2017-02-10 14:00:18

Lindab International AB (publ): Lindabs rapport för fjärde kvartalet och helåret 2016

Related content
20 jul - 
Lindab International AB (publ): Lindabs rapport för and..
20 jul - 
Lindab International AB (publ): Lindab har tecknat nya ..
09 maj - 
Årsstämma i Lindab International AB (publ)

 Fjärde kvartalet 2016

 • Nettoomsättningen ökade till 2 039 MSEK (1 980), varav organisk tillväxt uppgick till 1 procent.

 • Rörelseresultatet uppgick till 112 MSEK (124), exklusive engångsposter* om 0 MSEK (-24).

  Rörelseresultatet ökade med 12,0 procent till 112 MSEK (100).

 • Rörelsemarginalen, exklusive engångsposter, uppgick till 5,5 procent (6,3).

 • Periodens resultat ökade till 79 MSEK (63).

 • Resultat per aktie ökade med 27 procent till 1,04 SEK (0,82).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 265 MSEK (266).

 • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,4 (0,5) vid periodens utgång.

Januari - december 2016

 • Nettoomsättningen ökade till 7 849 MSEK (7 589), varav organisk tillväxt uppgick till 4 procent.

 • Rörelseresultatet ökade till 511 MSEK (463), exklusive engångsposter* om -28 MSEK (6).

  Rörelseresultatet ökade med 3,0 procent till 483 MSEK (469).

 • Rörelsemarginalen, exklusive engångsposter, ökade till 6,5 procent (6,1).

 • Periodens resultat uppgick till 306 MSEK (305).

 • Resultat per aktie ökade med 1 procent till 4,02 SEK (3,99).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 499 MSEK (460).

 • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,4 (0,5) vid periodens utgång.

*Se Avstämningar, sid 16.

Lindabs VD och koncernchef, Anders Berg, kommenterar:

"För 13:e kvartalet i rad ökade Lindab sin försäljning jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Products & Solutions utvecklas fortsatt väl med en organisk tillväxt om 4 procent samtidigt som Building Systems hade ett svagt kvartal med negativ försäljningsutveckling. Resultat per aktie ökade med 27 procent till 1,04 SEK och med starkt kassaflöde minskade nettoskulden under kvartalet med cirka 250 MSEK till strax under 1,4 miljarder.

Products & Solutions avslutade 2016 med ett bra kvartal. Nettoomsättningen ökade med 6 procent och rörelseresultatet ökade med 19 procent, vilket resulterade i en rörelsemarginal på 7,5 procent (6,7) i kvartalet. Det är det bästa fjärde kvartalet för Products & Solutions sedan högkonjunkturen 2007.

Products & Solutions fortsätter att utvecklas enligt vår strategiska plan, med ökad vinstmarginal och god försäljningstillväxt. Högst organisk tillväxt hade Irland och Norge men även Sverige hade bra tillväxt trots negativ påverkan från försämrade skattevillkor för privat bostadsrenovering (ROT-avdrag).

Building Systems hade ett svagt fjärde kvartal.  Nettoomsättningen minskade med 17 procent och rörelseresultatet vände från vinst föregående år till förlust i år. Detta förklaras främst av en kombination av lägre leveransvolymer, ofördelaktig mix samt ökade stålpriser som pressade verksamheten. Den jämförelsemässigt lägre försäljningen under kvartalet förklaras främst av att det under motsvarande period föregående år var särskilt stora projektleveranser till Afrika.

Vi fortsätter att utveckla vårt erbjudande och skapa värden för våra kunder. Innovativa produkter och energieffektiva lösningar som bygger på ny teknik står högt upp på agendan. Försäljningen av UltraLink startade under kvartalet och de första leveranserna är genomförda med positivt mottagande av kunderna. UltraLink har även nominerats av H & V News Awards 2017 i Storbritannien till det prestigefyllda "Air Movement Product of the Year".

