2016-10-27 07:40:22

Lindab International AB (publ): Lindabs rapport för tredje kvartalet 2016

Related content
20 jul - 
Lindab International AB (publ): Lindabs rapport för and..
20 jul - 
Lindab International AB (publ): Lindab har tecknat nya ..
09 maj - 
Årsstämma i Lindab International AB (publ)

Tredje kvartalet 2016

 • Nettoomsättningen ökade till 2 042 MSEK (2 008), varav organisk tillväxt uppgick till 4 procent.

 • Rörelseresultatet ökade med 8,6 procent till 190 MSEK (175), exklusive engångsposter* om -25 MSEK (30). Rörelseresultatet uppgick till 165 MSEK (205).

 • Rörelsemarginalen, exklusive engångsposter, ökade till 9,3 procent (8,7).

 • Periodens resultat minskade till 109 MSEK (146).

 • Resultat per aktie minskade till 1,43 SEK (1,91).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 126 MSEK (117).

 • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,4 (0,5) vid periodens utgång.

Januari - september 2016

 • Nettoomsättningen ökade till 5 810 MSEK (5 609), varav organisk tillväxt uppgick till 6 procent.

 • Rörelseresultatet ökade med 17,7 procent till 399 MSEK (339), exklusive engångsposter* om -28 MSEK (30). Rörelseresultatet ökade till 371 MSEK (369).

 • Rörelsemarginalen, exklusive engångsposter, ökade till 6,9 procent (6,0).

 • Periodens resultat minskade till 227 MSEK (242).

 • Resultat per aktie minskade till 2,98 SEK (3,17).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 234 MSEK (194).

 • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,4 (0,5) vid periodens utgång.

   

*Se Avstämningar, sid 16.

Lindabs VD och koncernchef, Anders Berg, kommenterar:

"Det är positivt att både försäljningen och rörelsemarginalen fortsätter att utvecklas väl för koncernen. Organisk tillväxt i kvartalet uppgick till 4 procent jämfört med föregående år och den justerade rörelsemarginalen ökade till 9,3 procent jämfört med 8,7 procent. Resultat per aktie minskar vilket helt är hänförligt till engångsposter samtidigt som den underliggande verksamheten har en fortsatt positiv trend.

Products & Solutions utvecklas mycket bra, omsättningen och det justerade rörelseresultatet är det högsta för ett enskilt kvartal sedan 2008. Den justerade rörelsemarginalen ökade till 11,1 procent (10,3). Produktområden relaterade till ventilation hade fortsatt god utveckling och jag är särskilt nöjd med den kraftiga ökningen inom produktområdet Fire and Smoke.

Building Systems fortsatte att visa god organisk tillväxt, medan rörelseresultatet inte utvecklades enligt förväntan. Marknaderna i Ryssland och övriga CIS-länder är generellt fortsatt svaga. Vi forsätter utveckla vårt kommersiella erbjudande och effektiviserar verksamheten.

Baserat på fortsatt översyn av vår verksamhet har vi under kvartalet beslutat att lägga ned specifika enheter och även genomföra aktiviteter inom andra områden, vilket resulterat i engångskostnader om totalt 25 MSEK i kvartalet. Vi genomför detta för att ytterligare effektivisera vår verksamhet.

Under 2015 initierades ett antal strategiska aktiviteter inklusive förvärv och avyttringar. Vi har fokuserat på att utveckla verksamheten, exempelvis genom att integrera förvärvens produkter i våra helhetslösningar. Vi går nu in i nästa skede som innebär ytterligare översyn och utveckling av vår struktur och verksamhet, där vår strategi och våra finansiella mål är fortsatt vägledande."

Slut

_________________________________________

Denna information är sådan information som Lindab International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2016 klockan 07:40 (CET).   

Kontakt:

LINDAB 

Anders Berg, VD och koncernchef

Email: anders.berg@lindab.com

Mobil: +46 (0)70 35 89155

Kristian Ackeby, ekonomi- och finansdirektör

Email : kristian.ackeby@lindab.com

Mobil : +46 (0)70 33 85069

Kort om Lindab:

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde.

Koncernen omsatte 7 589 MSEK år 2015 och är etablerad i 32 länder med cirka 5 100 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2015 stod den nordiska marknaden för 44 procent, Västeuropa för 33 procent, CEE/CIS (Central- och Östeuropa samt övriga forna Sovjetstater) för 19 procent och övriga marknader för 4 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB. Se även www.lindabgroup.com.

Lindabs rapport för tredje kvartalet 2016


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Lindab International AB via Globenewswire

Attachment: 767684.pdf

Postkommentar

Related debate

 • 1 vecka
 • 1 månad
 • 1 År
Ingen indlæg

Valberedningens kompletterande förslag inför årsstämman 2017

2017-09-21 08:15:00
Uppsala, 2017-09-21 08:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Styrelsen för Oasmia Pharmaceutical AB har inför årsstämman den 25 september 2017 informerats från bolagets valberedning om följande. Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av Julian Aleksov, Lars Bergkvist, Bo..

Fingerprint Cards kommunicerar intäktsintervall för årets tredje kvartal

2017-09-18 08:00:04
Pressmeddelande18 september 2017 Fingerprint Cards kommunicerar intäktsintervall för årets tredje kvartal Fingerprint Cards AB (FingerprintsTM) kommunicerar idag ett intäktsintervall för det tredje kvartalet. Intäkterna beräknas hamna i intervallet 800-840 MSEK, vilket är i linje med föregående kvartal. Som tidigare kommunicerat ger Fingerprints inga prognoser, men väljer att gå ut med den..

Ny Valberedning i Bilia

2017-09-15 08:19:05
Göteborg, Sverige, 2017-09-15 08:19 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --   I enlighet med instruktion utfärdad av årsstämman har följande ledamöter utsetts till Bilias valberedning: •   Tim Floderus (ordf. i valberedningen), för Investment AB Öresund •   Mats Qviberg, för familjen Qviberg, samt i egenskap av styrelseordförande i Bilia AB •   Eva Cederbalk, för Anna Engebretsen med familj •   Helen Fasth Gil..

Mest lästa nyheter

 • 24 timmar
 • 48 timmar
 • 1 vecka
1
Fastställande av avstämningsdag för sammanläggning av aktier i Anoto Group AB
2
Kallelse till årsstämma i Jays AB (publ)
3
Ratos: GS-Hydro Holding Oy och dess dotterbolag GS-Hydro Oy ansöker om konkurs
4
Valberedningens kompletterande förslag inför årsstämman 2017
5
Immunicum AB (publ) presenterar prekliniska data om ilixadencels verkningsmekanism på SITC-mötet i USA

Related stock quotes

Buy and sell signals

 • Trender
 • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2017  Disclaimer Privatlivspolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 21 september 2017 17:59:13
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20170921.1 - EUROWEB2 - 2017-09-21 17:59:13 - 2017-09-21 17:59:13 - 2 - Website: OKAY