2016-10-27 07:40:22

Lindab International AB (publ): Lindabs rapport för tredje kvartalet 2016

Related content
18 maj - 
Lindab International AB (publ): Lindab utser ny CFO
03 maj - 
Årsstämma i Lindab International AB (publ)
03 maj - 
Lindab International AB (publ): Lindabs delårsrapport f..

Tredje kvartalet 2016

 • Nettoomsättningen ökade till 2 042 MSEK (2 008), varav organisk tillväxt uppgick till 4 procent.

 • Rörelseresultatet ökade med 8,6 procent till 190 MSEK (175), exklusive engångsposter* om -25 MSEK (30). Rörelseresultatet uppgick till 165 MSEK (205).

 • Rörelsemarginalen, exklusive engångsposter, ökade till 9,3 procent (8,7).

 • Periodens resultat minskade till 109 MSEK (146).

 • Resultat per aktie minskade till 1,43 SEK (1,91).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 126 MSEK (117).

 • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,4 (0,5) vid periodens utgång.

Januari - september 2016

 • Nettoomsättningen ökade till 5 810 MSEK (5 609), varav organisk tillväxt uppgick till 6 procent.

 • Rörelseresultatet ökade med 17,7 procent till 399 MSEK (339), exklusive engångsposter* om -28 MSEK (30). Rörelseresultatet ökade till 371 MSEK (369).

 • Rörelsemarginalen, exklusive engångsposter, ökade till 6,9 procent (6,0).

 • Periodens resultat minskade till 227 MSEK (242).

 • Resultat per aktie minskade till 2,98 SEK (3,17).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 234 MSEK (194).

 • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,4 (0,5) vid periodens utgång.

   

*Se Avstämningar, sid 16.

Lindabs VD och koncernchef, Anders Berg, kommenterar:

"Det är positivt att både försäljningen och rörelsemarginalen fortsätter att utvecklas väl för koncernen. Organisk tillväxt i kvartalet uppgick till 4 procent jämfört med föregående år och den justerade rörelsemarginalen ökade till 9,3 procent jämfört med 8,7 procent. Resultat per aktie minskar vilket helt är hänförligt till engångsposter samtidigt som den underliggande verksamheten har en fortsatt positiv trend.

Products & Solutions utvecklas mycket bra, omsättningen och det justerade rörelseresultatet är det högsta för ett enskilt kvartal sedan 2008. Den justerade rörelsemarginalen ökade till 11,1 procent (10,3). Produktområden relaterade till ventilation hade fortsatt god utveckling och jag är särskilt nöjd med den kraftiga ökningen inom produktområdet Fire and Smoke.

Building Systems fortsatte att visa god organisk tillväxt, medan rörelseresultatet inte utvecklades enligt förväntan. Marknaderna i Ryssland och övriga CIS-länder är generellt fortsatt svaga. Vi forsätter utveckla vårt kommersiella erbjudande och effektiviserar verksamheten.

Baserat på fortsatt översyn av vår verksamhet har vi under kvartalet beslutat att lägga ned specifika enheter och även genomföra aktiviteter inom andra områden, vilket resulterat i engångskostnader om totalt 25 MSEK i kvartalet. Vi genomför detta för att ytterligare effektivisera vår verksamhet.

Under 2015 initierades ett antal strategiska aktiviteter inklusive förvärv och avyttringar. Vi har fokuserat på att utveckla verksamheten, exempelvis genom att integrera förvärvens produkter i våra helhetslösningar. Vi går nu in i nästa skede som innebär ytterligare översyn och utveckling av vår struktur och verksamhet, där vår strategi och våra finansiella mål är fortsatt vägledande."

Slut

_________________________________________

Denna information är sådan information som Lindab International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2016 klockan 07:40 (CET).   

Kontakt:

LINDAB 

Anders Berg, VD och koncernchef

Email: anders.berg@lindab.com

Mobil: +46 (0)70 35 89155

Kristian Ackeby, ekonomi- och finansdirektör

Email : kristian.ackeby@lindab.com

Mobil : +46 (0)70 33 85069

Kort om Lindab:

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde.

Koncernen omsatte 7 589 MSEK år 2015 och är etablerad i 32 länder med cirka 5 100 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2015 stod den nordiska marknaden för 44 procent, Västeuropa för 33 procent, CEE/CIS (Central- och Östeuropa samt övriga forna Sovjetstater) för 19 procent och övriga marknader för 4 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB. Se även www.lindabgroup.com.

Lindabs rapport för tredje kvartalet 2016


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Lindab International AB via Globenewswire

Attachment: 767684.pdf

Postkommentar

Related debate

 • 1 vecka
 • 1 månad
 • 1 År
Ingen indlæg

Hexatronic Group Bokslutskommuniké 2016-17

2018-02-22 08:00:17
Hexatronic Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2016-17 (Kvartalet oktober - december 2017, helåret januari - december 2017 samt perioden september 2016 - december 2017) Helåret (januari till december 2017) Nettoomsättningen uppgick till 1 299,4 MSEK (1 032,3) vilket motsvarar 26 % (43 %) tillväxt under helåret. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBI..

SEB: Christoffer Geijer ny chef för Investor Relations

2018-02-21 10:00:33
Christoffer Geijer har utsetts till ny chef för Investor Relations och tillträder sin nya tjänst den 1 april 2018. Christoffer Geijer, idag chef för enheten Finansiella Institutioner inom Debt Capital Markets, division Stora Företag och Finansiella Institutioner, har arbetat i SEB sedan 2014. Dessförinnan arbetade han fem år på Barclays Bank Plc, London. Nuvarande chefen för Investor Relations..

SEB: Investment Outlook: Förbered dig på mer volatilitet

2018-02-20 07:00:06
Fortsatta styrketecken på bred front bekräftar bilden av en global ekonomi i en fas som liknar mogen högkonjunktur. Kapitalmarknadsbilden 2018 skiljer sig dock en del från 2017, som innehöll en kombination av fördelaktiga faktorer som resulterade i mycket starka tillgångsmarknader och rekordlåg volatilitet. I år förväntar vi oss en ryckigare och mer volatil utveckling. - Vi hade under fjolåret ..

Mest lästa nyheter

 • 24 timmar
 • 48 timmar
 • 1 vecka
1
NP3 offentliggör obligationsprospekt och ansöker om inregistrering av obligationslån vid Nasdaq Stockholm
2
Aino Health AB (publ): Aino HealthManager implementerat hos ArcelorMittal

Related stock quotes

Lindab International AB 67,50 -1,6% Aktiepriset minskar

Buy and sell signals

 • Trender
 • Pengamaskinen

Upphovsrätt Euroinvestor A/S 2018  Disclaimer  |  Cookie- og privatlivspolitik  |  Persondatapolitik
Kursinformation levereras av Morningstar.
Alla kurser är fördröjda 15-20 minuter, enligt distributionsavtal fastställda av de olika börserna.
 
den 21 juni 2018 15:54:40
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180619.1 - EUROWEB5 - 2018-06-21 15:54:40 - 2018-06-21 15:54:40 - 2 - Website: OKAY