Vi summerar 2016 med fortsatt bra utveckling för Products & Solutions men svagt resultat inom Building Systems. Under 2017 ligger fokus på fortsatt exekvering av vår strategi såväl som en effektiv hantering av de senaste kvartalens kraftiga uppgång i stålpriserna.

Med ett starkt kassaflöde, lägre nettoskuld och tro på framtiden föreslår styrelsen en utdelning om 1,40 (1,25) per aktie."

Slut

Denna information är sådan information som Lindab International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 februari 2017 klockan 14:00 (CET).

En webbsänd telefonkonferens kommer att äga rum kl.14.15 (CET). Rapporten presenteras av Anders Berg, VD och koncernchef, samt Kristian Ackeby, CFO.För att delta i telefonkonferensen, ring in på +46 (0)8 5664 2692 några minuter före start. Alternativt, ring tel. +44 (0) 20 3008 9803. Konferensen och presentationen kan också följas online via länken, eller via Lindabs hemsida.

Kontakter:

LINDAB 

Anders Berg, VD och koncernchef

Email: anders.berg@lindab.com

Mobil: +46 (0)70 35 89155

Kristian Ackeby, ekonomi- och finansdirektör

Email : kristian.ackeby@lindab.com

Mobil : +46 (0)70 33 85069

Kort om Lindab:

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde.

Koncernen omsatte 7 849 MSEK år 2016 och är etablerad i 32 länder med cirka 5 100 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2016 stod den nordiska marknaden för  47 procent, Västeuropa för 33 procent, CEE/CIS (Central- och Östeuropa samt övriga forna Sovjetstater) för 17 procent och övriga marknader för 3 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB.

Lindabs rapport för fjärde kvartalet och helåret 2016


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Lindab International AB via Globenewswire

Postkommentar

Related debate

 • 1 vecka
 • 1 månad
 • 1 År
Ingen indlæg

Valberedningens kompletterande förslag inför årsstämman 2017

2017-09-21 08:15:00
Uppsala, 2017-09-21 08:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Styrelsen för Oasmia Pharmaceutical AB har inför årsstämman den 25 september 2017 informerats från bolagets valberedning om följande. Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av Julian Aleksov, Lars Bergkvist, Bo..

Fingerprint Cards kommunicerar intäktsintervall för årets tredje kvartal

2017-09-18 08:00:04
Pressmeddelande18 september 2017 Fingerprint Cards kommunicerar intäktsintervall för årets tredje kvartal Fingerprint Cards AB (FingerprintsTM) kommunicerar idag ett intäktsintervall för det tredje kvartalet. Intäkterna beräknas hamna i intervallet 800-840 MSEK, vilket är i linje med föregående kvartal. Som tidigare kommunicerat ger Fingerprints inga prognoser, men väljer att gå ut med den..

Ny Valberedning i Bilia

2017-09-15 08:19:05
Göteborg, Sverige, 2017-09-15 08:19 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --   I enlighet med instruktion utfärdad av årsstämman har följande ledamöter utsetts till Bilias valberedning: •   Tim Floderus (ordf. i valberedningen), för Investment AB Öresund •   Mats Qviberg, för familjen Qviberg, samt i egenskap av styrelseordförande i Bilia AB •   Eva Cederbalk, för Anna Engebretsen med familj •   Helen Fasth Gil..

Mest lästa nyheter

 • 24 timmar
 • 48 timmar
 • 1 vecka
1
Fastställande av avstämningsdag för sammanläggning av aktier i Anoto Group AB
2
Kallelse till årsstämma i Jays AB (publ)
3
Ratos: GS-Hydro Holding Oy och dess dotterbolag GS-Hydro Oy ansöker om konkurs
4
Valberedningens kompletterande förslag inför årsstämman 2017
5
Immunicum AB (publ) presenterar prekliniska data om ilixadencels verkningsmekanism på SITC-mötet i USA

Related stock quotes

Buy and sell signals

 • Trender
 • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2017  Disclaimer Privatlivspolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 21 september 2017 17:58:49
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20170921.1 - EUROWEB2 - 2017-09-21 17:58:49 - 2017-09-21 17:58:49 - 2 - Website: OKAY