2017-04-11 09:02:16

Arcoma AB: Styrelsen i Arcoma har beslutat genomföra två riktade nyemissioner om totalt 10 MSEK varav 5 MSEK till Lars Kvarnhem som kommer att föreslås som ny styrelseordförande vid årsstämman

Related content
24 nov - 
Arcoma AB: Helsingborgs Lasarett väljer Arcoma Precisio..
24 nov - 
Arcoma AB: Säsongsmässigt svagt kvartal, goda signaler ..
14 nov - 
Arcoma AB: Valberedning utsedd inför årsstämma 2018 i A..

11 april 2017

PRESSRELEASE

M

ed stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 maj 2016 har styrelsen i Arcoma Aktiebolag (publ) ("Arcoma" eller "Bolaget") beslutat om en riktad nyemission av cirka 1,15 miljoner aktier till en teckningskurs av 4,35 SEK per aktie, vilket tillför Bolaget 5,0 MSEK. Samtidigt har styrelsen, under förutsättning av efterföljande godkännande från årsstämman som kommer att hållas den 18 maj 2017, beslutat om ytterligare en riktad nyemission av cirka 1,15 miljoner aktier riktad till Lars Kvarnhem som kommer att föreslås som ny styrelseordförande i Bolaget vid årsstämman, vilket tillför Bolaget ytterligare 5,0 MSEK.

Den 10 april 2017 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 20 maj 2016, om emission av högst 1 149 422 nya aktier riktad till följande investerare:

TecknareAntal aktier
Muirfield Ventures AB (Claes Kinell)310 344
Mathias Johansson310 344
David Holme310 344
Magnus Holme AB103 448
Magnus Bröms114 942

Totalt

1 149 422

Teckningskursen i emissionen uppgår till 4,35 SEK per aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 4 procent baserat på den volymviktade genomsnittskursen under 10 handelsdagar före emissionsbeslutet. Teckning och betalning ska ske senast 5 bankdagar från emissionsbeslutet.

Styrelsen har, under förutsättning av efterföljande godkännande från årsstämman den 18 maj 2017, också beslutat om emission av ytterligare 1 149 425 nya aktier riktat till Lars Kvarnhem. Emissionsvillkoren, inklusive teckningskursen per aktie, är identiska med villkoren i den emission som riktats till övriga investerare, dock att teckning och betalning ska ske senast 5 bankdagar efter årsstämmans beslut att godkänna emissionsbeslutet.

Då valberedningen avser att föreslå att Lars Kvarnhem väljs som ny styrelseordförande vid årsstämman den 18 maj 2017 har styrelsen bedömt att emissionen till Lars Kvarnhem bör bli föremål för godkännande vid årsstämman i enlighet med bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. Kallelse till årsstämman inklusive valberedningens fullständiga förslag kommer att offentliggörs omkring den 18 april 2017.

Utspädningseffekten av de två emissionerna blir totalt cirka 18,2 procent.

Likviden från den riktade nyemissionen skall operativt användas till expansion på den svenska marknaden och i Asien dels till att utöka marknadsorganisationen och dels till produktregistrering av Arcoma Precision i Kina.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer det vara till gagn för Bolaget och aktieägarna att tillträdande styrelseordförande har ett betydande ägande i bolaget, att ägandet sprids ytterligare samt att bolaget tillförs rörelsekapital inför ovan beskrivna marknadssatsningar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Thorén, Styrelseledamot, Telefon: 070-253 98 68, E-post mats.thoren@vixco.se

För mer information om bolaget besök www.arcoma.se

 

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2017 kl. 09.00

 

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 000 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

 

20170411 Arcoma AB Emissionsbelsut


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Arcoma AB via Globenewswire

Postkommentar

Related debate

  • 1 vecka
  • 1 månad
  • 1 År
Ingen indlæg

SEB: Offentliggörande av effekter av förändrade redovisningsprinciper, nedskrivningar och andra jämförelsestörande poster

2018-01-19 08:00:10
Som en följd av införandet av nya redovisningsprinciper från januari 2018 offentliggör SEB de finansiella effekterna av IFRS 9 och IFRS 15 samt för det fjärde kvartalet 2017 de finansiella effekterna av transformationen av SEB:s tyska verksamhet liksom av andra jämförelsestörande poster. Tillämpningen av de nya redovisningsprinciperna ger en total redovisningsteknisk negativ effekt på SEB:s akt..

Finansiell uppdatering för det fjärde kvartalet 2017

2018-01-17 08:30:03
Stockholm, 2018-01-17 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --   Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) kommer att redovisa prospekteringskostnader om cirka 31 MUSD före skatt, en valutakursförlust om cirka 69 MUSD samt en förlust vid försäljning av tillgångar om 15 MUSD efter skatt för det fjärde kvartalet 2017.   Resultatet för det fjärde kvartalet 2017 kommer att påverkas av vissa prospekteringskostnader..

SEB: Fortsatt fallande boprisförväntningar bland hushållen

2018-01-15 08:30:09
SEB:s Boprisindikator forsätter att falla. Nedgången är 8 enheter jämfört med föregående månad och indikatorn hamnar nu på minus 13. Regionalt sticker Stockholm ut även denna månad jämfört med de övriga regionerna. Stockholm ligger lägst på minus 31 och övriga regioner i spannet 2 till minus 12. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år stiger något jämfört med förra månaden frå..

Mest lästa nyheter

  • 24 timmar
  • 48 timmar
  • 1 vecka
1
Stillfront Group AB: FKL Holding omstrukturerar ägandet
2
Jays Group AB (publ) genomför nyemission för att finansiera en offensiv tillväxtstrategi
3
Inbjudan - SEB:s bokslutskommuniké för 2017
4
Deflamo AB: Beslut vid extra stämma om minskning av aktiekapitalet
5
Fiskars bokslutskommuniké för 2017 publiceras 7.2.2018

Related stock quotes

Arcoma AB 8,60 0,0% Aktiepriset oförändrad

Buy and sell signals

  • Trender
  • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer Privatlivspolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 19 januari 2018 12:33:00
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180112.1 - EUROWEB5 - 2018-01-19 12:33:00 - 2018-01-19 12:33:00 - 2 - Website: OKAY