2017-02-10 14:00:18

Lindab International AB (publ): Lindabs rapport för fjärde kvartalet och helåret 2016

Related content
18 maj - 
Lindab International AB (publ): Lindab utser ny CFO
03 maj - 
Årsstämma i Lindab International AB (publ)
03 maj - 
Lindab International AB (publ): Lindabs delårsrapport f..

 Fjärde kvartalet 2016

 • Nettoomsättningen ökade till 2 039 MSEK (1 980), varav organisk tillväxt uppgick till 1 procent.

 • Rörelseresultatet uppgick till 112 MSEK (124), exklusive engångsposter* om 0 MSEK (-24).

  Rörelseresultatet ökade med 12,0 procent till 112 MSEK (100).

 • Rörelsemarginalen, exklusive engångsposter, uppgick till 5,5 procent (6,3).

 • Periodens resultat ökade till 79 MSEK (63).

 • Resultat per aktie ökade med 27 procent till 1,04 SEK (0,82).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 265 MSEK (266).

 • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,4 (0,5) vid periodens utgång.

Januari - december 2016

 • Nettoomsättningen ökade till 7 849 MSEK (7 589), varav organisk tillväxt uppgick till 4 procent.

 • Rörelseresultatet ökade till 511 MSEK (463), exklusive engångsposter* om -28 MSEK (6).

  Rörelseresultatet ökade med 3,0 procent till 483 MSEK (469).

 • Rörelsemarginalen, exklusive engångsposter, ökade till 6,5 procent (6,1).

 • Periodens resultat uppgick till 306 MSEK (305).

 • Resultat per aktie ökade med 1 procent till 4,02 SEK (3,99).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 499 MSEK (460).

 • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,4 (0,5) vid periodens utgång.

*Se Avstämningar, sid 16.

Lindabs VD och koncernchef, Anders Berg, kommenterar:

"För 13:e kvartalet i rad ökade Lindab sin försäljning jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Products & Solutions utvecklas fortsatt väl med en organisk tillväxt om 4 procent samtidigt som Building Systems hade ett svagt kvartal med negativ försäljningsutveckling. Resultat per aktie ökade med 27 procent till 1,04 SEK och med starkt kassaflöde minskade nettoskulden under kvartalet med cirka 250 MSEK till strax under 1,4 miljarder.

Products & Solutions avslutade 2016 med ett bra kvartal. Nettoomsättningen ökade med 6 procent och rörelseresultatet ökade med 19 procent, vilket resulterade i en rörelsemarginal på 7,5 procent (6,7) i kvartalet. Det är det bästa fjärde kvartalet för Products & Solutions sedan högkonjunkturen 2007.

Products & Solutions fortsätter att utvecklas enligt vår strategiska plan, med ökad vinstmarginal och god försäljningstillväxt. Högst organisk tillväxt hade Irland och Norge men även Sverige hade bra tillväxt trots negativ påverkan från försämrade skattevillkor för privat bostadsrenovering (ROT-avdrag).

Building Systems hade ett svagt fjärde kvartal.  Nettoomsättningen minskade med 17 procent och rörelseresultatet vände från vinst föregående år till förlust i år. Detta förklaras främst av en kombination av lägre leveransvolymer, ofördelaktig mix samt ökade stålpriser som pressade verksamheten. Den jämförelsemässigt lägre försäljningen under kvartalet förklaras främst av att det under motsvarande period föregående år var särskilt stora projektleveranser till Afrika.

Vi fortsätter att utveckla vårt erbjudande och skapa värden för våra kunder. Innovativa produkter och energieffektiva lösningar som bygger på ny teknik står högt upp på agendan. Försäljningen av UltraLink startade under kvartalet och de första leveranserna är genomförda med positivt mottagande av kunderna. UltraLink har även nominerats av H & V News Awards 2017 i Storbritannien till det prestigefyllda "Air Movement Product of the Year".

