nästa årsstämma:

          Anna Elam

          Michaël Berglund

          Staffan Lund

          Andreas Daag

          Följande personer nyvaldes till ordinarie styrelseledamöter för perioden intill nästa årsstämma:

          Anders Ehrling (ordförande)

 • Att arvode för den av stämman utsedda styrelsen för perioden intill nästa årsstämma skall utgå med 250 000 kr till ordförande och med 50 000 kr till övriga ledamöter. Stämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

 • Att uppdra åt styrelsens ordförande att, baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2017, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de tre då röstmässigt största aktieägarna i bolaget. Valberedningen skall ha till uppgift att föreslå ny styrelse att väljas vid årsstämman 2018 samt föreslå arvode till styrelsen. Vidare skall valberedningen föreslå ordförande för stämman samt styrelseordförande.

Unlimited Travel Group är en av Sveriges ledande researrangörer och omsätter omkring en halv miljard kronor. Verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva reseföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten är en koncern bestående av moderbolaget Unlimited Travel Group samt de tolv bolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Eventyr, Världens Resor, PolarQuest, UTG Reseproduktion, Go Active Travel och Specialresor.

Unlimited Travel Group handlas på NASDAQ OMX lista First North.

För ytterligare information:

Johan Kvist, VD, telefon 0735-58 35 58                   

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Norrtullsgatan 12A

113 27 Stockholm

Unlimited Travel Groups Certified Adviser är

Remium

Telefon: 08-454 32 00 

Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group UTG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2017 kl. 19:30 CET.  


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Unlimited Travel Group via Globenewswire

Postkommentar

Related debate

 • 1 vecka
 • 1 månad
 • 1 År
Ingen indlæg

Börsmeddelanden

#

EuroInvestor: In Focus
#

#

EuroInvestor: In Focus
#

#

EuroInvestor: In Focus
#

Mest lästa nyheter

 • 24 timmar
 • 48 timmar
 • 1 vecka
1
Fingerprint Cards AB: Delårsrapport januari - juni 2018
2
Bufab Group: Delårsrapport januari - juni 2018
3
Lindab International AB (publ): Lindabs delårsrapport för andra kvartalet 2018

Related stock quotes

Buy and sell signals

 • Trender
 • Pengamaskinen
Köpa
Sälja
Köpa
Sälja

Senaste nyheter


Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer  |  Cookie- og privatlivspolitik  |  Persondatapolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 19 juli 2018 15:23:55
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180712.1 - EUROWEB3 - 2018-07-19 15:23:55 - 2018-07-19 15:23:55 - 2 - Website: OKAY