Vi summerar 2016 med fortsatt bra utveckling för Products & Solutions men svagt resultat inom Building Systems. Under 2017 ligger fokus på fortsatt exekvering av vår strategi såväl som en effektiv hantering av de senaste kvartalens kraftiga uppgång i stålpriserna.

Med ett starkt kassaflöde, lägre nettoskuld och tro på framtiden föreslår styrelsen en utdelning om 1,40 (1,25) per aktie."

Slut

Denna information är sådan information som Lindab International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 februari 2017 klockan 14:00 (CET).

En webbsänd telefonkonferens kommer att äga rum kl.14.15 (CET). Rapporten presenteras av Anders Berg, VD och koncernchef, samt Kristian Ackeby, CFO.För att delta i telefonkonferensen, ring in på +46 (0)8 5664 2692 några minuter före start. Alternativt, ring tel. +44 (0) 20 3008 9803. Konferensen och presentationen kan också följas online via länken, eller via Lindabs hemsida.

Kontakter:

LINDAB 

Anders Berg, VD och koncernchef

Email: anders.berg@lindab.com

Mobil: +46 (0)70 35 89155

Kristian Ackeby, ekonomi- och finansdirektör

Email : kristian.ackeby@lindab.com

Mobil : +46 (0)70 33 85069

Kort om Lindab:

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde.

Koncernen omsatte 7 849 MSEK år 2016 och är etablerad i 32 länder med cirka 5 100 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2016 stod den nordiska marknaden för  47 procent, Västeuropa för 33 procent, CEE/CIS (Central- och Östeuropa samt övriga forna Sovjetstater) för 17 procent och övriga marknader för 3 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB.

Lindabs rapport för fjärde kvartalet och helåret 2016


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Lindab International AB via Globenewswire

Postkommentar

Related debate

 • 1 vecka
 • 1 månad
 • 1 År
Ingen indlæg

Hexatronic Group Bokslutskommuniké 2016-17

2018-02-22 08:00:17
Hexatronic Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2016-17 (Kvartalet oktober - december 2017, helåret januari - december 2017 samt perioden september 2016 - december 2017) Helåret (januari till december 2017) Nettoomsättningen uppgick till 1 299,4 MSEK (1 032,3) vilket motsvarar 26 % (43 %) tillväxt under helåret. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBI..

SEB: Christoffer Geijer ny chef för Investor Relations

2018-02-21 10:00:33
Christoffer Geijer har utsetts till ny chef för Investor Relations och tillträder sin nya tjänst den 1 april 2018. Christoffer Geijer, idag chef för enheten Finansiella Institutioner inom Debt Capital Markets, division Stora Företag och Finansiella Institutioner, har arbetat i SEB sedan 2014. Dessförinnan arbetade han fem år på Barclays Bank Plc, London. Nuvarande chefen för Investor Relations..

SEB: Investment Outlook: Förbered dig på mer volatilitet

2018-02-20 07:00:06
Fortsatta styrketecken på bred front bekräftar bilden av en global ekonomi i en fas som liknar mogen högkonjunktur. Kapitalmarknadsbilden 2018 skiljer sig dock en del från 2017, som innehöll en kombination av fördelaktiga faktorer som resulterade i mycket starka tillgångsmarknader och rekordlåg volatilitet. I år förväntar vi oss en ryckigare och mer volatil utveckling. - Vi hade under fjolåret ..

Mest lästa nyheter

 • 24 timmar
 • 48 timmar
 • 1 vecka
1
NP3 offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av obligationslån vid Nasdaq Stockholm
2
Aino Health AB (publ): Aino HealthManager implementerat hos ArcelorMittal

Related stock quotes

Lindab International AB 67,50 -1,6% Aktiepriset minskar

Buy and sell signals

 • Trender
 • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer  |  Cookie- og privatlivspolitik  |  Persondatapolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 21 juni 2018 15:54:55
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180619.1 - EUROWEB5 - 2018-06-21 15:54:55 - 2018-06-21 15:54:55 - 2 - Website: OKAY